İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ
ULUSLARARASI İLİŞKİLER
Dersin Adı   ANAYASA HUKUKU
Dönemi Dersin Kodu Teorik Saat / Uygulama Saati AKTS
3 0607355 3 / 0 4
Dersin Düzeyi Lisans
Dersin Dili Türkçe
Dersin Veriliş Biçimi Yüz Yüze
Dersin Koordinatörü ARŞ. GÖR. CANSU BÜŞRA ÖLMEZ
Koordinator E-mail cansuolmez selcuk.edu.tr
Öğretim Elemanı
ARŞ. GÖR. CANSU BÜŞRA ÖLMEZ
Yardımcı Öğretim Elemanları
Dersin Amacı 2 ana bölümde yürütülecek olan ders, Anayasa Hukukunun genel esasları başlığı altında, Anayasa hukukunun genel ilkeleri ve temel kavramlarını, Türkiyede Anayasal Sistem başlığı altında ise, Osmanlı döneminden başlayarak Türkiyedeki anayasal gelişmeleri ve yürürlükteki anayasanın ortaya koyduğu anayasal sistem bağlamında devletin temel niteliklerini, temel hak ve özgürlükleri, yasama, yürütme, yargı organları ile Anayasa yargısını inceleyerek ve bunlar üzerinde tartışarak öğrencilerin bu konularda temel bilgi sahibi olmalarını amaçlamaktadır.
Temel Bilimler Mühendislik Bilimleri Sosyal Bilimler Eğitim Bilimleri Sanat Bilimleri Sağlık Bilimleri Tarım Bilimleri
0 0 100 0 0 0 0
DERS YÖNTEM VE TEKNİKLERİ
Ders anlatım, soru-cevap, tartışma ve öğrencilerden istenecek küçük sunumlar yoluyla yürütülecektir. Öğrencilerin ders planında belirtilen kaynaklar temelinde derse hazırlıklı gelerek, derse aktif olarak katılmaları beklenmektedir.
HAFTA DERS İÇERİĞİ KAYNAK
1 Anayasa Hukukunun Kaynakları Erdoğan Teziç, Anayasa Hukuku, Beta, 2009, 13. Baskı.
2 Anayasa Kavramı&Kurucu İktidar Erdoğan Teziç, Anayasa Hukuku, Beta, 2009, 13. Baskı.
3 Devlet &Devlet Şekilleri Erdoğan Teziç, Anayasa Hukuku, Beta, 2009, 13. Baskı.
4 Hükümet Sistemleri Erdoğan Teziç, Anayasa Hukuku, Beta, 2009, 13. Baskı.
5 Temel Hak ve Hürriyetler Erdoğan Teziç, Anayasa Hukuku, Beta, 2009, 13. Baskı.
6 Anayasa Yargısı Kemal Gözler, Türk Anayasa Hukuku Dersleri, Ekin, 2014 Ocak, 16.baskı.
7 Osmanlı Dönemi Anayasal Gelişmeleri Erdoğan Teziç, Anayasa Hukuku, Beta, 2009, 13. Baskı.
8 Ara Sınav
9 Cumhuriyet Dönemi:TBMM İç Yapısı ve Çalışma Düzeni Erdoğan Teziç, Anayasa Hukuku, Beta, 2009, 13. Baskı.
10 TBMM Görev ve Yetkileri& Üyelerin Seçimi&Statüleri Kemal Gözler, Türk Anayasa Hukukuna Giriş, Ekin, 2013 Ağustos, 13.baskı.
11 Bakanlar Kurulu& Hükümet Sisteminin Niteliği&Yürütme Organının Düzenleyici İşlemleri Kemal Gözler, Türk Anayasa Hukukuna Giriş, Ekin, 2013 Ağustos, 13.baskı.
