İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ
ULUSLARARASI İLİŞKİLER
Dersin Adı  
Dönemi Dersin Kodu Teorik Saat / Uygulama Saati AKTS
Dersin Düzeyi Lisans
Dersin Dili İngilizce
Dersin Veriliş Biçimi Yüz Yüze
Dersin Koordinatörü Doç. Dr. Nezir Akyeşilmen
Koordinator E-mail nezmen yahoo.com
Öğretim Elemanı
Yardımcı Öğretim Elemanları
Arş. Gör. Uğur PEKTAŞ
Dersin Amacı Öğrencilerin okudukları İngilizce makaleleri anlama, özetleme, yorumlama ve sunum yoluyla bir grup dinleyici sunma becerilerini geliştirmek ve İngilizce sunum deneyimi kazanmalarını sağlamak.
Temel Bilimler Mühendislik Bilimleri Sosyal Bilimler Eğitim Bilimleri Sanat Bilimleri Sağlık Bilimleri Tarım Bilimleri
0 0 100 0 0 0 0
DERS YÖNTEM VE TEKNİKLERİ
Ders kaynaklarının takip ederek öğrencilerin derse katılımın sağlanması
HAFTA DERS İÇERİĞİ KAYNAK
1 Derse giriş
2 Reading, Understanding, vocabulary and idioms-1: League of Nations 2. President Wilson Urges Support for Idea of League of Nations
3 Listening-Kelimelerin Hikayesi-1: Farm Expression 1. VOAnews, www.voanews.com/learningenglish/home
4 Vocabulary Workshop-1 1. VOAnews, www.voanews.com/learningenglish/home 2. President Wilson Urges Support for Idea of League of Nations 3. Words and Their Stories: Computer Terms
5 Vocabulary workshop-2 1. VOAnews, www.voanews.com/learningenglish/home 2. President Wilson Urges Support for Idea of League of Nations 3. Words and Their Stories: Computer Terms
6 Speaking-1: Short Conversations
7 Speaking-2: Short Conversations
8 Arasınav
9 Güncel Makale Çevirisi -1 2. ?Israel, Turkey Ministers Overcome Diplomatic Fight?, New York Times, Ocak 17, 2010.
10 Güncel Makale Çevirisi-2 5. ?Is Democracy the Only Game in Town??, Todays Zaman, 28 Aralık 2009.
11 Translation-1 : Obama and the World 5. Obama Seeks New Beginning for US, Muslims
12 Translations-2: Egypt 6. Egypt and our so-called experts
13 Diplomatik Yazışma Örnekleri 3. Reşat Arım, Diplomatic Correspondence, Ankara: Klavuz Yay., 1999.
14 Güncel Makale Çevirisi-3 6. ?Global Investors: The Hollowing Ring of Davos?, Newsweek, Şubat 6, 2006.
15 General Assessment
DEĞERLENDİRME SİSTEMİ   Ara Sınav Final
  Sayı Katkı Payı Sayı Katkı Payı  
Yarıyıl İçi Çalışmaları : - - - -
Devam/Katılım : - - - -
Uygulamalı Sınav : - - - -
Derse Özgü Staj : - - - -
Küçük Sınav : - - - -
Ödev : - - - -
Sunum ve Seminer : - - - -
Projeler : - - - -
Atölye/Laboratuvar Uygulamaları : - - - -
Vaka Çalışmaları : - - - -
Arazi Çalışmaları : - - - -
Klinik Çalışmaları : - - - -
Diğer Çalışmaları : - - - -
Ara Sınav   1 40 - -
Final   - - 1 60
AKTS İŞ YÜKÜ TABLOSU   Sayı Süre
Ders Süresi : 14 3
Sınav Dışı Ders Çalışma Süresi : 13 3
Sunum ve Seminer Hazırlama : 11 3
Derse Özgü Staj : - -
Atölye/Laboratuvar Uygulamaları : - -
Arazi Çalışmaları : - -
Vaka Çalışmaları : - -
Projeler : - -
Ödev : - -
Küçük Sınavlar : - -
Ara Sınav : 1 3
Final : 1 3
DERSİN AKTS KREDİSİ 4
No DERS ÖĞRENİM ÇIKTISI KATKISI (*)
D.Ö.Ç. 1 Yabancı bir dili öğrenmek için gereken bilgi ve yetilere sahip olmak 4
D.Ö.Ç. 2 İngilizceyi daha iyi kullanıp değerlendirmek 4
D.Ö.Ç. 3 Hem konuşma hem de yazı dilinde mesleki terminolojiyi kullanmak 4
D.Ö.Ç. 4 İnsanlar ve uluslararası ilişkilerin işleyiş kurallarına dair temel bilgilere sahiptir. 4
D.Ö.Ç. 5 Üstlendiği görev ve sorumlulukları yerine getirme bilincine sahiptir. 3
* 1: Zayıf - 2: Orta - 3: İyi - 4: Çok İyi
PROGRAM ÇIKTISI VE DERS ÖĞRENİM ÇIKTISI İLİŞKİ MATRİSİ

DÖÇ1DÖÇ2DÖÇ3DÖÇ4DÖÇ5DÖÇ6DÖÇ7DÖÇ8DÖÇ9DÖÇ10DÖÇ11DÖÇ12DÖÇ13DÖÇ14DÖÇ15DÖÇ16DÖÇ17DÖÇ18DÖÇ19DÖÇ20
PÇ1
PÇ2
PÇ3
PÇ4
PÇ5
PÇ6
PÇ7
PÇ8
PÇ9
PÇ10
PÇ11
PÇ12
PÇ13
PÇ14
PÇ15
PÇ16
PÇ17
PÇ18
PÇ19
PÇ20