İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ
ULUSLARARASI İLİŞKİLER
 
 Adı Soyadı: DOÇ.DR. NEZİR AKYEŞİLMEN
Fakülte Adı:  İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ ULUSLARARASI İLİŞKİLER BÖLÜMÜ SİYASİ TARİH A.B.D.
Ana Bilim Dalı:  SİYASİ TARİH
E-Mail :  nezir selcuk.edu.tr
Telefon : +90 332 223 43 71
Adres :
Url :
 
  Kurum :
KurumBaşlangıç TarihiBitiş Tarihi
TBMM20012003
Dış Ticaret Müsteşarlığı- İTKİB20032007
TBMM20072010
Selçuk Üniversitesi İİBF Uluslararası İlişkiler Bölümü2010 

  Akademik Yayınlar:


   EĞİTİM

Diploma

Okul

Şehir

Yıl

Lise

Merkez İmam Hatip Lisesi

Konya

1994

Derece

Bölüm/Program

�niversite

Yıl

Lisans

 Uluslararası İlişkiler

ODTÜ

1999

Y. Lisans

 İnsan Hakları

University of Essex

2002

Doktora/S.Yeterlik/ Tıpta Uzmanlık

 Uluslararası İlişkiler

ODTÜ

2008

Post.Doc

 İnsan Hakları

University of Nottingham

2012

 

Dil: Dild�zeyini rakamla 1 ve 5 ile g�ster(1 - �ok iyit; 5 -Temel)

Dil

Okuma

Konuşma

Yazma

İngilizce

1

1

1

Arapça

2

3

2

 

Kuruluşlarve Derneklere �yelikler:

04.2015 - 01.2016     Müdür - Selçuk �niversitesi Barışşalışmalaraı Merkezi - Konya

03.2014-…     Başkan- İnsan Hakları Eğitimi Derneği -Ankara

2011-2016      Müdür Yrd. - Selçuk Üniversitesi İnsanhakları Merkezi - Konya

2000-2001      Başkan - Uluslararası Af Örgüyü Üniversite Grubu -  University of Essex, İngiltere

1998-2000      Başkan- ODTÜ Uluslararası Serbest DüşünceTopluluğu - Anakra

 

BilgisayarBilgisi: Office Programları, Word, Excell, vb.

 

Ünvanı: Doç.Dr.      

İş Tecrübesi:

Date from-date to

Location

Institution

Position

Description

03.2014-…

Konya

Sel�uk  �niversitesi - Uluslararası İlişkiler B�l�m

                                  

Do�.Dr.

. İnsan Hakları, Kadının İnsan hakları, Barış �alışmaları, Demokratikleşme ve Uluslararası politika konularında araştırmalar yapmak ve ders vermektedir.

. Barış �alışmaları Merkezi ve İnsan Makları Merkezi i�in �alışmaktadır.

02.2010 – 03.2014

Konya

Sel�uk  �niversitesi - Uluslararası İlişkiler B�l�m�

 

Yrd.Do�.Dr.

. İnsan Hakları, Kadının İnsan hakları, Barış �alışmaları, Demokratikleşme ve Uluslararası politika konularında araştırmalar yapmak ve ders vermektedir.

02.09- 06.2009

Ankara

�ankaya  �niversitesi - Uluslararası İlişkiler B�l�m� ( Yarı zamanlı)

 

 

G�ncel Siyasi Konular ile ilgili ders verdi.

08.2007- 02.2010

Ankara

TBMM

 

Milletvekili Danışmanı (Ak Parti Grubu -Ankara Mv.)

 

.Yasama ve Halkla İlişkiler konusunda Milletvekiline yardımcı oldu.

02.2007-07.2007

İstanbul

Başbakanlık Dış Ticaret M�steşarlığı- İTKİB

 

Dış Ticaret Uzmanı

 

.Ar-Ge ver Mevzuat Şubesinde �alıştı

. Dış Tşcaret Mevzuatı ile ilgilendi

.T�rkiyenin dış ticareti ile ilgili raporlar hazırladı.

08.2003-02.2007 

İstanbul - Ankara

Başbakanlık Dış Ticaret M�steşarlığı- İTKİB

 

Dış Ticaret uzman Yrd.

