İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ
ULUSLARARASI İLİŞKİLER
Dersin Adı   SOSYAL BİLİMLERDE YÖNTEM
Dönemi Dersin Kodu Teorik Saat / Uygulama Saati AKTS
3 0607354 3 / 0 5
Dersin Düzeyi Lisans
Dersin Dili Türkçe
Dersin Veriliş Biçimi Yüz Yüze
Dersin Koordinatörü DR.ÖGR.ÜYESİ ASLIGÜL SARIKAMIŞ KAYA
Koordinator E-mail asligul selcuk.edu.tr
Öğretim Elemanı
DR.ÖGR.ÜYESİ ASLIGÜL SARIKAMIŞ KAYA
Yardımcı Öğretim Elemanları
Dersin Amacı Ders, öğrencilerin sosyal bilimlerde temel bilimsel araştırmanın niteliklerini ve metotlarını öğrenmelerini sağlayarak, belli bir konu ile ilgili bilimsel araştırma yapma, yapılmış araştırmalardan yararlanma, tez ve bilimsel proje hazırlama konularında temel bilgi ve beceri sahibi olmalarını amaçlamaktadır.
Temel Bilimler Mühendislik Bilimleri Sosyal Bilimler Eğitim Bilimleri Sanat Bilimleri Sağlık Bilimleri Tarım Bilimleri
0 0 100 0 0 0 0
DERS YÖNTEM VE TEKNİKLERİ
Ders anlatım, soru-cevap, tartışma ve öğrencilerden istenecek küçük sunumlar yoluyla yürütülecektir. Öğrencilerin ders planında belirtilen kaynaklar temelinde derse hazırlıklı gelerek, derse aktif olarak katılmaları beklenmektedir.
HAFTA DERS İÇERİĞİ KAYNAK
1 Giriş:Temel Kavram ve İlkeler Büyüköztürk, Ş., Çakmak, Ebru, Akgün E., Karadeniz, Ş., Demirel, F. (2013). Bilimsel Araştırma Yöntemleri. PegemA. Ankara.
2 Bilimsel Yöntem ve Özellikleri: Nicel Yöntem Büyüköztürk, Ş., Çakmak, Ebru, Akgün E., Karadeniz, Ş., Demirel, F. (2013). Bilimsel Araştırma Yöntemleri. PegemA. Ankara.
3 Bilimsel Yöntem ve Özellikleri: Nitel Yöntem Büyüköztürk, Ş., Çakmak, Ebru, Akgün E., Karadeniz, Ş., Demirel, F. (2013). Bilimsel Araştırma Yöntemleri. PegemA. Ankara.
4 Bilimsel Yöntem ve Özellikleri: Karma Yöntem Büyüköztürk, Ş., Çakmak, Ebru, Akgün E., Karadeniz, Ş., Demirel, F. (2013). Bilimsel Araştırma Yöntemleri. PegemA. Ankara.
5 Bilimsel Araştırmada Problem ve Örnekleme Büyüköztürk, Ş., Çakmak, Ebru, Akgün E., Karadeniz, Ş., Demirel, F. (2013). Bilimsel Araştırma Yöntemleri. PegemA. Ankara.
6 Bilimsel Araştırmada Veri Toplama ve Literatür Taraması Büyüköztürk, Ş., Çakmak, Ebru, Akgün E., Karadeniz, Ş., Demirel, F. (2013). Bilimsel Araştırma Yöntemleri. PegemA. Ankara.
7 Bilimsel Araştırmada Etik, Bilimsel Yazım ve Dil Büyüköztürk, Ş., Çakmak, Ebru, Akgün E., Karadeniz, Ş., Demirel, F. (2013). Bilimsel Araştırma Yöntemleri. PegemA. Ankara.
8 Ara Sınav
9 Tez Hazırlama:Hazırlık Aşaması SÜ, SBE (2008). Tez Hazırlama ve Yazma Kılavuzu. Konya. http://www.sosyalbil.selcuk.edu.tr/DUYURULAR/A/TEZ_YAZIM_KILAVUZ.pdf.
10 Tez Hazırlama:Tezin Bölümleri-Kaynak Gösterme SÜ, SBE (2008). Tez Hazırlama ve Yazma Kılavuzu. Konya. http://www.sosyalbil.selcuk.edu.tr/DUYURULAR/A/TEZ_YAZIM_KILAVUZ.pdf.
11 Bilimsel Proje: Hazırlık Aşaması SÜ, SBE (2008). Tez Hazırlama ve Yazma Kılavuzu. Konya. http://www.sosyalbil.selcuk.edu.tr/DUYURULAR/A/TEZ_YAZIM_KILAVUZ.pdf.
12 Bilimsel Proje: Sonuçlandırma/Raporlama SÜ, SBE (2008). Tez Hazırlama ve Yazma Kılavuzu. Konya. http://www.sosyalbil.selcuk.edu.tr/DUYURULAR/A/TEZ_YAZIM_KILAVUZ.pdf.
