İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ
ULUSLARARASI İLİŞKİLER
 
 Adı Soyadı: DOKTOR ÖĞRETİM ÜYESİ DEMET ŞEFİKA MANGIR
Fakülte Adı:  İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ ULUSLARARASI İLİŞKİLER BÖLÜMÜ DEVLETLER HUKUKU A.B.D.
Ana Bilim Dalı:  DEVLETLER HUKUKU
E-Mail :  demetacar selcuk.edu.tr
Telefon : 03322234385
Adres : Selcuk Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Uluslararası İlişkiler Bölümü
Url :
 
  Kurum :
KurumBaşlangıç TarihiBitiş Tarihi
selçuk üniversitesi2001-

  Akademik Yayınlar:
1. DEMET ŞEFİKA MANGIR , " KADIN GİRİŞİMCİLİĞİ NOBEL YAYINCILIK ED. B. AVŞAR B. DOĞANALP ", , , , , 2016,( )
2. DEMET ŞEFİKA MANGIR, " ULUSLARARASI TOPLUMUN ANAYASASI JUS COGENS, NOBEL YAYINLARI ", , , , , 2015,( Diğer )
3. Demet Şefika Mangır, " Uluslararası Antlaşmalar Hukukunda Jus Cogens Normlar ve Kuvvet Kullanımı ", Uluslararası Hukukta Güncel Sorun Alanları, BigBangYayınları,, , , , 2012,( Diğer )
4. Demet Şefika Acar, " Kafdağı'nın Ardında Saklı Kalan Komşuluk: Avrupa Birliği ve Güney Kafkasya ", Karadeniz Araştırmaları, Cilt: 6, Sayı: 22, , , 2009,( Kurum Dergisi )
5. Demet Şefika Acar, " İslamcı İdeoloji ve İslamcı Hareketler Ekseninde Ortadoğu ", ICANAS 38 Uluslararası Asya ve Kuzey Afrika Çalışmaları Kongresi, , , , 2007,( Konferans )
6. Demet Şefika Acar, Murat Çemrek, " Kafkasya'nın Kronikleşen Çatışma Alanı: Dağlık Karabağ Özerk Bölgesi (DKÖB) ", Karadeniz Araştırmaları, C. 3 ? S. 9, , , 2006,( Kurum Dergisi )
7. Demet Şefika Acar, " Sovyetler Birliği Sonrası Oluşan Kaotik Konjonktürde Kafkasya -Hazar ve Petrol Boru Hatları-?, International Ataturk Alatoo University, Bishkek International Conference on ?Eurasian Societies With Regard to Globalization ", Karadeniz Araştırmaları, Cilt: 6, Sayı: 22, , , 2006,( Konferans )
8. Demet Şefika Acar, , " Soğuk Savaş Sonrasında Kafkaslarda Güvenlik Sorunları: Türkiye, Rusya, ABD, İran Ve Avrupa Birliği Ekseninde Bir Kıyaslama ", Kafkasya Araştırma & Analiz Dergisi,, S. 1, , , 2006,( Kurum Dergisi )
9. Demet Şefika Acar, " Soğuk Savaş Sonrası Dönemde Kafkaslar ve Güvenlik Sorunları ", Stratejik Araştırmalar Dergisi, Genelkurmay ATASE ve Genelkurmay Denetleme Başkanlığı Yayınları, Ankara, , , , , 2005.,( Kurum Dergisi )
10. Demet Şefika Acar, " Avrupa Birliği ve Kafkasya: Kafdağı'nın Ardında Saklı Kalan Komşuluk ", Hacettepe Üniversitesi, Siyasi İlimler Türk Derneği III. Lisansüstü Konferansı, , , , 2005,( Konferans )
11. Demet Şefika Acar, " Çeçen Sorunundan Çeçen Terörüne Gelinen Nokta ", İstanbul Bilgi Üniversitesi, Siyasi İlimler Türk Derneği II. Lisansüstü Konferansı, , , , 2004,( Konferans )


  Yönetilen Tezler

  Yöneticilik Görevleri:

 Kurum İçi Yöneticilik Görevleri:

 Ek Bilgi

 Dersler
Dersin Adı
Avrasya
CENTRAL ASIA AND CAUCASUS
DİPLOMASİ
GRADUATION PROJECT-I
GRADUATION PROJECT-II
LİSANS BİTİRME PROJESİ-I
LİSANS BİTİRME PROJESİ-II
ORTA ASYA VE KAFKASYA
Rus Dış Politikası