İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ
ULUSLARARASI İLİŞKİLER
Dersin Adı   Uluslararası İlişkiler-I
Dönemi Dersin Kodu Teorik Saat / Uygulama Saati AKTS
1 0607140 3 / 0 6
Dersin Düzeyi Lisans
Dersin Dili Türkçe
Dersin Veriliş Biçimi Yüz Yüze
Dersin Koordinatörü ARŞ. GÖR. DR. KÜRŞAT KAN
Koordinator E-mail kursatkan selcuk.edu.tr
Öğretim Elemanı
Yrd. Doç. Dr. Erdem Özlük
Yardımcı Öğretim Elemanları
Dersin Amacı Uluslararası İlişkilerdeki temel kavramlar, yaklaşımlar, kurumlar, aktörler ve uluslararası sistemin tarihsel evrimini incelemek, analiz düzeyi ve disiplinin gelişimi hakkında bir çerçeve sunmaktır
Temel Bilimler Mühendislik Bilimleri Sosyal Bilimler Eğitim Bilimleri Sanat Bilimleri Sağlık Bilimleri Tarım Bilimleri
0 0 100 0 0 0 0
DERS YÖNTEM VE TEKNİKLERİ
Anlatım, tartışma, soru&cevap
HAFTA DERS İÇERİĞİ KAYNAK
1 Giriş ve genel bilgilendirme -
2 Uluslararası ilişkilerde temel kavramlar Atila Eralp (ed), Devlet ve Ötesi
3 Devlet: Tanım, Tarih ve Tartışmalar Atila Eralp, Devlet ve Ötesi
4 Ulus: Tarihsel Evrim Ders Notları
5 Uluslararası İlişkiler Tayyar Arı, Uluslararası İlişkiler ve Dış Politika, İstanbul: MKM, 2012
6 Egemenlik, Anarşi Erdem Özlük, Uluslararası İlişkilerde Devlet, Konya, Çizgi, 2012
7 Analiz düzeyi sorunları, aktör ve sistem düzeyi Nuri Yurdusev, Analiz Seviyesi? ve ?Analiz Birimi?: Bir Ayrım Argümanı, Uluslararası İlişkiler, CİLT 4, SAYI 16, KIŞ 2007-2008
8 Ara sınav
9 Uluslararası İlişkilerde temel aktörler Tayyar Arı, Uluslararası İlişkiler ve Dış Politika, İstanbul: MKM, 2012.
10 Uluslararası sistem tarihsel süreç, modeller Tayyar Arı, Uluslararası İlişkiler ve Dış Politika, İstanbul: MKM, 2012.
11 Uluslararası İlişkiler tarihi, Westphalia'dan bugüne Erdem Özlük, Uluslararası İlişkilerde Devlet, Konya: Çizgi, 2012
12 Uluslararası İlişkiler Disiplini Erdem Özlük, Uluslararası İlişkiler Disiplininin Soy Kütüğü, Selçuk Üniversitesi İİBF Sosyal ve Ekonomik Araştırmalar Dergisi, Yıl 9, No. 17, 2009
13 Disiplindeki teorik tartışmalar, disiplinin kimliği, sorunları Erdem Özlük, Uluslararası İlişkiler Disiplininin Soy Kütüğü, Selçuk Üniversitesi İİBF Sosyal ve Ekonomik Araştırmalar Dergisi, Yıl 9, No. 17, 2009
14 İdealizm Şaban H. Çalış, Erdem Özlük, "Uluslararası İlişkiler Tarihinin Yapısökümü: İdealizm-Realizm Tartışması", Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, No. 18, 2007.
15 Realizm Şaban H. Çalış, Erdem Özlük, "Uluslararası İlişkiler Tarihinin Yapısökümü: İdealizm-Realizm Tartışması", Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, No. 18, 2007.
DEĞERLENDİRME SİSTEMİ   Ara Sınav Final
  Sayı Katkı Payı Sayı Katkı Payı  
Yarıyıl İçi Çalışmaları : - - - -
Devam/Katılım : - - - -
Uygulamalı Sınav : - - - -
Derse Özgü Staj : - - - -
Küçük Sınav : - - - -
Ödev : - - - -
Sunum ve Seminer : - - - -
Projeler : - - - -
Atölye/Laboratuvar Uygulamaları : - - - -
Vaka Çalışmaları : - - - -
Arazi Çalışmaları : - - - -
Klinik Çalışmaları : - - - -
Diğer Çalışmaları : - - - -
Ara Sınav   1 40 - -
Final   - - 1 60
AKTS İŞ YÜKÜ TABLOSU   Sayı Süre
Ders Süresi : 14 3
Sınav Dışı Ders Çalışma Süresi : 14 2
Sunum ve Seminer Hazırlama : - -
Derse Özgü Staj : - -
Atölye/Laboratuvar Uygulamaları : - -
Arazi Çalışmaları : - -
Vaka Çalışmaları : - -
Projeler : - -
Ödev : 1 25
Küçük Sınavlar : - -
Ara Sınav : 1 25
Final : 1 30
DERSİN AKTS KREDİSİ 5
No DERS ÖĞRENİM ÇIKTISI KATKISI (*)
D.Ö.Ç. 1 Uluslararası ilişkilerdeki temel kavramları kullanır 4
D.Ö.Ç. 2 Uluslararası ilişkilerdeki tarihsel gelişmeleri analiz eder 3
D.Ö.Ç. 3 Temel yaklaşımları analiz yaparken kullanır 4
D.Ö.Ç. 4 Olayları teorik olarak tahlil eder 3
D.Ö.Ç. 5 Tarihsel gelişmeler arasındaki bağlantı tahlil edebilecek analiz çerçevesi geliştirir 3
* 1: Zayıf - 2: Orta - 3: İyi - 4: Çok İyi
PROGRAM ÇIKTISI VE DERS ÖĞRENİM ÇIKTISI İLİŞKİ MATRİSİ

DÖÇ1DÖÇ2DÖÇ3DÖÇ4DÖÇ5DÖÇ6DÖÇ7DÖÇ8DÖÇ9DÖÇ10DÖÇ11DÖÇ12DÖÇ13DÖÇ14DÖÇ15DÖÇ16DÖÇ17DÖÇ18DÖÇ19DÖÇ20
PÇ1
PÇ2
PÇ3
PÇ4
PÇ5
PÇ6
PÇ7
PÇ8
PÇ9
PÇ10
PÇ11
PÇ12
PÇ13
PÇ14
PÇ15
PÇ16
PÇ17
PÇ18
PÇ19
PÇ20