İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ
ULUSLARARASI İLİŞKİLER
 
 Adı Soyadı: DOÇ.DR. ERDEM ÖZLÜK
Fakülte Adı:  İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ ULUSLARARASI İLİŞKİLER BÖLÜMÜ DEVLETLER HUKUKU A.B.D.
Ana Bilim Dalı:  DEVLETLER HUKUKU
E-Mail :  eozluk selcuk.edu.tr
Telefon : 03322234370
Adres : Selcuk Universitesi, Iktisadi ve Idari Bilimler Fakultesi, Uluslararasi Iliskiler Bolumu, Kampus, 42003, Selcuklu, Konya
Url : http://www.selcuk.edu.tr/iktisadi_ve_idari_bilimler/uluslararasi_iliskiler/akademik_personel/bilgi/6777/tr
 
  Kurum :
KurumBaşlangıç TarihiBitiş Tarihi
Selçuk Üniversitesi2002 

  Akademik Yayınlar:


 • PhD Thesis: Uluslararası İlişkilerde Devlet Egemenliğinin Dönüşüm Sorunu (The Question of Transformation of State Sovereignty in IR) in Turkish

 • Erdem Özlük, Uluslararası İlişkilere Duygusal Bakış, Konya: Çizgi, 2016.

 • Erdem Özlük, Uluslararası İlişkilerde Devlet: Tanım, Teori ve Devlet İstisnacılığı, 2. Baskı, Konya, Çizgi, 2014. (State in IR: Definitions, Theories and State Exceptionalism) in Turkish.

 • Erdem Özlük, "Emotional Turn in International Relations: A Myth or Reality?", 76th Annual Midwest Political Science Association Conference, Chicago, IL, USA, April 5-8, 2018.

 • Erdem Özlük, "Uluslararası İlişkilerde Çevreyi Merkeze Taşımak:Temel Yaklaşımlar ve Tartışmalar", Akademik İncelemeler Dergisi, Cilt 13,No. 1, 2018. (Çağlar Söker ile birlikte).

 • Erdem Özlük, "Historical Antagonism and Hypocrisy of the West and the July 15 in Turkey", Kartepe Summit, October 28-28, 2017.

 • Erdem Özlük, "Why Do States Apologize? The Case of Israel's Official Apology from Turkey", ISA-West Annual Conference, California, USA, September 22-23, 2017.

 • Erdem Özlük, "Çin'deki Komünist Devrim Süreci ve Bolşeviklerin Politikaları: 1921-1949", Mülkiye Uluslararası İlişkiler Kongresi, Ankara Üniversitesi, SBF, 16-17 Ekim 2017 (Fazlı Doğan ile birlikte)

 • Erdem Özlük, "Dengeleme mi Peşine Takılmak mı?: Dış Politika Stratejilerini Yeniden Düşünmek", Gazi Akademik Bakış, Cilt 10, No. 2, 2017, s. 221-263.

 • Erdem Özlük, "Marksizm ve Realizm", Faruk Yalvaç (ed.), Marksizm ve Uluslararası İlişkiler Kuramları, Ankara: İmge, 2017.

 • Erdem Özlük, Fazlı Doğan "Keşiften Kuruluşa ABD Tarihi: Bir Özgürlük Hikayesi mi Bir Yıkım mı?", TYB Akademi, Yıl 7, Sayı 19, 2017, s. 122-149.

 • Erdem Özlük, “Dostlarını Yakın, Düşmanını Daha Yakın Tut”:Tethering Stratejisini Rusya ve Türkiye İlişkileri Üzerinden Test Etmek”, 5. Uluslararası Mavi Karadeniz Kongresi, 12-13 Aralık 2016, İstanbul.

 • Erdem Özlük, "Uluslararası İlişkilerde Özür Dilemek: Özrün Kuramı", Uluslararası İlişkiler Dergisi, Cilt 11, Sayı 44, 2015, s. 51-78

 • Erdem Özlük, "İnsani Diplomasi'nin İnsan(i) Boyutu", Erman Akıllı (der.), Türkiye'de ve Dünyada Dış Yardımlar, Ankara: Nobel, 2016, s. 1-34.

 • Erdem Özlük, "Uluslararası İlişkiler Disiplininin Krizleri ve Aksiyolojik Sessizliği", The Journal of Academic Social Science Studies, No. 44, Bahar 2016, s. 91-106.

 • Erdem Özlük, "Understanding the Crisis Between Turkey and Russia: A Normalization or Escalation?", 21st International Academic Conference, 9-12 February 2016, Florida, USA.