. Ar-Ge ver Mevzuat Şubesinde �alıştı

. Dış Tşcaret Mevzuatı ile ilgilendi

.T�rkiyenin dış ticareti ile ilgili raporlar hazırladı.

12.2001-08.2003       

Ankara

TBMM

Milletvekili Danışmanı (Ak Parti Grubu- İstanbul Mv.)

.Yasama ve Halkla İlişkiler konusunda Milletvekiline yardımcı oldu.

09.1999 –08.2000 

Ankara

Dış Politika Enstit�s�

Araştırma G�revlisi

. Enstit� başkanı asistanlığı

. Avrupa Konseyi Temsilciliği adına haberler hazırlamak.

 

Doktora tezi  

Çok Uluslu Şirketlerin İnsan Hakları Sorumluluğu /Sorumsuzluğu: Bakü-Tiflis-Ceyhan Petrol Boru Hattı Örneği)

YüksekLisans Tezi:

İnsan Hakları ve Kalkınma: Hak Temelli Görüş ve PANEL Analizi Işığında GAP Bölgesel Kalkınma Projesinin analizi

Yayınlar

Kitaplar

 • Akyesilmen, N. ve Afşar, Ö. A. (ed.), Suriye'de Barışın İmkanlarıAnkara: Orion Kitabevi, 2016.
 • Akyesilmen, N., Özger, Ö. ve Buğan, M. (ed.), Ayrımcılık: Din ve İnsan Hakları Perspektifinden Barış Hakkı, Ankara: Orion Kitabevi, 2016.
 • Akyesilmen, N. ve Sambur, B. (ed.), Din ve İnsan Hakları Perspektifinden Barış Hakkı, Konya: Sel�uk �niversitesi İnsan Hakları Merkezi, 2015.
 • Akyesilmen, N. ve Tumay, M. (ed.), Din ve İnsan Hakları, Konya: Sel�uk �niversitesi İnsan Hakları Merkezi, 2014.
 • Akyesilmen, N. (ed.), Barışı Konuşmak: Teori ve Pratikte �atışma Y�netimi, Ankara: ODT� Yayınevi, 2013.
 • Akyesilmen, N., Who is Responsible for Human Rights: The State or Corporations, Ankara: Orion Yayınevi, 2009.

 

Kitap Bölümleri

 • Akyeşilmen, N. ve Tinker, V., "Conflict analysis: Rights-Based Peace Model" in Akyesilmen, N. ve Afşar, Ö. A. (ed.), Suriye'de Barışın İmkanlarıAnkara: Orion Kitabevi, 2016.
 • Akyeşilmen, N., "Ayrımcılık: Kavramsal Bir Analiz", Akyesilmen, N., Özger, Ö. ve Buğan, M. (ed.), Ayrımcılık: Din ve İnsan Hakları Perspektifinden Barış Hakkı, Ankara: Orion Kitabevi, 2016.
 • Akyesilmen, N., “Hak-Temelli Stratejik Barış”, Efegil, E (ed.)., T�rkiye’nin Yakın Havzasında �atışmaları, Ankara: Gundoğan Yayınevi. 2015.
 • Akyesilmen, N., “T�rkiye'de Eğitimin İdeolojisi” , Arife G�m�ş (ed.), T�rkiye’nin Eğitim Politikaları, Ankara: Nobel Yay. 2015.
 • Akyesilmen, N., “Barış S�re�lerine Y�nelik Riskler ve Tehditler”, in Akyeşilmen, N. and Sambur, B., Din ve İnsan hakları Perspektifinden Barış Hakkı: Konya: İnsan Hakları Merkezi , 2015.
 • Akyesilmen, N., “T�rkiye'de Eğitimin İdeolojisi” , Arife G�m�ş (ed.)., T�rkiye’nin Eğitim Politikaları, Ankara: Nobel Yay. 2015.
 • Akyesilmen, N., “T�rkiye Dış Politikasında İnsan Hakları: Sorundan Değere Bir D�n�ş�m Hikayesi?” , İdris Demir (ed.)., T�rkiye’nin Dış Politikası, Bursa: Dora Yay. 2014.
 • Akyesilmen, N., “T�rkiye’nin Demokratikleşmesinde K�rt Sorununun Rol� , Samur, H and Kızılkan Kısacik, Z., T�rkiye’nin Demokratikleşmesi, Konya: �izgi Yay. 2014.
 • Akyesilmen, N., “Normatif Teor”,Kardas, Ş. And Balci, A., Uluslararası ilişkilere Giriş: Tarih, Teori, Kavram ve Konular, İstanbul: K�re Yay. 2014.
 • Akyeşilmen, N., “İslam, Demokrasi ve İnsan Hakları: Esas Soru(n) Ne?”,  Uluslararası Katılımlı İslamofobya Sempozyumu, Ankara: Merak Yayınları, 2013.
 • Akyesilmen, N., “G�velik Sekt�r�n�n Denetiminde Parlamentonun Rol�" , A. Bayramoglu and A. Insel, Almanak, İstanbul: TESEV Yay. 2008.

