İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ
ULUSLARARASI İLİŞKİLER
 
 Adı Soyadı: PROF.DR. METİN AKSOY
Fakülte Adı:  İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ ULUSLARARASI İLİŞKİLER BÖLÜMÜ ULUSLARARASI İLİŞKİLER . A.B.D.
Ana Bilim Dalı:  ULUSLARARASI İLİŞKİLER .
E-Mail :  meaksoy selcuk.edu.tr
Telefon : 03322234369
Adres : Selcuk Üniversitesi/İİBF/ Uluslararası İlişkiler B. Kampüs/Konya
Url :
 
  Kurum :

  Akademik Yayınlar:

Uluslararası Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler (SCI & SSCI & Arts and Humanities)

1.Metin Aksoy, Irak’ta Amerika çıkmazınınBaşlangıcı ve Irak Savaşının AB, BM,NATO, ve Türkiye’ye etkileri” Euro Agenda (Avrupa Günlügü) 2007/ 10.Kış-İlkbahar sayısı.ISSN:1616-9921

2. Metin Aksoy, “Die Bedeutung des Erdöls für die Wirtschaftund Ihre Rolle auf der Weltpolitik„ POLITIX , Zeitschrif des İnstituts fürPolitikwissenschaft an der Üniversitaet Wien, Sayı 25/2008, ISSN1990-4630,  Üniversitaet Strasse 7, A1010Wien /Avusturya

3.MetinAksoy, „Zypern-Konflikt ; DerWichtigste Konflikt der Europäische Union„ Zeszyty Naukowe, ISSN1896-8333,Nr. 3, 2008, Legnica/Polonya

4.Metin Aksoy, Yasin Avcı, ''New TurkishForeign Policy Through the Strategic Depth'', Geopolitica, Cilt: 10, Sayı:48, 2012

5.MetinAksoy, ''The Problem ofPolitical Integration within the European Union: European Ctizenship and theLocal Ctizenship Law'', Geopolitica, Cilt: 10, Sayı: 48, 2012


Uluslararası Bilimsel Toplantılarda Sunulan ve Bildiri Kitabında (Proceedings) Basılan   Bildiriler

1.Metin Aksoy, “AustrianPolitical Parties Outlook on Turkey-EU Relations” başlıklı bildiri sunuldu vebildiri kitabında bölüm olarak yayınlandı. II.International Congress of Europen Turks ICET 2009 14-16 May Antwerp/Belgium

2.Metin Aksoy, “Batıda Yükselenİslamafobi” Uluslararası Göç ve UyumSempozyumu 21-23 Mayıs 2009 Bilkent Otel /Ankara,

3.Metin Aksoy, “Turkey-EU Relationsand The Role of Turkey for EU” International Conference, The European Union and the Politicization of Europe 8-10 December2011 Hotel de France, Vienna/Austria

4.MetinAksoy, “Türkiye-Avrupa Birliği İlişkilerinde KimlikSorunsalı ve İlişkilerin Geleceğine Etkisi”, Avrupa’ya Türk Göçü’nün 50. yılında Türkiye-Avusturya İlişkileri Sempozyumu24-28 Ekim 2011, Salzburg, Austria


Yazılan Uluslararası Kitaplar Veya Kitaplarda Bölümler

1.Metin Aksoy, “Die Türkei auf dem Weg in die EU-insbesondere von 1990 bis ende 2004-” Peter Lang verlag ISBN 0721-3654,Köln, 2007


2.Metin Aksoy, “Die Türkisch- Europaische Beziehungen –eine unendliche gescichte-” Peter Lang verlag ISBN 978-3-631-60436-6, Köln,2010


3.Metin Aksoy, “Almanya’nın Dış PolitikasıI (1871-1990)’’, Nobel Yayınları, 2014, (Basım Aşamasında)


4.Metin Aksoy, ‘’Almanya’nınDış Politikası II (1990’dan Günümüze)’’, NobelYayınları, 2014, (Basım Aşamasında)


5.Metin Aksoy, ‘’Uluslararası İlişkilerTeorileri’’, Nobel Yayınları,2014, (Çeviri Kitap)Kitap Bölümleri