 • Erdem Özlük, “Adil Savaş ve Irak Savaşı: Anakronik Bir Öğretiyi 21. Yüzyılda Yeniden Okumak”, Sosyal ve Ekonomik Araştırmalar Dergisi, Yıl 15, Sayı 30, Ekim 2015, s. 15-58.

 • Erdem Özlük, "Türkiye ve Rusya Arasındaki Uçak Krizi ve 'Özür' Meselesi", Orsam Bölgesel Gelişmeler Değerlendirmesi, No. 35, Aralık 2015.

 • Erdem Özlük, “Turkey: From Torn Country to Pivotal Country”, 14th International Academic Conference, 28 October 2014, Malta

 • Erdem Özlük, “The New Driving Force of International Relations: Globalization!”, 2015 Academic OASIS/IAABR-Paris Academic, Paris, 18-20 May, 2015, France.

 • Erdem Özlük, “Uluslararası İlişkiler Disiplinin Doğuşu, Kimliği ve Sorunları”, Ş. Kardaş, A. Balcı (ed), Uluslararası İlişkilere Giriş, İstanbul, Küre Yayınları, 2014.

 • Erdem Özlük, Duygu Özlük, “What Kind of IR Do you Prefer? Anarchical, Hierarchical, Heteronomic, Hegemonic!”, 13th METU Conference on IR, 25-27 June 2014, ODTÜ, Ankara.

 • Erdem Özlük, “Azgelişmişlik ve Kalkınma Sorunları”, Ş. Kardaş, A. Balcı (ed),Uluslararası İlişkilere Giriş, İstanbul, Küre Yayınları, 2014.

 • Erdem Özlük, Duygu Özlük, “NATO’yu Anlamak:Dönüşümü, Yeni Kimlikleri ve Uyum Süreçleri”, Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, Sayı 31, 2014, ss. 209-225

 • Erdem ÖZLÜK, “Uluslararası İlişkiler ve Yeniden Jeopolitik”, VI. Uludağ Uluslararası İlişkiler Konferansı, 25-27 Kasım 2014, Uludağ Üniversitesi, Bursa

 • Erdem Özlük, Murat Cemrek "Burying Sovereignty in its Birthplace: Back to the Middle Ages", Sai Felicia Hensel (ed.), Order and Disorder inthe International System, Surrey: Ashgate Publishing, 2010, pp. 171–183.

 • Erdem ÖZLÜK, “İnsani Müdahaleye, "İnsanca" Müdahele Etmek”, 2nd Istanbul Human Security Conference, Human Security: Threats, Risks and Crises 18-19 October 2012, İstanbul.

 • Erdem Özlük, "Security, Sovereignty, and State: The Bermuda Triangle of International Relations", International Studies Association-Northeast41. Annual Conference, October 2–3, 2009, Baltimore, MD, USA.

 • Erdem Özlük, S. Tekin, “State and Security: Deconstructing the Symbiotic Relationship”, The Eighth METU Conference on International Relations, June 17–19, 2009, Ankara.

 • Erdem ÖZLÜK, Fazlı Doğan, “Egemenlik, Devlet ve Kapitalizm: Bermuda Şeytan Üçgeni?”, 11. Ulusal Sosyal Bilimler Kongresi, 9-11 Aralık 2009, ODTÜ, Ankara.

 • Ş. H. Çalış, Ş. Bağcı, Erdem Özlük, "Minorities in the Accession Process to the EU: The Cases of Bulgaria and Romania”, (Avrupa Birliği’ne Katılım Sürecinde Azınlıklar: Bulgaristan ve Romanya Örneği), International Conference On Turkish Speaking Communities in Europe, Türkevi, Amsterdam, 13–16 Kasım 2008.

 • Erdem Özlük, Murat Çemrek, “Burying Sovereigntyto Its Birthplace: Back to the Middle Ages”, Between Hopes and Shadows: Assessing the Global Order, Ninth International CISS Millennium Conference, June 13–15, 2009, Potsdam, Germany.

 • Erdem Özlük, "Uluslararası İlişkilerde Meşruiyet ve Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi’nin Meşruiyet Krizi", Uluslararası Hukuk ve Politika, Cilt 4, No. 14, 2008.

 • Erdem Özlük, Fazlı Doğan, "Türkiye Avrupa Birliği İlişkilerini Egemenlik Devri Tartışmaları Üzerinden Okumak", Ankara Avrupa Çalışmaları Dergisi, Cilt 9, Sayı 1, 2010.

 • Erdem Özlük, “Gelenekselcilik - Davranışsalcılık Tartışmasını Bağlamında Anlamak”, Ankara Üniversitesi SBF Dergisi, Cilt 64, No. 3, 2009.