 

Makaleler

 • Akyeşilmen, N., "Cybersecurity and Human Rights: Need For A Paradigm Shift?", Cyberpolitik Journal, Vol.1, No.1, 2016.

 • Akyesilmen, N., “Yükseköğretim ve İnsan Hakları: Bitmeyen Bir Tartışma", Ombudsman Akademik, Cilt I, no.2, 2015.

 

 • Akyeşilmen, N., "Uluslararası İnsan Hakları D�zenlemeleri ve Eğitim: Eğitime Hak Temelli Bir Bakı” Milli Eğitim, No.201, Winter 2014.

 

 • Akyeşilmen, N., "Revisiting Kurdish Question in Turkey: A Hop for Resolution?”, Sosyal ve Ekonomik Araştırmalar Dergisi, No.25, Nisan 2013.

 

 • Akyesilmen, N., “The UN as a Security and Human Rights Institution” in  Demokrasi Platformu, 2009.

 

 • Akyesilmen, N., “Transnational Corporations and Human Rights : An Ongoing Debate” in Foreign Policy, Year End Issue, 2008.

 

 • Akyesilmen, N., “Realism and Human Rights in International Relations: A Possible partnership in the Future”, EUROPA, Vol. 15, January 2004, (Rus�a)

 

 • Akyesilmen, N., “Islam and Human Rights: Some Reflections on a Controversial Debate”,  the International Politics Journal, No.153, January, 2003. (Arap�a ve İngilizce)

 

Konferanslar, Yaz Okulu veSeminerler

 

 • "İnsan hakları Yaz Okulları", 2012, 2013, 2014, 2015, Konya.
 • “Are Human Rights Violations Threat to Human Security (İnsan hakları İhlalleri İnsan G�veliğine Bir Tehdit Mi?”, presented in “Human Security Conference 2012”, Istanbul, 18-19 October, 2012.

 

 • “Freedom of Press in Democracies (Demokrasilerde Medya �zg�rl�ğ�)” presented in “ A Dialogue in a Free Society”, Arbil, Iraq, 30-31 October, 2010.

 

 • “Human Rights Dimensions of Turkey-EU Relations ( T�rkiye-AB İlişkilerinde İnsan Hakları)”, presented in “SLS Annual Conference: The Human Rights Act Ten Years On” in Southampton, UK, 13-16 September, 2010.

 

 • “G�venlik sekt�r�n�n Denetiminde Parlamentonun Rol�”, TESEV: G�venlik Sekt�r� Konferansı, Dedeman-Ankara, Haziran 11, 2009.
 • T�rkiyeli ve Amerikalı Gen� Liderlerarası Diyalog programı (ABD Dışişleri Bakanlığı Programı) Washington ve Ohio, USA (20.04.2008-13.05.2008)

 

 • Uluslararası Liderlik akademisi (Theodor Heuss Akademie), Gummersback, Germany (1.2-8.2.2008) �atışmayı Yatıştırma ve �atışma Y�netimi -3

 

 • Kadir Has University and the Colleague of Europe (February 2007), Foreign Trade Policy of the EU

 

 • DPT- Dokuzuncu kalkınma Planı (2007-2013), Yardımcı raport�r ve Deri, Tkstil ve Hazırgiyim �zel Komisyonu �yersi.

