İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ
ULUSLARARASI İLİŞKİLER
Dersin Adı   DİPLOMATİK YABANCI DİL I
Dönemi Dersin Kodu Teorik Saat / Uygulama Saati AKTS
3 0607356 3 / 0 4
Dersin Düzeyi Lisans
Dersin Dili İngilizce
Dersin Veriliş Biçimi Yüz Yüze
Dersin Koordinatörü ÖĞR. GÖR. OSMAN ÖZDEMİR
Koordinator E-mail osman_ozdemir73 hotmail.com
Öğretim Elemanı
ÖĞR. GÖR. OSMAN ÖZDEMİR
Yardımcı Öğretim Elemanları
Dersin Amacı Dersin amacı, dersi alan öğrencilere uluslararası ilişkiler disiplini çerçevesinde icra edebilecekleri mesleklerde kullanabilecekleri temel mesleki İngilizce dilbilgisi, okuma, yazma ve konuşma becerilerine katkı sağlamaktır.
Temel Bilimler Mühendislik Bilimleri Sosyal Bilimler Eğitim Bilimleri Sanat Bilimleri Sağlık Bilimleri Tarım Bilimleri
0 0 100 0 0 0 0
DERS YÖNTEM VE TEKNİKLERİ
Dersin temel yöntemini dersi veren öğretim üyesinin konu anlatımları ve öğrencilerin arasında geçen tartışmalar oluşturacaktır.
HAFTA DERS İÇERİĞİ KAYNAK
1 Mesleki yabancı dil yeterliklerine temel teşkil edecek genel İngilizce dilbilgisi bilgilerinin işlenmesi-I VOAnews, www.voanews.com/learningenglish/home
2 Mesleki yabancı dil yeterliklerine temel teşkil edecek genel İngilizce dilbilgisi bilgilerinin işlenmesi-II VOAnews, www.voanews.com/learningenglish/home
3 Mesleki yabancı dil yeterliklerine temel teşkil edecek genel İngilizce dilbilgisi bilgilerinin işlenmesi- III VOAnews, www.voanews.com/learningenglish/home
4 Uluslararası İlişkiler ile ilgili, sıkça kullanılan kelime, kavram ve ifadeler-I VOAnews, www.voanews.com/learningenglish/home
5 Uluslararası İlişkiler ile ilgili, sıkça kullanılan kelime, kavram ve ifadeler-I VOAnews, www.voanews.com/learningenglish/home
6 Uluslararası İlişkiler ile ilgili, sıkça kullanılan kelime, kavram ve ifadeler-I VOAnews, www.voanews.com/learningenglish/home
7 Uluslararası İlişkiler ile ilgili, sıkça kullanılan kelime, kavram ve ifadeler-I VOAnews, www.voanews.com/learningenglish/home
8 Ara Sınav
9 Uluslararası İlişkiler ile ilgili örnek metin tercümeleri-I VOAnews, www.voanews.com/learningenglish/home
10 Uluslararası İlişkiler ile ilgili örnek metin tercümeleri-II VOAnews, www.voanews.com/learningenglish/home
11 Uluslararası İlişkiler ile ilgili örnek metin tercümeleri-III VOAnews, www.voanews.com/learningenglish/home
12 Uluslararası İlişkiler ile ilgili örnek metin yazımı-I VOAnews, www.voanews.com/learningenglish/home
13 Uluslararası İlişkiler ile ilgili örnek metin yazımı-II VOAnews, www.voanews.com/learningenglish/home
14 Uluslararası İlişkiler ile ilgili örnek dinleme çalışmaları VOAnews, www.voanews.com/learningenglish/home
DEĞERLENDİRME SİSTEMİ   Ara Sınav Final
  Sayı Katkı Payı Sayı Katkı Payı  
Yarıyıl İçi Çalışmaları : - - - -
Devam/Katılım : - - - -
Uygulamalı Sınav : - - - -
Derse Özgü Staj : - - - -
Küçük Sınav : - - - -
Ödev : - - - -
Sunum ve Seminer : - - - -
Projeler : - - - -
Atölye/Laboratuvar Uygulamaları : - - - -
Vaka Çalışmaları : - - - -
Arazi Çalışmaları : - - - -
Klinik Çalışmaları : - - - -
Diğer Çalışmaları : - - - -
Ara Sınav   1 40 - -
Final   - - 1 60
AKTS İŞ YÜKÜ TABLOSU   Sayı Süre
Ders Süresi : 14 3
Sınav Dışı Ders Çalışma Süresi : 11 3
Sunum ve Seminer Hazırlama : - -
Derse Özgü Staj : - -
Atölye/Laboratuvar Uygulamaları : - -
Arazi Çalışmaları : - -
Vaka Çalışmaları : - -
Projeler : - -
Ödev : - -
Küçük Sınavlar : - -
Ara Sınav : 1 15
Final : 1 30
DERSİN AKTS KREDİSİ 4
No DERS ÖĞRENİM ÇIKTISI KATKISI (*)
D.Ö.Ç. 1 Uluslararası İlişkiler disiplininde sıkça geçen kelime, tanım ve ifadeleri kavrama, ve kullanabilme becerisi kazandırır. 4
D.Ö.Ç. 2 İşitsel medya kaynaklarını ve İngilizce verilen dersleri, konferansları, vb. anlayarak takip edebilme becerisi kazandırır. 4
D.Ö.Ç. 3 Basit düzeyde İngilizce uluslararası ilişkiler konularında metin kaleme alabilme becerisi kazandırır. 4
D.Ö.Ç. 4 Diğer öğrencilerle ve meslektaşlarıyla İngilizce olarak sözlü iletişim kurabilme becerisi kazandırır. 4
D.Ö.Ç. 5 İngilizce temel Uluslararası İlişkiler metinlerini anlayabilme becerisi kazandırır. 4
* 1: Zayıf - 2: Orta - 3: İyi - 4: Çok İyi
PROGRAM ÇIKTISI VE DERS ÖĞRENİM ÇIKTISI İLİŞKİ MATRİSİ

DÖÇ1DÖÇ2DÖÇ3DÖÇ4DÖÇ5DÖÇ6DÖÇ7DÖÇ8DÖÇ9DÖÇ10DÖÇ11DÖÇ12DÖÇ13DÖÇ14DÖÇ15DÖÇ16DÖÇ17DÖÇ18DÖÇ19DÖÇ20
PÇ1
PÇ2
PÇ3
PÇ4
PÇ5
PÇ6
PÇ7
PÇ8
PÇ9
PÇ10
PÇ11
PÇ12
PÇ13
PÇ14
PÇ15
PÇ16
PÇ17
PÇ18
PÇ19
PÇ20