İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ
ULUSLARARASI İLİŞKİLER
 
 Adı Soyadı: DOKTOR ÖĞRETİM ÜYESİ METİN ÇELİK
Fakülte Adı:  İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ ULUSLARARASI İLİŞKİLER BÖLÜMÜ ULUSLARARASI İLİŞKİLER . A.B.D.
Ana Bilim Dalı:  ULUSLARARASI İLİŞKİLER .
E-Mail :  metincelik selcuk.edu.tr
Telefon : 332 223 43 82
Adres : Selçuk Üni., İİBF, Uluslararası İlişkiler Böl., Kampus, Selçuklu/KONYA
Url :
 
  Kurum :
KurumBaşlangıç TarihiBitiş Tarihi
Selçuk Üniversitesi, İİBF20052008
Gazi Üniversitesi, İİBF20082015
Yükseköğretim Kurulu (YÖK - Kurum Danışmanı)20162018
Selçuk Üniversitesi, İİBF2016 
Türkiye Maarif Vakfı (Başkan Danışmanı)2018 

  Akademik Yayınlar:

* Doktora Tezi: "Bir Uluslararası İlişkiler Miti Olarak Devletlerin Egemen Eşitliği",Gazi Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Uluslararası İlişkiler AnabilimDalı.
* Yüksek Lisans Tezi: "Uluslararası İlişkilerde Meşruiyet Krizi: Avrupa Birliği Örneği", SelçukÜniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Uluslararası İlişkiler Anabilim Dalı

Metin Çelik, Devletlerin Egemen Eşitliği: Bir Uluslararası İlişkiler Miti, Ankara: Nobel Akademik Yayıncılık, Ocak 2017, ISBN: 978-605-320-591-3
Birol Akgün, Metin Çelik, “Türk Diasporası”, Mustafa Bıyıklı (ed.), Türk Dış Politikası: Cumhuriyet Dönemi: Cilt 1, İstanbul: Gökkubbe Yayınları, 2008, ss. 285-325.
- Metin Çelik, “Türkiye-Ermenistan İlişkilerinde Ermeni Diasporası ve Ermeni Devleti/Halkı Özelinde Muhatabı Belirleme Sorunsalı”, Soyalp Tamçelik (ed.), Ermenistan: Tarih, Hukuk, Dış Politika ve Toplum, Ankara: Gazi Kitabevi, 2015
- Birol Akgün, Metin Çelik, Hoşgörü Toplumunda Ermeniler, Cilt 1, Metin Hülagü vd. (eds.), Erciyes Üni. Yayınları, 2007, ss. 483-503
- Metin Çelik, “Avrupa Birliği’nde Yaşanan Meşruiyet Krizi”, Gazi İİBF Dergisi, 15(2), 2013, ss. 151-190. 
- Birol Akgün, Metin Çelik,“Küreselleşme Çağında Üçüncü Dünya’yı Yeniden Okumak”, Avrasya Etüdleri Dergisi, 13(31-32), 2007, ss. 41-78.
- Birol Akgün, Metin Çelik,Zeynep Boyacıoğlu, “Ermeni Sorunu’nun Türk ve Ermeni Kamuoyunda Algılanısı”, I. Uluslararası Sosyal Arastırmalar Sempozyumu, Osmanlı Toplumunda Birlikte Yaşama Sanatı: Türk-Ermeni İlişkileri Örneği, 20-22 Nisan 2006, Erciyes Üniversitesi, Kayseri. (Tam metin basılı)
-  Metin Çelik, “Üç DenizHavzası’nda İstikrar ve Barış Adası Olarak Türkiye”, Üç Deniz Havzası Ülkeleri Ortak Yönetim Kültürü ve Yeniden YapılanmaSorunları Uluslararası Sempozyumu, 13-16 Ekim 2011, İstanbul AydınÜniversitesi, İstanbul. (Özet basılı)
- Metin Çelik, “Turkey’sVoting Behaviour in International Organizations”, 12th METU Conference on International Relations: Turkey in the World,12-14 Haziran 2013, ODTÜ, Ankara.
Metin Çelik, “Silahsızlanma: Gerçekleştirilebilir Bir Proje mi?”, Siyasiİlimler Türk Derneği V. Lisansüstü Konferansı, Erciyes Üniversitesi, 20Ekim 2007, Kayseri.
- Metin Çelik, “Devletin Egemenliği Tartışmalarına Son Verilebilir mi?”, Siyasiİlimler Türk Derneği VII. Lisansüstü Konferansı, İstanbul BilgiÜniversitesi, 14 Kasım 2009, İstanbul.
-  TÜBİTAKPROJESİ (Bursiyer): Soğuk Savaş Sonrası NATO’nun Değişim Sorunları ve Türkiye,Proje dönemi 2010-2011 

  Yönetilen Tezler

  Yöneticilik Görevleri:

 Kurum İçi Yöneticilik Görevleri:
BirimGörevBaşlangıç TarihiBitiş Tarihi
S.Ü. İktisadi Ve İdari Bilimler Fakültesi Uluslararasi İlişkiler BölümüEnstitü Kadrosunda Birimde Görevli26/01/201627/03/2017

 Ek Bilgi

 Dersler