 

 • Uluslararası Liderlik Akademisi (Theodor Heuss Akademie), Gummersback, Germany (14.9-29.9.2005) ) �atışmayı Yatıştırma ve �atışma Y�netimi -2

 

 • Central European University- Yaz Okulu 25 Temmuz- 8 Ağustod 2003: “Islam ve Batı”
 • ODT� İkinci Uluslararası İlişkiler, Haziran2003: İnsan Hakları ve Kalkınma: Hak Temelli G�r�ş ve PANEL Analizi Işığında GAP B�lgesel Kalkınma Projesinin analizi

 

 • Uluslararası Liderlik Akademisi (Theodor Heuss Akademie), Gummersback, Germany (20.10-01.11.2002), �atışmayı Yatıştırma ve �atışma Y�netimi -1

 

 • Yeni Y�zler Konferansı 2002, “One Year after September 11: The Impacts on Europe and the World ( 11 eyl�l'den Sonra Bir Yıl: D�nyaya ve Avrupaya etkileri)” 27-30 September 2002, Berlin. Organized by German Security and Foreign Policy Research Council.

 

 

Projeler

 

 • Koordinator -   “ 3. Uluslararası Din ve İnsan Hakları �alıştayı: Barış Hakkı" İsve� merkezli  Roul Wallenberg Enstit�s� ve Sel�uk �niversitesi İnsan Hakları Merkezi tarafından d�zenlendi, 20-23 Kasım , 2015 - İstanbul.

 

 • 09.2014 - 06.2014  Ulusal Uzman-  Polis Amca Ortaokulu tarafından y�r�t�len Hibe Projesi- Ankara- AB, Avrupa Konseyi ve MEB tarafından " Demokratik Vatandaşlık ve İnsan hakları Eğitimi Projesi" kapsamında fon sağlanmıştır
 • Eğitim Hakkı ve Kadın Hakları konusunda eğitim verdi. Proje eğitim programını tasarladı ve y�r�tt�.

 

 • 09.2012-08.2013  Ulusal Uzman - AB, Avrupa Konseyi ve MEB tarafından " Demokratik Vatandaşlık ve İnsan hakları Eğitimi Projesi".
 • Mevzuat tarama �alışma grubu ve Kapasite Geliştirme Grubunda �alıştı

 

 • 02.2008-02.2010   Koordinat�r ( TBMM Parlamento Danışmanları derneği Adına) - UNDP'nin Yasama S�re�lerinde Sivil katılım isimli Projesi..
 • Koordinator -   “ 2. Uluslararası Din ve İnsan hakları �alıştayı: Barış Hakkı" İsve� merkezli  Roul Wallenberg Enstit�s� ve Sel�uk �niversitesi İnsan Hakları Merkezi tarafından d�zenlendi, 17-18-19 Kasım , 2014.

 

 • Koordinat�r-  “İnsan Hakları �ğrenci Kongresi ” Roul Wallenberg Enstit�s� ve Sel�uk �niversitesi İnsan Hakları Merkezi tarafından d�zenlendi, Mayıs 2-3-4, 2014.

 

 • Koordinator -   “ 1. Uluslararası Din ve İnsan hakları �alıştayı" İsve� merkezli  Roul Wallenberg Enstit�s� ve Sel�uk �niversitesi İnsan Hakları Merkezi tarafından d�zenlendi, 29-30 Kasım ve 1 aralık, 2013.

 

 • Koordinat�r  “Yaz Okulu” Koordinat�r” Roul Wallenberg Enstit�s� ve Sel�uk �niversitesi İnsan Hakları Merkezi tarafından d�zenlendi, 7-15 Eyl�l, 2013.

 

İletişimBilgileri:

 

 

 

Şehir

Konya

Posta Kodu

42080

Ev telefonu

00332 223 4371

E-mail

nezmen@yahoo.com

İş Yeri adresi

Sel�uk �niversitesi Alaaddin Keykubat Yerleşkesi İktisadi ve İdari Bilimler Fak�ltesi Sel�uklu/KONYA

42079

Şehir

Konya

Posta Kodu

42079

Telefonu

0090 332 2234371

 

 

 EDUCATION

 

Institution

(Date from - Date to)

Degree(s) or Diploma(s) obtained:

1990-1994 - Konya

İmam Hatip High School Diploma

Institution

(Date from - Date to)

