İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ
ULUSLARARASI İLİŞKİLER
Dersin Adı   İDARE HUKUKU
Dönemi Dersin Kodu Teorik Saat / Uygulama Saati AKTS
4 0607454 3 / 0 5
Dersin Düzeyi Lisans
Dersin Dili Türkçe
Dersin Veriliş Biçimi Yüz Yüze
Dersin Koordinatörü Arş. Gör. Dr. Selman Sacit BOZ
Koordinator E-mail selmansacitboz gmail.com
Öğretim Elemanı
Yardımcı Öğretim Elemanları
Dersin Amacı Bu dersin amacı idare hukuku temel kavram ve kurumları hakkında öğrencilerin bilgi düzeyini arttırmak ve öğrencilere idare hukuku ve ilişkili konularda temel kavramsal bir çerçeve çizmektir.
Temel Bilimler Mühendislik Bilimleri Sosyal Bilimler Eğitim Bilimleri Sanat Bilimleri Sağlık Bilimleri Tarım Bilimleri
0 0 100 0 0 0 0
DERS YÖNTEM VE TEKNİKLERİ
Anlatım, Tartışma ve Bireysel Çalışmayı içermektedir.
HAFTA DERS İÇERİĞİ KAYNAK
1 Giriş, dersin tanıtımı, sınavlar ve konu anlatımları hakkında istişare GÖZLER, Kemal - KAPLAN, Gürsel (2016), İdare Hukukuna Giriş, Bursa: Ekin Yayınevi.
2 İdare ve idare hukuku kavramları GÖZLER, Kemal - KAPLAN, Gürsel (2016), İdare Hukukuna Giriş, Bursa: Ekin Yayınevi.
3 İdari teşkilata hâkim olan temel ilkeler GÖZLER, Kemal - KAPLAN, Gürsel (2016), İdare Hukukuna Giriş, Bursa: Ekin Yayınevi.
4 Merkezden yönetim kuruluşları GÖZLER, Kemal - KAPLAN, Gürsel (2016), İdare Hukukuna Giriş, Bursa: Ekin Yayınevi.
5 Yerinden yönetim kuruluşları GÖZLER, Kemal - KAPLAN, Gürsel (2016), İdare Hukukuna Giriş, Bursa: Ekin Yayınevi.
6 İdari işlem kavramı ve bireysel işlemler GÖZLER, Kemal - KAPLAN, Gürsel (2016), İdare Hukukuna Giriş, Bursa: Ekin Yayınevi.
7 Sınava Hazırlık Kamu Sınavlarında çıkmış soruların incelenmesi ösym soru bankası
8 Ara Sınavlar
9 Düzenleyici işlemler GÖZLER, Kemal - KAPLAN, Gürsel (2016), İdare Hukukuna Giriş, Bursa: Ekin Yayınevi.
10 İdari sözleşmeler GÖZLER, Kemal - KAPLAN, Gürsel (2016), İdare Hukukuna Giriş, Bursa: Ekin Yayınevi.
11 Kamu hizmeti GÖZLER, Kemal - KAPLAN, Gürsel (2016), İdare Hukukuna Giriş, Bursa: Ekin Yayınevi.
12 Kolluk GÖZLER, Kemal - KAPLAN, Gürsel (2016), İdare Hukukuna Giriş, Bursa: Ekin Yayınevi.
13 Kamu görevlileri GÖZLER, Kemal - KAPLAN, Gürsel (2016), İdare Hukukuna Giriş, Bursa: Ekin Yayınevi.
14 Kamu malları GÖZLER, Kemal - KAPLAN, Gürsel (2016), İdare Hukukuna Giriş, Bursa: Ekin Yayınevi.
15 İdarenin sorumluluğu GÖZLER, Kemal - KAPLAN, Gürsel (2016), İdare Hukukuna Giriş, Bursa: Ekin Yayınevi.
DEĞERLENDİRME SİSTEMİ   Ara Sınav Final
  Sayı Katkı Payı Sayı Katkı Payı  
Yarıyıl İçi Çalışmaları : - - - -
Devam/Katılım : - - - -
Uygulamalı Sınav : - - - -
Derse Özgü Staj : - - - -
Küçük Sınav : - - - -
Ödev : - - - -
Sunum ve Seminer : - - - -
Projeler : - - - -
Atölye/Laboratuvar Uygulamaları : - - - -
Vaka Çalışmaları : - - - -
Arazi Çalışmaları : - - - -
Klinik Çalışmaları : - - - -
Diğer Çalışmaları : - - - -
Ara Sınav   1 40 - -
Final   - - 1 60
AKTS İŞ YÜKÜ TABLOSU   Sayı Süre
Ders Süresi : 14 3
Sınav Dışı Ders Çalışma Süresi : - -
Sunum ve Seminer Hazırlama : - -
Derse Özgü Staj : - -
Atölye/Laboratuvar Uygulamaları : - -
Arazi Çalışmaları : - -
Vaka Çalışmaları : - -
Projeler : - -
Ödev : - -
Küçük Sınavlar : - -
Ara Sınav : 1 40
Final : 1 40
DERSİN AKTS KREDİSİ 4
No DERS ÖĞRENİM ÇIKTISI KATKISI (*)
D.Ö.Ç. 1 İdare hukuku alanı ile ilgili sorunları çözebilmek için yeterli kuramsal bilginin yanısıra yasal metodoloji bilgisi elde edilir. 4
D.Ö.Ç. 2 İdare hukukunun temel konularındaki güncel mevzuatı tanır 4
D.Ö.Ç. 3 İdare hukuku ile diğer akademik disiplinler arasındaki ilişkileri kavrar. 4
D.Ö.Ç. 4 İdarenin işlem ve eylemlerinde hukukun rolü hakkında daha derin bir kavrayışa sahip olur. 4
* 1: Zayıf - 2: Orta - 3: İyi - 4: Çok İyi
PROGRAM ÇIKTISI VE DERS ÖĞRENİM ÇIKTISI İLİŞKİ MATRİSİ

DÖÇ1DÖÇ2DÖÇ3DÖÇ4DÖÇ5DÖÇ6DÖÇ7DÖÇ8DÖÇ9DÖÇ10DÖÇ11DÖÇ12DÖÇ13DÖÇ14DÖÇ15DÖÇ16DÖÇ17DÖÇ18DÖÇ19DÖÇ20
PÇ1
PÇ2
PÇ3
PÇ4
PÇ5
PÇ6
PÇ7
PÇ8
PÇ9
PÇ10
PÇ11
PÇ12
PÇ13
PÇ14
PÇ15
PÇ16
PÇ17
PÇ18
PÇ19
PÇ20