İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ
ULUSLARARASI İLİŞKİLER
Dersin Adı   İKTİSAT-II
Dönemi Dersin Kodu Teorik Saat / Uygulama Saati AKTS
2 0607252 3 / 0 5
Dersin Düzeyi Lisans
Dersin Dili Türkçe
Dersin Veriliş Biçimi Yüz Yüze
Dersin Koordinatörü PROF. DR. MEHMET MUCUK
Koordinator E-mail mehmetmucuk selcuk.edu.tr
Öğretim Elemanı
PROF. DR. MEHMET MUCUK
Yardımcı Öğretim Elemanları
Dersin Amacı Temel makroekonomik değişkenler arasında yer alan milli gelir, enflasyon ve işsizlik kavramlarının kuramsal açıdan öğrencilere kazandırılarak, makroekonomik modelleri analiz etmektedir.
Temel Bilimler Mühendislik Bilimleri Sosyal Bilimler Eğitim Bilimleri Sanat Bilimleri Sağlık Bilimleri Tarım Bilimleri
40 0 60 0 0 0 0
DERS YÖNTEM VE TEKNİKLERİ
Anlatım, Soru-Cevap
HAFTA DERS İÇERİĞİ KAYNAK
1 Milli Gelir ile İlgili Temel Büyüklükler Makro İktisat Teori ve Türkiye Uygulaması-Mehmet Mucuk
2 Enflasyon Kavramı, Türleri, Hesaplanması, Etkileri Makro İktisat Teori ve Türkiye Uygulaması-Mehmet Mucuk
3 İstihdam ve İşsizlik Makro İktisat Teori ve Türkiye Uygulaması-Mehmet Mucuk
4 Tüketim ve Yatırım Fonksiyonları Makro İktisat Teori ve Türkiye Uygulaması-Mehmet Mucuk
5 Kamu Harcamaları ve Net İhracat Fonksiyonlar Makro İktisat Teori ve Türkiye Uygulaması-Mehmet Mucuk
6 Denge Milli Gelir Düzeyinin Belirlenmesi Makro İktisat Teori ve Türkiye Uygulaması-Mehmet Mucuk-Billur Yayınevi
7 Çoğaltan ve Hızlandıran Mekanizmaları Makro İktisat Teori ve Türkiye Uygulaması-Mehmet Mucuk-Billur Yayınevi
8 Ara Sınav
9 Para Piyasasında Denge Makro İktisat Teori ve Türkiye Uygulaması-Mehmet Mucuk
10 Para Piyasasında Denge Makro İktisat Teori ve Türkiye Uygulaması-Mehmet Mucuk
11 Mal Piyasasında Denge Makro İktisat Teori ve Türkiye Uygulaması-Mehmet Mucuk
12 Mal Piyasasında Denge Makro İktisat Teori ve Türkiye Uygulaması-Mehmet Mucuk-Billur Yayınevi
13 Mal ve Para Piyasalarında Eş-Anlı Denge Makro İktisat Teori ve Türkiye Uygulaması-Mehmet Mucuk-Billur Yayınevi
14 Toplam Talep Makro İktisat Teori ve Türkiye Uygulaması-Mehmet Mucuk-Billur Yayınevi
15 Toplam Arz Makro İktisat Teori ve Türkiye Uygulaması-Mehmet Mucuk-Billur Yayınevi
DEĞERLENDİRME SİSTEMİ   Ara Sınav Final
  Sayı Katkı Payı Sayı Katkı Payı  
Yarıyıl İçi Çalışmaları : - - - -
Devam/Katılım : - - - -
Uygulamalı Sınav : - - - -
Derse Özgü Staj : - - - -
Küçük Sınav : - - - -
Ödev : - - - -
Sunum ve Seminer : - - - -
Projeler : - - - -
Atölye/Laboratuvar Uygulamaları : - - - -
Vaka Çalışmaları : - - - -
Arazi Çalışmaları : - - - -
Klinik Çalışmaları : - - - -
Diğer Çalışmaları : - - - -
Ara Sınav   1 - - -
Final   - - 1 -
AKTS İŞ YÜKÜ TABLOSU   Sayı Süre
Ders Süresi : 14 3
Sınav Dışı Ders Çalışma Süresi : 30 1
Sunum ve Seminer Hazırlama : - -
Derse Özgü Staj : - -
Atölye/Laboratuvar Uygulamaları : - -
Arazi Çalışmaları : - -
Vaka Çalışmaları : - -
Projeler : - -
Ödev : - -
Küçük Sınavlar : - -
Ara Sınav : 1 40
Final : 1 40
DERSİN AKTS KREDİSİ 5
No DERS ÖĞRENİM ÇIKTISI KATKISI (*)
D.Ö.Ç. 1 Temel makroekonomi ilkelerini açıklar. 4
D.Ö.Ç. 2 Anahtar makroekonomik değişkenleri ve bu değişkenlerin ölçümlerini açıklar. 4
D.Ö.Ç. 3 Milli gelir, işsizlik, bütçe açığı, para arzı, faiz oranı ve ticaret açığı gibi değişkenler arasındaki temel ilişkileri açıklar. 4
D.Ö.Ç. 4 Para ve maliye politikalarının ekonomiyi ne şekilde etkilediğini açıklar. 4
D.Ö.Ç. 5 Paranın fonksiyonlarını ve para arzı ölçümlerini açıklar. 4
D.Ö.Ç. 6 Para piyasasında, faiz oranının para arzı ve para talebi yoluyla nasıl belirlendiğini gösterir. 4
D.Ö.Ç. 7 Bankaların ve diğer finansal aracıların temel fonksiyonunu ve bankaların nasıl para yarattıklarını açıklar. 4
D.Ö.Ç. 8 Toplam talep ve toplam arza dayalı basit bir makroekonomik modeli açıklar. 4
D.Ö.Ç. 9 Makro ekonominin güncel yaşam ile bağını açıklar. 4
D.Ö.Ç. 10 Çeşitli politika uygulamalarının makro ekonomik sonuçlarını yorumlar. 4
* 1: Zayıf - 2: Orta - 3: İyi - 4: Çok İyi
PROGRAM ÇIKTISI VE DERS ÖĞRENİM ÇIKTISI İLİŞKİ MATRİSİ

DÖÇ1DÖÇ2DÖÇ3DÖÇ4DÖÇ5DÖÇ6DÖÇ7DÖÇ8DÖÇ9DÖÇ10DÖÇ11DÖÇ12DÖÇ13DÖÇ14DÖÇ15DÖÇ16DÖÇ17DÖÇ18DÖÇ19DÖÇ20
PÇ1
PÇ2
PÇ3
PÇ4
PÇ5
PÇ6
PÇ7
PÇ8
PÇ9
PÇ10
PÇ11
PÇ12
PÇ13
PÇ14
PÇ15
PÇ16
PÇ17
PÇ18
PÇ19
PÇ20