Degree(s) or Diploma(s) obtained:

University of Nottingham, UK   2011-2012      

Post-Doc - Human Rights Law Centre

Middle East Technical University, Ankara  2002-2008

Ph.D - Dept. of International Relations

University of Essex, UK

2000-2002

 

MA - University of Essex-Human Rights Centre

Middle East Technical University 1995-1999

BSc. Dept. of International Relations

 

Language skills: Indicate competence on a scale of 1 to 5 (1 - excellent; 5 - basic)

Language

Reading

Speaking

Writing

English

1

1

1

Arabic

2

3

2

 

Membershipof Professional bodies:

04.2015 - 01.2016     Director of Center for Peace Studies,Selcuk University- Konya-Turkey

03.2014-…     Chairof Association for Human Rights Education, Ankara-Turkey.

2011-2016      DeputyChair of Human Rights Centre, Sel�uk University, Konya Turkey

2000-2001      Chair of Amnesty International (AI) in theUniversity of Essex, the UK

1998-2000      Chairperson of METU International FreeThinking Association (IFTA), Ankara

 

Otherskills: Office programs, Word, Excel, Power Point

 

 

 

Professional experience:

Date from-date to

Location

Institution

Position

Description

03.2014-…

Konya

Selcuk University, Dept.of International Relations

                                  

Assoc. Prof. Dr

.Teaching and researching on Human Rights, Human Rights of Women, peace studies, democratization and international politics.

. Working for Human Rights Centre and Peace Studies Centre.

02.2010 – 03.2014

Konya

Selcuk University, Dept. of International relations

Assist. Prof. Dr.

.Teaching and researching on human rights, human rights of women, peace studies, democratization and international politics.

02.09- 06.2009

Ankara

�ankaya University – Dept. of International Relations Lecturing (Part-time)

 

 

Taught course on Contemporary Political Issues in Dept. of International relations

08.2007- 02.2010

Ankara

Grand National Assembly of Turkey

 

MP Advisor

 

.Assisted the MP for legislation processes and PR.

02.2007-07.2007

Ankara

Republic of Turkey Prime Ministry, Undersecretariat for   Foreign Trade (ITKIB)

 

Foreign Trade Expert

 

Worked for department of Legislation, Research and Development.

. Dealt with the legislation of foreign trade.

.Prepared reports on foreign trade of Turkey

08.2003-02.2007 

Ankara

Republic of Turkey Prime Ministry, Undersecretariat for   

Foreign Trade

 

Assistant Rapporteuer

.Worked for department of Legislation, Research and Development.

. Dealt with the legislation of foreign trade.

.Prepared reports on foreign trade of Turkey

12.2001-08.2003       

Ankara

Grand National Assembly of Turkey

MP Advisor

.Assisted the MP for legislation processes and PR.

09.1999 –08.2000 

Ankara

Foreign Policy Institute

Research Assistant

. Assisted Chair of the Institute.

. Prepared News for the Council of Europe's Local Representative.

 

PhD Thesis   

Thesis: (IR)Responsibility of Transnational Corporations (TNCs)for Human Rights: The Case of Baku-Tbilisi-Ceyhan (BTC) Oil Pipeline Project

           

MADissertation: Human Rightsand Development: The Case of Southeastern Anatolia Project (GAP) RegionalDevelopment Program in the Light of Rights-Based Approach and PANEL Analysis

Publications

Books

 • Akyesilmen, N. ve Sambur, B. (ed.), Din ve İnsan Hakları Perspektifinden Barış Hakkı ( Right to Peace in the Perspective of Religion and Human Rights), Konya: Selcuk Universitesi İnsan Hakları Merkezi, 2015.
 • Akyesilmen, N. ve Tumay, M. (ed.), Din ve İnsan Hakları (Religion and Human Rights), Konya: İnsan Hakları Merkezi, 2014.
 • Akyesilmen, N. (ed.), Barışı Konuşmak: Teori ve Pratikte �atışma Y�netimi (Talking Peace: Conflict Management in Theory and Practice), Ankara: METU Press, 2013.
 • Akyesilmen, N., Who is Responsible for Human Rights: The State or Corporations, Ankara: Orion Publications, 2009.