1.Metin Aksoy, “Die Türkei – Beziehungen zur Europaeischen Union und die HaltungDeutschlands„ Claus Schönig,Ramazan Çalık, Hatice Bayraktar (der.)Türkisch-Deutsche Beziehungen, Perspektiven aus Vergangenheit und Gegenwart,Klaus Schwarz Verlag, ISBN 978-3-87997-386-6, Ekim 2011, Berlin, Almanya

2.Metin Aksoy, “Kooexistenz der Religionen Europa – amBeispiel Islam und Christentum„Gerald G. Sander/Konrad Scorl (Ed.) Die Identitat Europas – Was ist “europaisch„?Zur Beitrittsdiskussion in die Europaische Union, ISSN 1861-843X, VerlagDr. Kovac, Hamburg, 2011

3.Metin Aksoy, Historischer überblick über die Beziehungen zwischen der EU und der Türkei”, Metin Aksoy (Der.)Die Türkisch- Europaische Beziehungen – eine unendliche gescichte-” Peter Lang verlag ISBN978-3-631-60436-6, Köln, 2010

 

4.Metin Aksoy, “Die Türkei und Entwicklungenhinsichtlich der Beitrittskriterien”, Metin Aksoy (Der.)Die Türkisch- EuropaischeBeziehungen – eine unendliche gescichte-” Peter Lang verlag ISBN 978-3-631-60436-6, Köln,2010

 

5.Metin Aksoy, Der Zypernkonfliktund die Türkei”, MetinAksoy (Der.)“Die Türkisch- Europaische Beziehungen – eineunendliche gescichte-”Peter Lang verlag ISBN 978-3-631-60436-6, Köln, 2010

6.Metin Aksoy,“İran’ın Batı Politikası” Kemal İnat, Muhittin Ataman, Murat Yeşiltaş(Der.) Ortadoğu Yıllığı 2007, KüreYayınları, Şubat 2009, ss. 493-511

7.Metin Aksoy, “Türkiye- Avrupa Birliği İlişkilerininSiyasi Yönü: Mevcut Durum ve Geleceğe YÖnelik Beklentiler” Nejat Doğan,Mehmet Öcal, Ferit Kula (Der.) Türkiye’ninJeo-Ekonomisi ve Jeo-Politigi: Türkiye Gelecegin Neresinde, Nobely.473-491, Kasım 2007,

 8.Metin Aksoy, ''Turkish Foreign Policy inPost Cold War Era and Turkey’s Geo-Political Importance” Gerald G. Sander (Ed.), Avrupa’da Modern Güvenlik Algısı,Kanzlei Baumann, Sasdi & Sander Königstrabe 41 - 70173 Stuttgart

9.Metin Aksoy, Murat Çemrek, “Türk Dış PolitikasındaKimlik Sorunsalı” Cüneyt Yenigün, Ertan Efegil (Der.) Tükiye’nin Değişen Dış Politikası , Nobel y. ss.151-173, Kasım2010

10.Metin Aksoy, Murat Çemrek, “Türk Dış Politikasında DinUnsuru”, Ertan Efegil (Der.)Türkiye’nin Değişen Dış Politikası II, Nobel y. ss.151-173, Kasım 2011

11.Metin Aksoy, ''Turkish Foreign Policy in PostCold War Era and Turkey's Geo-Political Importance'', Pawel Kobes, Gerald G. Sander undBernard Wisniewski (Ed), Germeinsame Verteidigungs und Sicherheitspolitik inEuropa, Verlag Dr. Kovac, s.s. 107-123., Ocak 2013

12.Metin Aksoy, Pawel Kobesund Ludwig Schmahl, ''Beitrittsverhandlungen der Europaischen Union mit der Türkei'', Pawel Kobes, Gerald G. Sander undBernard Wisniewski (Ed), Germeinsame Verteidigungs und Sicherheitspolitik inEuropa, Verlag Dr. Kovac, s.s. 125-150, Ocak 2013

13.Metin Aksoy, Armand Polisi, Mehmet Büyükçiçek, ''Kosova: Kimin Barışı?'', Nezir Akyeşilmen (Ed.), BarışıKonuşmak: Teoride ve Pratikte Çatışma Yönetimi, Odtü Yayıncılık, s.s. 261-277.,Ocak 2013

