İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ
ULUSLARARASI İLİŞKİLER
Dersin Adı   SİYASİ TARİH-I
Dönemi Dersin Kodu Teorik Saat / Uygulama Saati AKTS
1 0607141 3 / 0 5
Dersin Düzeyi Lisans
Dersin Dili Türkçe
Dersin Veriliş Biçimi Yüz Yüze
Dersin Koordinatörü DR. ÖĞR. ÜYESİ ARİF BEHİÇ ÖZCAN
Koordinator E-mail abozcan selcuk.edu.tr
Öğretim Elemanı
Yardımcı Öğretim Elemanları
Dersin Amacı Siyasi tarihin ilk dönemlerinden 19. yüzyıl sonuna kadar geçen süreçte meydana gelen gelişmeleri neden ve sonuçlarıyla birlikte açıklamak.
Temel Bilimler Mühendislik Bilimleri Sosyal Bilimler Eğitim Bilimleri Sanat Bilimleri Sağlık Bilimleri Tarım Bilimleri
0 0 100 0 0 0 0
DERS YÖNTEM VE TEKNİKLERİ
Ders yüz yüze, soru cevap şeklinde ve karşılaştırmalı olarak işlenir. Öğrencilerin hazırlayacakları ödevlerle derse katılımları artırılır.
HAFTA DERS İÇERİĞİ KAYNAK
1 Giriş, dersin önemi ve kapsamının anlatılması Giriş
2 Temel kavramlar devlet, siyasi tarih, ulus, uluslararası ilişkiler,antik çağ-modern çağ... J. M. Roberts, Dünya Tarihi C-I, Blm. 1
3 İmparatorluklar: Mezopotamya ve Mısır uygarlıkları, Roma İmparatorluğu, Antik Çin İmparatorlukları ve Moğollar J. M. Roberts, Dünya Tarihi C-I, Blm. 2
4 Avrupa Genel tarihi ve önemi Roma Sonrası Avrupa Avrupa Feodal Sitemi J. M. Roberts, Dünya Tarihi C-I, Blm. 3
5 Avrupada din savaşları Rönesans ve reform Hareketleri coğrafi keşifler J. M. Roberts, Dünya Tarihi C-I, Blm. 4
6 Avrupa devletler sisteminin ortaya çıkmaya başlaması 30 yıl savaşları ve sonuçları, westphalia barışı, dönemin Avrupa monarşiler J. M. Roberts, Dünya Tarihi C-I, Blm. 4
7 17. yüzyıldaki önemli gelişmler J. M. Roberts, Dünya Tarihi C-I, Blm. 4
8 Ara Sınav -
9 Fransız devrimi devrimin nedenleri ve sonuçları yayılan milliyetçilik J. M. Roberts, Dünya Tarihi C-I, Blm. 5
10 Napolyon savaşları 1815 Viyana Konferansı ve Güç dengesi sistemi J. M. Roberts, Dünya Tarihi C-I, Blm. 5
11 ABDnin kuruluşu, izolasyonizmi ve genişlemesi ABD iç savaşı ve sonuçları J. M. Roberts, Dünya Tarihi C-I, Blm. 6
12 19. yüzyılda Osmanlı, Avrupa devletler sistemine dahli ve yaşadığı büyük savaşlar J. M. Roberts, Dünya Tarihi C-I, Blm. 6
13 Avrupada 1838 ve 1848 devrimleri İtalyan ve Alman ulusal birlikleri bozulmaya başlayan denge J. M. Roberts, Dünya Tarihi C-I, Blm. 7
14 Batı dışı dünyanın 19. yüzyıldaki durumu sömürgelerin yönetimi sorunu köle ticareti ve emperyalizm J. M. Roberts, Dünya Tarihi C-I, Blm. 7
15 Genel Değerlendirme -
DEĞERLENDİRME SİSTEMİ   Ara Sınav Final
  Sayı Katkı Payı Sayı Katkı Payı  
Yarıyıl İçi Çalışmaları : - - - -
Devam/Katılım : - - - -
Uygulamalı Sınav : - - - -
Derse Özgü Staj : - - - -
Küçük Sınav : - - - -
Ödev : - - - -
Sunum ve Seminer : - - - -
Projeler : - - - -
Atölye/Laboratuvar Uygulamaları : - - - -
Vaka Çalışmaları : - - - -
Arazi Çalışmaları : - - - -
Klinik Çalışmaları : - - - -
Diğer Çalışmaları : - - - -
Ara Sınav   1 40 - -
Final   - - 1 60
AKTS İŞ YÜKÜ TABLOSU   Sayı Süre
Ders Süresi : 14 3
Sınav Dışı Ders Çalışma Süresi : 16 3
Sunum ve Seminer Hazırlama : - -
Derse Özgü Staj : - -
Atölye/Laboratuvar Uygulamaları : - -
Arazi Çalışmaları : - -
Vaka Çalışmaları : - -
Projeler : - -
Ödev : 1 30
Küçük Sınavlar : - -
Ara Sınav : 1 15
Final : 1 15
DERSİN AKTS KREDİSİ 5
No DERS ÖĞRENİM ÇIKTISI KATKISI (*)
D.Ö.Ç. 1 Siyasi tarih disiplininin temel kavramlarını anlar. 4
D.Ö.Ç. 2 Siyasal iktidarların ortaya çıkış sürecini kavrar. 4
D.Ö.Ç. 3 Modern Avrupa oluşurken geçirdiği evreleri öğrenir. 4
D.Ö.Ç. 4 Günümüz dünya sisteminin tarihsel temellerini öğrenir. 4
D.Ö.Ç. 5 19. yüzyılı farklı kılan tarihsel gelişmeleri öğrenir ve analiz eder. 4
* 1: Zayıf - 2: Orta - 3: İyi - 4: Çok İyi
PROGRAM ÇIKTISI VE DERS ÖĞRENİM ÇIKTISI İLİŞKİ MATRİSİ

DÖÇ1DÖÇ2DÖÇ3DÖÇ4DÖÇ5DÖÇ6DÖÇ7DÖÇ8DÖÇ9DÖÇ10DÖÇ11DÖÇ12DÖÇ13DÖÇ14DÖÇ15DÖÇ16DÖÇ17DÖÇ18DÖÇ19DÖÇ20
PÇ1
PÇ2
PÇ3
PÇ4
PÇ5
PÇ6
PÇ7
PÇ8
PÇ9
PÇ10
PÇ11
PÇ12
PÇ13
PÇ14
PÇ15
PÇ16
PÇ17
PÇ18
PÇ19
PÇ20