 

Book'sChapter(s)

 • Akyesilmen, N., “Hak-Temelli Stratejik Barış” ( A Rights-Based Approach to Strategic Peace)  in Efegil, E (ed.)., T�rkiye’nin Yakın Havzasında �atışmaları, Ankara: Gundoğan Yayınevi. 2015.
 • Akyesilmen, N., “T�rkiye'de Eğitimin İdeolojisi” ( Ideology of Education in Turkey)  in Arife G�m�ş (ed.)., T�rkiye’nin Eğitim Politikaları, Ankara: Nobel Yay. 2015.
 • Akyesilmen, N., “Structural and Conjunctural Threats Towards Peace Processes”, in Akyeşilmen, N. and Sambur, B., Din ve İnsan hakları Perspektifinden Barış Hakkı: Konya: İnsan hakları Merkezi , 2015.
 • Akyesilmen, N., “T�rkiye Dış Politikasında İnsan Hakları: Sorundan Değere Bir D�n�ş�m Hikayesi?” ( Human Rights in Foreign Policy of Turkey: A Story of Transformation from a Conflict into a Value?)  in İdris Demir (ed.)., T�rkiye’nin Dış Politikası, Bursa: Dora Yay. 2014.

 

 • Akyesilmen, N., “T�rkiye’nin Demokratikleşmesinde K�rt Sorununun Rol�  (The Role of Kurdish Question in Democratization of Turkey)” in Samur, H and Kızılkan Kısacik, Z., T�rkiye’nin Demokratikleşmesi, Konya: �izgi Yay. 2014.

 

 • Akyesilmen, N., “Normatif Teori (Normative Theory in International Relations)” in Kardas, Ş. And Balci, A., Uluslararası ilişkilere Giriş: Tarih, Teori, Kavram ve Konular, İstanbul: K�re Yay. 2014.

 

 • Akyeşilmen, N., “İslam, Demokrasi ve İnsan Hakları: Esas Soru(n) Ne? ( Islam, Democracy and Human Rights: What is the Main Question)”,  Uluslararası Katılımlı İslamofobya Sempozyumu, Ankara: Merak Yayınları, 2013.

 

 • Akyesilmen, N., “G�velik Sekt�r�n�n Denetiminde Parlamentonun Rol�" (Parliament’s Role in Patrolling Security Sector), in A. Bayramoglu and A. Insel, Almanak, İstanbul: TESEV Yay. 2008.

Articles

 • Akyesilmen, N., “Y�ksek�ğretim ve İnsan Hakları: Bitmeyen Bir Tartışma" (Higher Education and Human Rights: An Unending Debate), in Ombudsman Akademik, Cilt I, no.2, 2015.

 

 • Akyeşilmen, N., "Uluslararası İnsan Hakları D�zenlemeleri ve Eğitim: Eğitime Hak Temelli Bir Bakış (International Human Rights Regulations and education: A Rights-based Approach to Education) ” Milli Eğitim, No.201, Winter 2014.

 

 • Akyeşilmen, N., "Revisiting Kurdish Question in Turkey: A Hop for Resolution?” Sosyal ve Ekonomik Araştırmalar Dergisi, No.25, Nisan 2013.

 

 • Akyesilmen, N. “The Human Rights Mechanism of European Union: An Anarchic Order?” in European Journal of Economic and Political Sciences, EJEPS, 5(2), 2012.

 

 • Akyesilmen, N. “Freedom of Associations in a State of Emergency: The Case of Turkey” in Turkish Journal of Politics,TJP,  1(2), 2010.

 

 • Akyesilmen, N. “Institutional Dimensions of Demokratization in Hungary and Romania: A Comparative Analysis” in European Journal of Economic and Political Sciences, EJEPS, 3(1), 2010.

 

 • Akyesilmen, N., “The UN as a Security and Human Rights Institution” in  Demokrasi Platformu, 2009.

 

 • Akyesilmen, N., “Transnational Corporations and Human Rights : An Ongoing Debate” in Foreign Policy, Year End Issue, 2008.

 

 • Akyesilmen, N., “Realism and Human Rights in International Relations: A Possible partnership in the Future” in EUROPA, Vol. 15, January 2004.

 

 • Akyesilmen, N., “Islam and Human Rights: Some Reflections on a Controversial Debate” in the International Politics Journal, No.153, January, 2003.