  

Ulusal Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler 

1.Metin Aksoy,  Murat Çemrek, Türkiye-Almanya ilişkileri: AB’yeKilitlenmişliği Aşmak „ StratejikDüşünce Dergisi, Yıl: 2, Sayı 13, Aralık 2010

2.Metin Aksoy, “Irak Sorunu Karşısında BM’nin Durumu „ 2023 Dergisi, yıl 6, sayı73, 2007, Ankara, ss. 14-25

3.Metin Aksoy, “Avrupa Birliğinin Yeni üyesi: Bulgaristan” Selçuk Üniversitesi, Sosyal Bilimler Meslek YüksekOkulu Dergisi, Yıl 2009, Cilt; 12, Sayı: 1-2, ss.371-390

4.Metin Aksoy, “Türkiye’de SolunSollaşamama Sorunu” Stratejikboyut Dergisi, 3 AylıkDüşünce- Analiz Dergisi, Yıl: 3 / Sayı : 9/, Ekim-Kasım-Aralık 2010, ss.42-45

5.Metin Aksoy, ''Avusturya ve Türkiye-ABİlişkileri'',Selçuk üniversitesi, Sosyal ve Ekonomik Araştırmalar Dergisi, Yıl 2011, Cilt 16, Sayı22, s.s. 33-58. 

  Ulusal Bilimsel Toplantılarda Sunulan ve Bildiri Kitabında Basılan Bildiriler 

1.Metin Aksoy, “TDP’deKimlik Sorunsalı”, SakaryaUluslararası ilişkiler Bölümü Dış Politika Sempozyumu, Sosyal MilimlerEnstitüsü, 2. Oturum, Şubat 2010

      

  Diğer yayınlar

1.Metin Aksoy, ‘’Mahalle Kütüphaneleri Projesi’’, SADAM Yayınları, 2014

Konferans

2.Metin Aksoy, “Avrupa da Yükselen Milliyetçilik”Mayıs 2008, Cihanbeyli MYO/ Konya

3.Metin Aksoy, “Avrupa’da Entegrasyon Sorunu veDeğişen Türk Dış Politikası” 23 Aralık 2010, AkşehirİİBF /Konya

4.Metin Aksoy, “Almanya Seçimleri Sonrası Türkler,Türkiye ve AB”, Bilgi İletişim Kültür Araştırma, 13 Ekim 2009

5.Metin Aksoy, ''İslamofobia'', Bilgi İletişim Kültür Araştırma, 2011

6.Metin Aksoy, ‘’Beyond Gezi Park Protests: AKP Rule’’, Lizbon üniversitesi, Portekiz,2014

 

    Projeler

Avrupa Konseyi, Avrupa Birliği, Milli Eğitim Bakanlığı; ‘’Demokratik Vatandaşlık ve İnsan Hakları Eğitimi’’ Projesi, 2014
  Yönetilen Tezler

  Yöneticilik Görevleri:

 Kurum İçi Yöneticilik Görevleri:
BirimGörevBaşlangıç TarihiBitiş Tarihi
S.Ü. İktisadi Ve İdari Bilimler Fakültesi Uluslararasi İlişkiler Bölümü Devletler Hukuku A.B.D.Anabilim Dali Bşk.24/01/201104/10/2011
S.Ü. Erasmus+ Kurum KoordinatörlüğüKoordinatör Yardimcisi27/09/201116/01/2013
S.Ü. İktisadi Ve İdari Bilimler Fakültesi Uluslararasi İlişkiler Bölümü Siyasi Tarih A.B.D.Anabilim Dali Bşk.04/10/201126/09/2012
S.Ü. İktisadi Ve İdari Bilimler Fakültesi Uluslararasi İlişkiler Bölümü Uluslararasi İlişkiler . A.B.D.Anabilim Dali Bşk.26/09/201213/01/2015
S.Ü. İktisadi Ve İdari Bilimler Fakültesi Uluslararasi İlişkiler BölümüBölüm Başkani15/03/201313/01/2015

 Ek Bilgi

 Dersler