İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ
ULUSLARARASI İLİŞKİLER
Dersin Adı   SİYASİ TARİH-II
Dönemi Dersin Kodu Teorik Saat / Uygulama Saati AKTS
2 0607251 3 / 0 5
Dersin Düzeyi Lisans
Dersin Dili Türkçe
Dersin Veriliş Biçimi Yüz Yüze
Dersin Koordinatörü DR. ÖĞR. ÜYESİ ARİF BEHİÇ ÖZCAN
Koordinator E-mail abozcan selcuk.edu.tr
Öğretim Elemanı
Yardımcı Öğretim Elemanları
Dersin Amacı 20. yüzyılın önemli gelişmelerini değerlendirmek ve günümüz uluslararası sisteminin önceki yüzyıldaki tarihsel temellerini açıklamak.
Temel Bilimler Mühendislik Bilimleri Sosyal Bilimler Eğitim Bilimleri Sanat Bilimleri Sağlık Bilimleri Tarım Bilimleri
0 0 100 0 0 0 0
DERS YÖNTEM VE TEKNİKLERİ
Ders yüz yüze, soru cevap şeklinde ve karşılaştırmalı olarak işlenir. Öğrencilerin hazırlayacakları ödevlerle derse katılımları artırılır.
HAFTA DERS İÇERİĞİ KAYNAK
1 20. yüzyılın genel özellikleri Siyasi tarih I dersindeki konuların kısa özeti Giriş
2 I. Dünya savaşına giden süreç, savaşın nedenleri, savaş öncesi dönemde dünyanın genel durumu Antony Best, 20. YYın U.A. Tarihi Blm. 1
3 I. dünya savaşının başlaması savaşın tarafları, süreci ve yıkımları savaşın sona ermesi Antony Best, 20. YYın U.A. Tarihi Blm. 2
4 Wilson ve Lenin, Savaş sonrası düzenlemeler ve barış antlaşmaları Antlaşmaların zayıf yönleri Antony Best, 20. YYın U.A. Tarihi Blm. 3
5 Manda sistemi Türk bağımsızlık savaşı ve benzer örnekleri Avrupa, ABD, Japonya, Çin ve Rusyanın Savaş sonrası durumu Antony Best, 20. YYın U.A. Tarihi Blm. 4
6 Komünizm, Faşizm ve Nazizm ve Kapitalizmin durumu ve 29 Ekonomik krizi, Almanyada Hitlerin iktidara gelişi ve diğer iki savaş arası dönemdeki krizler Antony Best, 20. YYın U.A. Tarihi Blm. 5
7 II. dünya savaşına giden süreç savaşın nedenleri, Birincisi ile benzerlikleri ve farklılıkları, ABtı dışı dünyanın II. Dünya savaşı öncesi durumu Antony Best, 20. YYın U.A. Tarihi Blm. 6
8 Ara Sınav -
9 Savaş sırasındaki Konferans ve Anlaşmalar, Savaşın sona ermesi ve BMnin kuruluşu Antony Best, 20. YYın U.A. Tarihi Blm. 7
10 Savaş sonu düzenlemeleri soğuk savaşın başlaması SSCBnin yayılması ve çevrelenmesi NATO ve Varşova paktı Antony Best, 20. YYın U.A. Tarihi Blm. 8
11 Kore savaşı, Vietnam savaşı, Arap-İsrail savaşları ve diğer soğuk savaş dönemi savaşları ve krizleri Antony Best, 20. YYın U.A. Tarihi Blm. 9
12 soğuk savaş döneminde silahlanma nükleer silahlar silahsızlanma ve uzay yarışı Antony Best, 20. YYın U.A. Tarihi Blm. 10
13 soğuk savaşın sona ermesi yeni Rusya Amerika yüzyılı ve tarihin sonu tartışmaları, Antony Best, 20. YYın U.A. Tarihi Blm. 11
14 soğuk savaş sonrası krizler 11 eylül olayları İnsan hakları ve demokrasi gündemi BMnin meşriuyeti sorunu Antony Best, 20. YYın U.A. Tarihi Blm. 12
15 Genel Değerlendirme -
DEĞERLENDİRME SİSTEMİ   Ara Sınav Final
  Sayı Katkı Payı Sayı Katkı Payı  
Yarıyıl İçi Çalışmaları : - - - -
Devam/Katılım : - - - -
Uygulamalı Sınav : - - - -
Derse Özgü Staj : - - - -
Küçük Sınav : - - - -
Ödev : - - - -
Sunum ve Seminer : - - - -
Projeler : - - - -
Atölye/Laboratuvar Uygulamaları : - - - -
Vaka Çalışmaları : - - - -
Arazi Çalışmaları : - - - -
Klinik Çalışmaları : - - - -
Diğer Çalışmaları : - - - -
Ara Sınav   1 40 - -
Final   - - 1 60
AKTS İŞ YÜKÜ TABLOSU   Sayı Süre
Ders Süresi : 14 3
Sınav Dışı Ders Çalışma Süresi : 16 3
Sunum ve Seminer Hazırlama : - -
Derse Özgü Staj : - -
Atölye/Laboratuvar Uygulamaları : - -
Arazi Çalışmaları : - -
Vaka Çalışmaları : - -
Projeler : - -
Ödev : 1 30
Küçük Sınavlar : - -
Ara Sınav : 1 15
Final : 1 15
DERSİN AKTS KREDİSİ 5
No DERS ÖĞRENİM ÇIKTISI KATKISI (*)
D.Ö.Ç. 1 I. dünya savaşına giden süreci ve savaşın nedenlerini karşılaştırmalı olarak öğrenir. 4
D.Ö.Ç. 2 I. Dünya savaşını ve sonuçlarını II. dünya savaşının da nedenleri bağlamında değerlendirir. 4
D.Ö.Ç. 3 II. Dünya savaşının dünya tarihindeki yeri ve soğuk savaşın başlangıcını anlar. 4
D.Ö.Ç. 4 ABDnin ve SSCBnin dünya tarihi açısından önemini kavrar. 4
D.Ö.Ç. 5 Soğuk Savaş sırasında meydana gelen olayları analiz eder. 4
D.Ö.Ç. 6 Soğuk savaş sonrası dönemdeki gelişmeleri anlar. 4
* 1: Zayıf - 2: Orta - 3: İyi - 4: Çok İyi
PROGRAM ÇIKTISI VE DERS ÖĞRENİM ÇIKTISI İLİŞKİ MATRİSİ

DÖÇ1DÖÇ2DÖÇ3DÖÇ4DÖÇ5DÖÇ6DÖÇ7DÖÇ8DÖÇ9DÖÇ10DÖÇ11DÖÇ12DÖÇ13DÖÇ14DÖÇ15DÖÇ16DÖÇ17DÖÇ18DÖÇ19DÖÇ20
PÇ1
PÇ2
PÇ3
PÇ4
PÇ5
PÇ6
PÇ7
PÇ8
PÇ9
PÇ10
PÇ11
PÇ12
PÇ13
PÇ14
PÇ15
PÇ16
PÇ17
PÇ18
PÇ19
PÇ20