 

Conferences, Summer Schools And Seminars

 

“Are HumanRights Violations Threat to Human Security”, presented in “Human SecurityConference 2012”, Istanbul, 18-19 October, 2012.

 

“Freedom ofPress in Democracies” presented in “ A Dialogue in a Free Society”, Arbil,Kurdistan Region, Iraq, 30-31 October, 2010.

 

“Human RightsDimensions of Turkey-EU Relations”, presented in “SLS Annual Conference: TheHuman Rights Act Ten Years On” in Southampton, UK, 13-16 September, 2010.

 

“The Role ofPolitical parties in Democratic Participation” presented in “Government,Political Parties and Rationalism, Suleimania, Kurdistan Region, Iraq, June26-27, 2010.

 

“ParliamentaryOversight of Security Sector”, presented in TESEV: Security Sector Conference,Dedeman-Ankara, June 11, 2009.

DialogueProgram between Young Leaders from Turkey and the USA

(A program ofthe Department of the State)

Washington andOhio, USA (20.04.2008-13.05.2008)

Meeting withThink Tanks, State departments, universities and Young professionals in foreignpolicy.

 

InternationalAcademy For Leadership (Theodor Heuss Akademie)

Gummersback,Germany (1.2-8.2.2008)

ConflictPrevention and Conflict Management-3

 

Kadir HasUniversity and the Colleague of Europe (February 2007)

Foreign TradePolicy of the EU

 

State PlanningOrganization (DPT)

The 9thDevelopment Plan (2007-2013), assistant reporter and member of the SpecialCommission on Textiles, Leather and Clothing.

 

InternationalAcademy For Leadership (Theodor Heuss Akademie)

Gummersback,Germany (14.9-29.9.2005)

ConflictPrevention and Conflict Management-2

 

CentralEuropean University- Summer School 25 July- 8 August 2003.

“Islam and theWest” With Certificate

 

Second MetuConference On Internatıonal Relatıons, June 2003.

Presentation:“Human Rights and Development: An Analysis of South

East AnatolianProject in the Light of Human Rights and Panel Analysis”

 

InternationalAcademy For Leadership (Theodor Heuss Akademie)

Gummersback,Germany (20.10-01.11.2002)

ConflictPrevention and Conflict Management-1

 

New FacesConferences 2002, “One Year after September 11: The Impacts on Europe and theWorld” 27-30 September 2002, Berlin. Organized by German Security and ForeignPolicy Research Council.

 

 

Projects

 

09.2014 -06.2014  National Expert for the Grantproject run by Polis Amca Ortaokulu - Ankara funded by “Project of DemocraticCitizenship and Human Rights Education” by the EU, Council of Europe andMinistry of Education.

Taught on Rightto Education and Women Rights.

 

09.2012-08.2013  National expert for the Joint project called“Democratic Citizenship and Human Rights Education” by the EU, Council ofEurope and Ministry of Education. Worked for both Legislation Review WorkingGroup and Capacity Building Working group.

 

02.2008-02.2010   the UNDP Project on Civic Engagement inLegislation Processes,    Coordinator onbehalf of the Parliamentary Advisors Association (PDD).

Coornitor forthe  “ IInd International Workshop onReligion and Human Rights: Right to Peace”, organized by Roul WallenbergInstitute, Sweden and Human Rights Centre, Sel�uk University, 17-18-19 November, 2014.

 

Coordinator for“Human Rights Students Congress ” organized by Roul Wallenberg Institute,Sweden and Human Rights Centre, Sel�uk University, 2-3-4 May , 2014.

 

Coordinator forthe  “Ist International Workshop onReligion and Human Rights” organized by Roul Wallenberg Institute, Sweden andHuman Rights Centre, Sel�uk University, November 29-30 and December 1, 2013.

 

Coordinator forthe  “Summer School” organized by HumanRights Centre, Sel�uk University, September 7-15, 2013.