13 Bilimsel Araştırmanın Sunumu SÜ, SBE (2008). Tez Hazırlama ve Yazma Kılavuzu. Konya. http://www.sosyalbil.selcuk.edu.tr/DUYURULAR/A/TEZ_YAZIM_KILAVUZ.pdf.
14 Bilimsel Araştırmanın Sunumu SÜ, SBE (2008). Tez Hazırlama ve Yazma Kılavuzu. Konya. http://www.sosyalbil.selcuk.edu.tr/DUYURULAR/A/TEZ_YAZIM_KILAVUZ.pdf.
15 Genel Değerlendirme Büyüköztürk, Ş., Çakmak, Ebru, Akgün E., Karadeniz, Ş., Demirel, F. (2013). Bilimsel Araştırma Yöntemleri. PegemA. Ankara.SÜ, SBE (2008). Tez Hazırlama ve Yazma Kılavuzu. Konya. http://www.sosyalbil.selcuk.edu.tr/DUYURULAR/A/TEZ_YAZIM_KILAVUZ.pdf.
DEĞERLENDİRME SİSTEMİ   Ara Sınav Final
  Sayı Katkı Payı Sayı Katkı Payı  
Yarıyıl İçi Çalışmaları : - - - -
Devam/Katılım : - - - -
Uygulamalı Sınav : - - - -
Derse Özgü Staj : - - - -
Küçük Sınav : - - - -
Ödev : - - - -
Sunum ve Seminer : - - - -
Projeler : - - - -
Atölye/Laboratuvar Uygulamaları : - - - -
Vaka Çalışmaları : - - - -
Arazi Çalışmaları : - - - -
Klinik Çalışmaları : - - - -
Diğer Çalışmaları : - - - -
Ara Sınav   1 40 - -
Final   - - 1 60
AKTS İŞ YÜKÜ TABLOSU   Sayı Süre
Ders Süresi : 14 3
Sınav Dışı Ders Çalışma Süresi : - -
Sunum ve Seminer Hazırlama : - -
Derse Özgü Staj : - -
Atölye/Laboratuvar Uygulamaları : - -
Arazi Çalışmaları : - -
Vaka Çalışmaları : - -
Projeler : - -
Ödev : - -
Küçük Sınavlar : - -
Ara Sınav : 1 35
Final : 1 45
DERSİN AKTS KREDİSİ 4
No DERS ÖĞRENİM ÇIKTISI KATKISI (*)
D.Ö.Ç. 1 1. Öğrenci sosyal bilimlerde temel bilimsel araştırmanın niteliklerini ve metotlarını öğrenir, belli bir konu ile ilgili bilimsel araştırma yapma, yapılmış araştırmalardan yararlanma, tez ve bilimsel proje hazırlama konularında temel bilgi ve beceri sahibi olur. 3
D.Ö.Ç. 2 2. Bilimsel araştırmanın önemine ilişkin anlayışı oluşur. 3
D.Ö.Ç. 3 3. Sosyal bilimlerin temel araştırma yöntemleri ve ilkeleri doğrultusunda bağımsız araştırma yürütebilme ve alandaki bilimsel gelişmeleri takip edebilme yetkinliği kazanır. 3
D.Ö.Ç. 4 4. Disiplinlerarası çalışma yapabilecek düzeyde ilgili alanlarda temel bilgi ve kavramların öğrenir. 4
D.Ö.Ç. 5 5. Alana ilişkin çalışmalarda bilimsel etik ve ilkelere uygun hareket etmesi gerektiğini öğrenir. 4
D.Ö.Ç. 6 6. Eleştirel ve analitik düşünmeyi, sorunlara çözüm üretme yollarını geliştirme becerisini kazanır. 4
D.Ö.Ç. 7 7. Edinilen bilgileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirip öğrenme gereksinmelerini belirleyebilme becerisi kazanr. 4
D.Ö.Ç. 8 8. Alana ilgi duyan gruplara ilgili konularda sözlü ve yazılı olarak düşüncelerini aktarma yeteneği kazanır. 4
* 1: Zayıf - 2: Orta - 3: İyi - 4: Çok İyi
PROGRAM ÇIKTISI VE DERS ÖĞRENİM ÇIKTISI İLİŞKİ MATRİSİ

DÖÇ1DÖÇ2DÖÇ3DÖÇ4DÖÇ5DÖÇ6DÖÇ7DÖÇ8DÖÇ9DÖÇ10DÖÇ11DÖÇ12DÖÇ13DÖÇ14DÖÇ15DÖÇ16DÖÇ17DÖÇ18DÖÇ19DÖÇ20
PÇ1
PÇ2
PÇ3
PÇ4
PÇ5
PÇ6
PÇ7
PÇ8
PÇ9
PÇ10
PÇ11
PÇ12
PÇ13
PÇ14
PÇ15
PÇ16
PÇ17
PÇ18
PÇ19
PÇ20