İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ
ULUSLARARASI İLİŞKİLER
Dersin Adı   İKTİSAT-I
Dönemi Dersin Kodu Teorik Saat / Uygulama Saati AKTS
1 0607142 3 / 0 5
Dersin Düzeyi Lisans
Dersin Dili Türkçe
Dersin Veriliş Biçimi Yüz Yüze
Dersin Koordinatörü PROF. DR. MEHMET MUCUK
Koordinator E-mail mehmetmucuk selcuk.edu.tr
Öğretim Elemanı
PROF. DR. MEHMET MUCUK
Yardımcı Öğretim Elemanları
Dersin Amacı İktisat bilimine ait temel kavramların kazandırılarak hanehalkı ve firmalardan oluşan mikro ölçekteki karar birimlerinin amaçları doğrultusunda nasıl hareket etmeleri gerektiğini öğretmektir.
Temel Bilimler Mühendislik Bilimleri Sosyal Bilimler Eğitim Bilimleri Sanat Bilimleri Sağlık Bilimleri Tarım Bilimleri
40 0 60 0 0 0 0
DERS YÖNTEM VE TEKNİKLERİ
Anlatım, soru-cevap
HAFTA DERS İÇERİĞİ KAYNAK
1 Temel İktisadi Kavramlar Mikro İktisada Giriş-Mehmet Mucuk-Billur Yayınevi
2 Piyasa Dengesi: Talep Mikro İktisada Giriş-Mehmet Mucuk-Billur Yayınevi
3 Talep Esneklikleri Mikro İktisada Giriş-Mehmet Mucuk-Billur Yayınevi
4 Piyasa Dengesi: Arz Mikro İktisada Giriş-Mehmet Mucuk-Billur Yayınevi
5 Arz Esneklikleri Mikro İktisada Giriş-Mehmet Mucuk-Billur Yayınevi
6 Piyasa Dengesi Mikro İktisada Giriş-Mehmet Mucuk-Billur Yayınevi
7 Tarımsal Ürün Piyasalarında Denge Mikro İktisada Giriş-Mehmet Mucuk-Billur Yayınevi
8 Ara Sınav
9 Tüketici Teorisi Mikro İktisada Giriş-Mehmet Mucuk-Billur Yayınevi
10 Üretici Teorisi Mikro İktisada Giriş-Mehmet Mucuk-Billur Yayınevi
11 Üretim Maliyetleri Mikro İktisada Giriş-Mehmet Mucuk-Billur Yayınevi
12 Tam Rekabet Piyasasında Denge Mikro İktisada Giriş-Mehmet Mucuk-Billur Yayınevi
13 Eksik Rekabet Piyasalarında Denge Mikro İktisada Giriş-Mehmet Mucuk-Billur Yayınevi
14 Eksik Rekabet Piyasalarında Denge Mikro İktisada Giriş-Mehmet Mucuk-Billur Yayınevi
15 Oyun Teorisi Mikro İktisada Giriş-Mehmet Mucuk-Billur Yayınevi
DEĞERLENDİRME SİSTEMİ   Ara Sınav Final
  Sayı Katkı Payı Sayı Katkı Payı  
Yarıyıl İçi Çalışmaları : - - - -
Devam/Katılım : - - - -
Uygulamalı Sınav : - - - -
Derse Özgü Staj : - - - -
Küçük Sınav : - - - -
Ödev : - - - -
Sunum ve Seminer : - - - -
Projeler : - - - -
Atölye/Laboratuvar Uygulamaları : - - - -
Vaka Çalışmaları : - - - -
Arazi Çalışmaları : - - - -
Klinik Çalışmaları : - - - -
Diğer Çalışmaları : - - - -
Ara Sınav   1 - - -
Final   - - 1 -
AKTS İŞ YÜKÜ TABLOSU   Sayı Süre
Ders Süresi : 14 3
Sınav Dışı Ders Çalışma Süresi : 30 1
Sunum ve Seminer Hazırlama : - -
Derse Özgü Staj : - -
Atölye/Laboratuvar Uygulamaları : - -
Arazi Çalışmaları : - -
Vaka Çalışmaları : - -
Projeler : - -
Ödev : - -
Küçük Sınavlar : - -
Ara Sınav : 1 40
Final : 1 40
DERSİN AKTS KREDİSİ 5
No DERS ÖĞRENİM ÇIKTISI KATKISI (*)
D.Ö.Ç. 1 Kıtlık, fırsat maliyeti, elastikiyet, ekonomik kâr ve marjinal analiz gibi temel ekonomi kavramlarını tanımlar. 4
D.Ö.Ç. 2 Arz ve talebi belirleyen unsurları açıklar. 4
D.Ö.Ç. 3 Arz veya talepteki bir değişime bağlı olarak piyasa çıktılarındaki değişimleri gösterir. 4
D.Ö.Ç. 4 Piyasa dengesi kavramını açıklar. 4
D.Ö.Ç. 5 Tam rekabetçi ve tam rakabetçi olmayan piyasalar arasındaki farkları ortaya koyar. 4
D.Ö.Ç. 6 Üretici ve tüketici davranışı teorilerini karşılaştırır. 4
D.Ö.Ç. 7 Kar amacı gütmenin neden verimli sonuçlar doğurduğunu açıklar. 4
D.Ö.Ç. 8 Üretim, kar ve maliyet gibi temel kavramaları açıklar. 4
D.Ö.Ç. 9 Kayıtsızlık eğrileri vasıtasıyla fayda kavramını tanımlar. 4
D.Ö.Ç. 10 Tüketici talebinin gelir ve ikame etkilerini analiz eder. 4
* 1: Zayıf - 2: Orta - 3: İyi - 4: Çok İyi
PROGRAM ÇIKTISI VE DERS ÖĞRENİM ÇIKTISI İLİŞKİ MATRİSİ

DÖÇ1DÖÇ2DÖÇ3DÖÇ4DÖÇ5DÖÇ6DÖÇ7DÖÇ8DÖÇ9DÖÇ10DÖÇ11DÖÇ12DÖÇ13DÖÇ14DÖÇ15DÖÇ16DÖÇ17DÖÇ18DÖÇ19DÖÇ20
PÇ1
PÇ2
PÇ3
PÇ4
PÇ5
PÇ6
PÇ7
PÇ8
PÇ9
PÇ10
PÇ11
PÇ12
PÇ13
PÇ14
PÇ15
PÇ16
PÇ17
PÇ18
PÇ19
PÇ20