 • Erdem Özlük, “Uluslararası İlişkiler Disiplininin Soy Kütüğü”, Selçuk Üniversitesi İİBF Sosyal ve Ekonomik Araştırmalar Dergisi, Yıl 9, No. 17, 2009.

 • Erdem Özlük, "Orta Doğu İstisnacılığı:Sömürünün Yeni Keşif Yolu", Akademik Orta Doğu, Sayı: 3, 2007.

 • Erdem Özlük, "Uluslararası İlişkiler Disiplininde Davranışsalcı Paradigmanın Anlamı, Kökeni ve Çatışma Çözümlemesi Örneğinde Davranışsalcılığın Katkısı", Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, No. 18, 2008.

 • Erdem Özlük, "NATO’nun Bilimsel Faaliyetleri: Sanal İpek Yolu ile Güney Kafkasya ve Orta Asya’ya Uzanmak", Avrasya Etütleri, Yıl. 13, Sayı. 31–32, 2007.

 • Şaban Çalış, Erdem Özlük, "Uluslararası İlişkiler Tarihinin Yapısökümü: İdealizm-Realizm Tartışması", Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, No. 18,2007.

 • Şaban Çalış, Erdem Özlük, "Uluslararası Sivil Toplum Örgütleri: İhmal Edilmiş Bir Gerçeklik", III. Uluslararası Sivil Toplum Kuruluşları Sempozyumu, Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi, Biga, 9–10 Aralık 2006.

 • Erdem Özlük, "NATO’nun Jeopolitiği ve Dönüşümü", Siyasi İlimler Türk Derneği V. Lisansüstü Konferansı, Erciyes Üniversitesi, 2007.

 • Erdem Özlük, "Türk Demokrasi Pratiği Üzerine Rawlsian Bir Okuma", Siyasi İlimler Türk Derneği III. Lisansüstü Konferansı, Hacettepe Üniversitesi, 2005

 • Erdem Özlük, "Uluslararası İlişkilerde Feminizm", Haydar Çakmak (ed.), Uluslararası İlişkiler: Giriş Kavramlar ve Teoriler, Ankara: Platin Yayınları, 2007

 • Şaban Çalış, Erdem Özlük, "Jeopolitik: Mekânın Siyasallaştırılması ve Suiistimali", Zeynep Dağı(ed.), Uluslararası Politikayı Anlamak,İstanbul: Alfa, 2007

 • K. Turgut, Erdem Özlük, "Avrupa Yükseköğretim Alanı, Türkiye ve Selçuk Üniversitesi", Selçuk Bakış Dergisi, 2008.

 • Şaban Çalış, Erdem Özlük, Ö. Kutlu,"Uluslararası Sivil Toplum Kuruluşları", Ş. Çalış et al. (ed.), Uluslararası Örgütler ve Türkiye, Konya: Çizgi Kitabevi, 2006.

 • Birol Akgün, Erdem Özlük, "Amerikan Başkanlık Seçimleri: Bush-Kerry Yarışı ve Seçimin Türkiye Açısından Muhtemel Sonuçları", 2023 Dergisi, Yıl 4, No. 42, 2004

 • Erdem Özlük, “Avrupa Kimliğinin Oluşumunda Mental, Suni ve Doğal Sınırların Fonksiyonları”, International Davraz Congress onSocial and Economic Issues Shaping the World’s Future, Süleyman Demirel Üniversitesi, 24–27 Eylül 2009.

 • Erdem Özlük, "Tarih, Tanım ve Tartışmalar Üzerinden Avrupa Birliği'ni Anlamak, Promotionof Historical and Cultural Diaologue in EU Projesi Semineri, Selçuk Üniversitesi, 24 Ekim 2008, Konya

 • Erdem Özlük, Fazlı Doğan, “Türkiye-Avrupa Birliği İlişkilerini Egemenlik Devri Tartışmaları Üzerinden Okumak”, Türkiye-AB İlişkilerinde 50 Yıl, 16–17Nisan 2009, Ankara Üniversitesi, ATAUM.

 • Erdem Özlük, Fazlı Doğan, “Siyasal ve İdeolojik Yapı”, Ş. H. Çalış, B. Demirtaş (ed.), Balkanlarda Siyaset, AÖF Yayınları, 2012.


  Yönetilen Tezler

  Yöneticilik Görevleri:
KurumBaşlangıç TarihiBitiş Tarihi
Selçuk Üniversitesi İİBF, Uluslararası İlişkiler Bölüm Başkanı Yardımcısı2016 

 Kurum İçi Yöneticilik Görevleri:

 Ek Bilgi

 Dersler