12 Cumhurbaşkanı Kemal Gözler, Türk Anayasa Hukukuna Giriş, Ekin, 2013 Ağustos, 13.baskı.
13 Olağanüstü Yönetim Usûlleri Kemal Gözler, Türk Anayasa Hukukuna Giriş, Ekin, 2013 Ağustos, 13.baskı.
14 Anayasa Yargısı&Anayasanın Değiştirilmesi Kemal Gözler, Türk Anayasa Hukukuna Giriş, Ekin, 2013 Ağustos, 13.baskı.
15 Genel Değerlendirme Erdoğan Teziç, Anayasa Hukuku, Beta, 2009, 13. Baskı.Kemal Gözler, Türk Anayasa Hukukuna Giriş, Ekin, 2013 Ağustos, 13.baskı.
DEĞERLENDİRME SİSTEMİ   Ara Sınav Final
  Sayı Katkı Payı Sayı Katkı Payı  
Yarıyıl İçi Çalışmaları : - - - -
Devam/Katılım : - - - -
Uygulamalı Sınav : - - - -
Derse Özgü Staj : - - - -
Küçük Sınav : - - - -
Ödev : - - - -
Sunum ve Seminer : - - - -
Projeler : - - - -
Atölye/Laboratuvar Uygulamaları : - - - -
Vaka Çalışmaları : - - - -
Arazi Çalışmaları : - - - -
Klinik Çalışmaları : - - - -
Diğer Çalışmaları : - - - -
Ara Sınav   1 40 - -
Final   - - 1 60
AKTS İŞ YÜKÜ TABLOSU   Sayı Süre
Ders Süresi : 14 3
Sınav Dışı Ders Çalışma Süresi : - -
Sunum ve Seminer Hazırlama : - -
Derse Özgü Staj : - -
Atölye/Laboratuvar Uygulamaları : - -
Arazi Çalışmaları : - -
Vaka Çalışmaları : - -
Projeler : - -
Ödev : - -
Küçük Sınavlar : - -
Ara Sınav : 1 35
Final : 1 45
DERSİN AKTS KREDİSİ 4
No DERS ÖĞRENİM ÇIKTISI KATKISI (*)
D.Ö.Ç. 1 1. Öğrenci hem Anayasanın genel esasları hem de Türkiyedeki Anayasal sistem hakkında temel kavram ve konuları öğrenir. 4
D.Ö.Ç. 2 2. Edinilen bilgileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirip öğrenme gereksinmelerini belirleyebilme becerisi elde eder. 3
D.Ö.Ç. 3 3. Alana ilgi duyan gruplara ilgili konularda sözlü ve yazılı olarak düşüncelerini aktarma yeteneği kazanır. 3
D.Ö.Ç. 4 4. Kuramsal bilgileri analiz etme, küresel ve bölgesel yansımalarını değerlendirme, sorunları tanımlayabilme ve çözüm önerileri getirebilme yetkinliği kazanır. 4
D.Ö.Ç. 5 5. Disiplinlerarası çalışma yapabilecek düzeyde ilgili alanlarda temel bilgi ve kavramların öğrenir. 4
* 1: Zayıf - 2: Orta - 3: İyi - 4: Çok İyi
PROGRAM ÇIKTISI VE DERS ÖĞRENİM ÇIKTISI İLİŞKİ MATRİSİ

DÖÇ1DÖÇ2DÖÇ3DÖÇ4DÖÇ5DÖÇ6DÖÇ7DÖÇ8DÖÇ9DÖÇ10DÖÇ11DÖÇ12DÖÇ13DÖÇ14DÖÇ15DÖÇ16DÖÇ17DÖÇ18DÖÇ19DÖÇ20
PÇ1
PÇ2
PÇ3
PÇ4
PÇ5
PÇ6
PÇ7
PÇ8
PÇ9
PÇ10
PÇ11
PÇ12
PÇ13
PÇ14
PÇ15
PÇ16
PÇ17
PÇ18
PÇ19
PÇ20