İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ
ULUSLARARASI İLİŞKİLER
 
 Adı Soyadı: DOKTOR ÖĞRETİM ÜYESİ FAZLI DOĞAN
Fakülte Adı:  İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ ULUSLARARASI İLİŞKİLER BÖLÜMÜ ULUSLARARASI İLİŞKİLER . A.B.D.
Ana Bilim Dalı:  ULUSLARARASI İLİŞKİLER .
E-Mail :  fdogan selcuk.edu.tr
Telefon : 03322233104
Adres : Selçuk Üniversitesi İ.İ.B.F. Uluslararası İlişkiler Bölümü, Kampüs, 42003, Selçuklu, KONYA
Url :
 
  Kurum :
KurumBaşlangıç TarihiBitiş Tarihi
Selçuk Üniversitesi İİBF Uluslararası İlişkiler Bölümü2008 

  Akademik Yayınlar:

Fazlı Doğan, Duygu Özlük, “In Pursuit of New Peace Building: Peace, Security and Development”, 27th International Academic Conference,Prague, 20 October 2016, s. 16-22.

Erdem Özlük, Fazlı Doğan, “Keşiften Kuruluşa ABD Tarihi: Bir Özgürlük Hikayesi mi, Bir Yıkım mı?”, TYB Akademi, Yıl 7, Sayı 19, 2017, s. 121-149

Fazlı Doğan, Duygu Özlük, “Feminist Uluslararası İlişkiler ve Uluslararası İlişkiler Eleştirisi: Cinsiyet, Devlet ve Güvenlik”, Sosyal ve Ekonomik Araştırmalar Dergisi, Yıl 16, Sayı 32, 2016, s. 53-70.

Fazlı Doğan, “Orta Doğu’da Dış Müdahale ile Devlet İnşası: Irak Örneği”, Yeni Türkiye, Yıl 22, Sayı 87, 2016, s. 173-185.

Fazlı Doğan, “Küreselleşme Tartışmaları ve Bir Aktör Olarak Devletin Gücü”, Sosyal ve Ekonomik Araştırmalar Dergisi, Yıl 12, sayı 24, 2012, s. 81-104.

Erdem Özlük, Fazlı Doğan,“Türkiye-Avrupa Birliği İlişkilerini Egemenlik Devri Tartışmaları Üzerinden Okumak”, Ankara Avrupa Çalışmaları Dergisi, Cilt: 9, No: 1, 2010, s. 125-146.

Fazlı Doğan, “Bandwagoning Strategy and Free-Rider Seeking: The Case of Azerbaijan”, V. International Blue Black Sea Congress Political Economy and Regional Security, Marmara University, Anadoluhisarı Campus, (ISBN: 4532-9871 (Elektronik Kitap)) 252-263.

Fazlı Doğan, Çin’in Hegemonik Yükselişi: Pax Americana’dan Pax Sinica’ya, Ankara: Orion Kitabevi, 2017.

Fazlı Doğan, “Avrupa Birliği’nin İnsani Yardımları: Kalite ve Etkililik Sorunu”, Der. Erman Akıllı, Türkiye ve Dünyada Dış Yardımlar, Ankara: Nobel, 2016, s. 576-598.

Erdem Özlük, Fazlı Doğan,“Siyasal ve İdeolojik Yapı”,  Der. ŞabanH. Çalış, Birgül Demirtaş, Balkanlar’da Siyaset, Eskişehir: Anadolu Üniversitesi Yayınları, 2012, s.100-125.

Gül Seda Acet, Fazlı Doğan,“11 Eylül Olayları Sonrası ABD-Afganistan İlişkileri: İstiladan İşbirliğine”, Sosyal ve Ekonomik Araştırmalar Dergisi, Yıl 17, Sayı 33, 2017, s. 59-76.


  Yönetilen Tezler

  Yöneticilik Görevleri:

 Kurum İçi Yöneticilik Görevleri:
BirimGörevBaşlangıç TarihiBitiş Tarihi
S.Ü. İktisadi Ve İdari Bilimler Fakültesi Uluslararasi İlişkiler Bölümü Uluslararasi İlişkiler . A.B.D.Enstitü Kadrosunda Birimde Görevli30/01/200825/10/2016

 Ek Bilgi

 Dersler
Dersin Adı
Çin Dış Politikası
DIŞ POLİTİKA ANALİZİ
FOREIGN POLICY ANALYSIS
GRADUATION PROJECT-I
GRADUATION PROJECT-II
LİSANS BİTİRME PROJESİ-I
LİSANS BİTİRME PROJESİ-II
SİYASİ DÜŞÜNCELER TARİHİ
TURKEY AND NEIGHBORING COUNTRIES
TÜRKİYE VE KOMŞULARI
Uluslararası Güvenlik