 

Contactdetails:

Home District, street and house No

 

 

Town or City

Konya

Postal code

42080

Telephone home

00332 223 4371

E-mail address

nezmen@yahoo.com

Businnes Address

Sel�uk �niversitesi Alaaddin Keykubat Yerleşkesi İktisadi ve İdari Bilimler Fak�ltesi Sel�uklu/KONYA

42079

Town or City

Konya

Postal code

42079

Telephone

0090 332 2234371

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   Yönetilen Tezler
1. , " ", , , , , - ,
2. Ayşegül Güler, " Uluslararası Hukukta İnsani Müdahale ", Selçuk Üniversitesi, Sosyal Bilimleri Enstitüsü, Doktora, Uluslararası İlişkilerde, 2013 - , Devam Ediyor
3. Duygu Özlük, " batı Dışı Dünyada Demokrasi Yardımı: Hindistan Örneği ", Selçuk Üniversitesi, Sosyal Bilimleri Enstitüsü, Doktora, Uluslararası ilişkiler, 2012 - , Devam Ediyor
4. Yusuf Çınar, " Çatışma Yönetiminin Bir Safhası Olarak Rehabilitasyon Faaliyetleri: Kuzey Irlanda Örneği ", Selçuk Üniversitesi, Sosyal Bilimleri Enstitüsü, Doktora, Uluslararası İlişkiler, 2012 - , Devam Ediyor
5. Uğur Pektaş, " Uluslararası ilişkilerde Kırılgan Devlet Söylemi, Nedenleri ve Yaklaşımlar: Pakistan Örneği ", Selçuk Üniversitesi, Sosyal Bilimleri Enstitüsü, Yüksek Lisans, Uluslararası İlişkiler, 2012 - 2015, Tamamlandı
6. Ahmet Ateş, " Uluslararası Çatışma Analizi ", Selçuk Üniversitesi, Sosyal Bilimleri Enstitüsü, Doktora, Uluslararası İlişkiler, 2012 - , Devam Ediyor
7. Zeynep Gözde Güven, " Uluslararası Çatışma Analizi: Kuzey İrlanda Örneği ", Selçuk Üniversitesi, Sosyal Bilimleri Enstitüsü, Yüksek Lisans, Uluslararası İlişkiler, 2012 - , Devam Ediyor
8. Özgün Özger, " Elektronik Gözetim ve İnsan Hakları ", Selçuk Üniversitesi, Sosyal Bilimleri Enstitüsü, Yüksek Lisans, Uluslararası İlişkiler, 2011 - 2014, Tamamlandı
9. Fatih Yıldırım, " Uluslararası Enerji Politikaları ", Selçuk Üniversitesi, Sosyal Bilimleri Enstitüsü, Doktora, Uluslararası İlişkiler , 2011 - , Devam Ediyor
10. Emine Türkoğlu, " Uluslararası ilişkiler Kuramında Feminizm ", Selçuk Üniversitesi, Sosyal Bilimleri Enstitüsü, Yüksek Lisans, Uluslararası ilişkiler, 2011 - 2015, Tamamlandı

  Yöneticilik Görevleri:
KurumBaşlangıç TarihiBitiş Tarihi
Uluslararası İlişkiler Bölüm Erasmus Koordinatörü20102012
S.Ü Erasmus Koordinatör Yardımcısı20112012

 Kurum İçi Yöneticilik Görevleri:
BirimGörevBaşlangıç TarihiBitiş Tarihi
S.Ü. İnsan Haklari Araştirma Ve Uygulama Merkezi MüdürlüğüMerkez Müd. Yrd.25/04/201125/01/2016
S.Ü. İktisadi Ve İdari Bilimler Fakültesi Uluslararasi İlişkiler Bölümü Siyasi Tarih A.B.D.Anabilim Dali Bşk.26/09/2012 
S.Ü. Bariş Çaliş. Ve Uyuşmazlik Yön. Uyg. Ve Arş. Mrk.Merkez Müd.22/04/201529/01/2016

 Ek Bilgi

 Dersler
Dersin Adı
Conflict Management
Cyberspace and International Relations
Çatışma Yönetimi
GRADUATION PROJECT-I
GRADUATION PROJECT-II
HUMAN RIGHTS
Human Security And International Politics
INTERNATIONAL RELATIONS-I
INTERNATIONAL RELATIONS-II
İNSAN HAKLARI
LİSANS BİTİRME PROJESİ-I
LİSANS BİTİRME PROJESİ-II
Siber Uzay Ve Uluslararası İlişkiler