İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ
ULUSLARARASI İLİŞKİLER
Dersin Adı   SOSYOLOJİ
Dönemi Dersin Kodu Teorik Saat / Uygulama Saati AKTS
1 0607143 3 / 0 4
Dersin Düzeyi Lisans
Dersin Dili Türkçe
Dersin Veriliş Biçimi Yüz Yüze
Dersin Koordinatörü PROF. DR. DAVUT ATEŞ
Koordinator E-mail davutates333 gmail.com
Öğretim Elemanı
PROF. DR. DAVUT ATEŞ
Yardımcı Öğretim Elemanları
Dersin Amacı Ders, sosyolojinin temel konularını, kavramlarını ve gelişimini ele alarak ve hukuk, siyaset gibi toplumsal kurumların üzerinde durarak, öğrencilere sosyoloji bilimi ile ilgili temel bilgi kazandırmayı ve onların bu konularda akademik düzeylerini arttırmayı amaçlamaktadır.
Temel Bilimler Mühendislik Bilimleri Sosyal Bilimler Eğitim Bilimleri Sanat Bilimleri Sağlık Bilimleri Tarım Bilimleri
0 0 100 0 0 0 0
DERS YÖNTEM VE TEKNİKLERİ
Ders anlatım, soru-cevap, tartışma ve öğrencilerden istenecek küçük sunumlar yoluyla yürütülecektir. Öğrencilerin ders planında belirtilen kaynaklar temelinde derse hazırlıklı gelerek, derse aktif olarak katılmaları beklenmektedir.
HAFTA DERS İÇERİĞİ KAYNAK
1 Sosyoloji Nedir?: Temel Kavramları-Yöntemi Anthony Giddens, Sosyoloji, Kısa fakat Eleştirel bir Giriş, Siyasal Kitabevi, Ankara.
2 Sosyoloji Bilimi: Kuruluşu& Kurucu İsimleri&Temel Yaklaşımları Anthony Giddens, Sosyoloji, Başlangıç Okumaları, Say Yayınları, İstanbul.
3 Türkiye'de Sosyolojinin Gelişimi İsmail Doğan, Sosyoloji, Kavramlar ve Sorunlar
4 Toplumsallaşma: Gruplar, Yığınlar, Kategoriler İsmail Doğan, Sosyoloji, Kavramlar ve Sorunlar, Pegem Akademi, Ankara.
5 Toplumsal Yapı, Statü, Rol İsmail Doğan, Sosyoloji, Kavramlar ve Sorunlar, Pegem Akademi, Ankara.
6 Toplumsal Tabakalaşma ve Hareketlilik İsmail Doğan, Sosyoloji, Kavramlar ve Sorunlar, Pegem Akademi, Ankara.
7 Toplum ve Hukuk İsmail Doğan, Sosyoloji, Kavramlar ve Sorunlar, Pegem Akademi, Ankara.
8 Ara Sınav
9 Toplum ve Hukuk Anthony Giddens, Sosyoloji, Başlangıç Okumaları, Say Yayınları, İstanbul.
10 Toplum ve Siyaset İsmail Doğan, Sosyoloji, Kavramlar ve Sorunlar, Pegem Akademi, Ankara.
11 Toplum ve Siyaset Anthony Giddens, Sosyoloji, Başlangıç Okumaları, Say Yayınları, İstanbul.
12 Toplum ve Ekonomi Anthony Giddens, Sosyoloji, Başlangıç Okumaları, Say Yayınları, İstanbul.
13 Toplum ve Ekonomi İsmail Doğan, Sosyoloji, Kavramlar ve Sorunlar, Pegem Akademi, Ankara.
14 Toplum ve Kültür/Eğitim Anthony Giddens, Sosyoloji, Başlangıç Okumaları, Say Yayınları, İstanbul.
15 Toplum ve Kadın/Aile İsmail Doğan, Sosyoloji, Kavramlar ve Sorunlar, Pegem Akademi, Ankara.
DEĞERLENDİRME SİSTEMİ   Ara Sınav Final
  Sayı Katkı Payı Sayı Katkı Payı  
Yarıyıl İçi Çalışmaları : - - - -
Devam/Katılım : - - - -
Uygulamalı Sınav : - - - -
Derse Özgü Staj : - - - -
Küçük Sınav : - - - -
Ödev : - - - -
Sunum ve Seminer : - - - -
Projeler : - - - -
Atölye/Laboratuvar Uygulamaları : - - - -
Vaka Çalışmaları : - - - -
Arazi Çalışmaları : - - - -
Klinik Çalışmaları : - - - -
Diğer Çalışmaları : - - - -
Ara Sınav   1 40 - -
Final   - - 1 60
AKTS İŞ YÜKÜ TABLOSU   Sayı Süre
Ders Süresi : 14 3
Sınav Dışı Ders Çalışma Süresi : - -
Sunum ve Seminer Hazırlama : - -
Derse Özgü Staj : - -
Atölye/Laboratuvar Uygulamaları : - -
Arazi Çalışmaları : - -
Vaka Çalışmaları : - -
Projeler : - -
Ödev : - -
Küçük Sınavlar : - -
Ara Sınav : 1 35
Final : 1 45
DERSİN AKTS KREDİSİ 4
No DERS ÖĞRENİM ÇIKTISI KATKISI (*)
D.Ö.Ç. 1 1. Öğrenci, sosyolojinin temel konularını, kavramlarını ve gelişimini ele alarak ve hukuk, siyaset gibi toplumsal kurumların üzerinde durarak, sosyoloji bilimi ile ilgili temel bilgi kazanır, bu konulardaki akademik düzeyini arttırır. 4
D.Ö.Ç. 2 2. Disiplinlerarası çalışma yapabilecek düzeyde ilgili alanlarda temel bilgi ve kavramları öğrenir. 3
D.Ö.Ç. 3 3. Sosyal bilimlerin temel araştırma yöntemleri ve ilkeleri doğrultusunda bağımsız araştırma yürütebilme yetkinliğini kazanır. 3
D.Ö.Ç. 4 4. Alana ilişkin çalışmalarda bilimsel etik ve ilkelere uygun hareket etmesi gerektiğini öğrenir. 3
D.Ö.Ç. 5 5. Eleştirel ve analitik düşünmeyi, sorunlara çözüm üretme yollarını geliştirme becerisini kazanır. 3
D.Ö.Ç. 6 6. Öğrenim süresince elde ettiği bilgi ve becerileri pratikte değerlendirme ve uygulama yetkinliği kazanır. 3
* 1: Zayıf - 2: Orta - 3: İyi - 4: Çok İyi
PROGRAM ÇIKTISI VE DERS ÖĞRENİM ÇIKTISI İLİŞKİ MATRİSİ

DÖÇ1DÖÇ2DÖÇ3DÖÇ4DÖÇ5DÖÇ6DÖÇ7DÖÇ8DÖÇ9DÖÇ10DÖÇ11DÖÇ12DÖÇ13DÖÇ14DÖÇ15DÖÇ16DÖÇ17DÖÇ18DÖÇ19DÖÇ20
PÇ1
PÇ2
PÇ3
PÇ4
PÇ5
PÇ6
PÇ7
PÇ8
PÇ9
PÇ10
PÇ11
PÇ12
PÇ13
PÇ14
PÇ15
PÇ16
PÇ17
PÇ18
PÇ19
PÇ20