İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ
ULUSLARARASI İLİŞKİLER
 
 Adı Soyadı: PROF.DR. ŞABAN HALİS ÇALIŞ
Fakülte Adı:  İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ ULUSLARARASI İLİŞKİLER BÖLÜMÜ ULUSLARARASI SİYASET A.B.D.
Ana Bilim Dalı:  ULUSLARARASI SİYASET
E-Mail :  scalis selcuk.edu.tr
Telefon : 0332 223 31 03
Adres : Selçuk Üniversitesi, İktisadi İdari Bilimler Fakültesi, Kat:1, Selçuklu, KONYA
Url :
 
  Kurum :

  Akademik Yayınlar:

Yazılan ulusal/uluslararası kitaplar:


Şaban H. Çalış, Turkey’s Cold War: Foreign Policy and Western Alignment in the Modern Republic, I.B. TAURIS, 2017. ISBN:9781784531898, İngilizce (Bilimsel Kitap)

 

Şaban H. Çalış, Türkiye Avrupa Birliği İlişkileri: Kimlik Arayışı Politik Aktörler ve Değişim, Nobel, 2016.  ISBN:9786053200154, Türkçe (Bilimsel Kitap)

 

Şaban H. Çalış, Hayalet Bilimi ve Hayali Kimlikler: NeoOsmanlılık Özal ve Balkanlar, Çizgi, 2015. ISBN:9786059108201, Türkçe(BilimselKitap)

 

Kitap Editörlüğü:

 

Şaban H. Çalış,  Birgül Demirtaş (Ed), Balkanlarda Siyaset, Anadolu Üniversitesi Yayınları, 2016.

 

Şaban H. Çalış et all (Ed),  Uluslararası Örgütler ve Türkiye, Çizgi Kitabevi, 2006.


Şaban H. Çalış, İhsan D. Dağı,Ramazan Gözen (Ed), Türkiye’nin Dış Politika Gündemi: Kimlik Demokrasi Güvenlik, Liberte Yay., 2002.

 

Yazılan ulusal/uluslararası kitaplardaki b�l�mler:

 

Şaban H. Çalış, “Türkiye ve Balkanlar: Varoluşun ve  Karşılıklı İnşanın İzdüşümleri”, Muhammed Savaş Kafkasyalı (ed), Balkanlarda İslam: Miadı Dolmayan Umut, Cilt I, TİKA, 2016. Türkçe(Bilimsel Kitap)

 

Şaban H. Çalış, “İlerleme Raporları: Türkiye'yi Üyeliğe Hazırlamak”, Rıdvan Karluk, Betül Yüce Dural (ed), Avrupa Birliği ve Türkiye İlişkileri, Anadolu Üniversitesi Yay., 2013. Türkçe(Ders Kitabı)

 

Şaban H. Çalış, Murat Önsoy, “Kavramsal Çerçeve: İsimlendirme ve Bölgesel Kimliğin İnşası”, Ed. Şaban H. Çalış, Birgül Demirtaş (ed), Balkanlarda Siyaset, Anadolu Üniversitesi Yay., 2012. ISBN:9789750613944, Türkçe(Ders Kitabı)

 

Şaban H. Çalış, Erdem Özlük, “Jeopolitik: Mekanın Siyasallaştırılması ve Suistimali”, Zeynep Dağı (ed), Uluslararası Politikayı Anlamak Ulus Devletten Küreselleşmeye, Alfa, 2007. ISBN:9752978134, Türkçe(BilimselKitap)

 

Şaban H. Çalış, Kürşat Kan,“Birleşmiş Milletler”,  Şaban H. Çalış, B. Akgün, Ö. Kutlu (ed),  Uluslararası Örgütler ve Türkiye, Çizgi, 2006. ISBN:9758867792, Türkçe(Bilimsel Kitap)

 

Şaban H. Çalış, Ö. Kutlu, “AB: Tarihi, Kurumları ve Niteliği”, Şaban H. Çalış, B. Akgün, Ö. Kutlu (ed), Uluslararası Örgütler ve Türkiye, Çizgi, 2006. ISBN:9758867792, Türkçe(Bilimsel Kitap)

 

Şaban H. Çalış, “Uluslararası Örgütler: Tanımların, Yaklaşımların ve Tarihin Alacakaranlığı”,  Şaban H. Çalış, B. Akgün, Ö. Kutlu (ed), Uluslararası Örgütler ve Türkiye, Çizgi, 2006. ISBN:9758867792, Türkçe(Bilimsel Kitap)

 

Şaban H. Çalış, E. Özlük, Ö. Kutlu, “INGO's: Uluslararası Sivil Toplum Örgütleri”, Şaban H. Çalış, B. Akgün, Ö. Kutlu (ed), Uluslararası Örgütler ve Türkiye, Çizgi,2006. ISBN:9758867792, Türkçe(Bilimsel Kitap)

 

Şaban H. Çalış, “Türkiye'nin AB'ye Üyelik Konusu Ve Helsinki Kararları”, Adnan Küçük vd. (ed),  XXI. Yüzyılın Eşiğinde Türkiye’de Siyasal Hayat,  Cilt 2, Aktüel, 2005. ISBN:9789752530430, Türkçe(Bilimsel Kitap)

 

Şaban H. Çalış, “Uluslararası İlişkilerin Dini Politiği”, Yasin Aktay (ed), Modern Türkiye’de Siyasi Düşünce İslamcılık, İletişim, 2004.  Türkçe(Bilimsel Kitap)

 

Şaban H. Çalış, “The Issue of Turkey's Membership in the EU: Conditions and Debates Since the end of The Cold War”, Şaban H. Çalış, Hüseyin Bağcı (ed),
Transformotionserfahrungen, Nomos Verlogsgessellscharft, 2003.  ISBN:97, İngilizce(Bilimsel Kitap)

 

Şaban H. Çalış, “Mishkin v. New York”, Zühtü Arslan (ed), ABD Yüksek Mahkemesi Kararlarında İfade Özgürlüğü, LDT Yayınları, 2003. Türkçe(Kitap Tercümesi)

 

Şaban H. Çalış, “Ginzburg v. United States”, Zühtü Arslan (ed), ABD Yüksek Mahkemesi Kararlarında İfade Özgürlüğü, LDT Yayınları, 2003. Türkçe(Kitap Tercümesi)

 

Şaban H. Çalış, “Üç Tarzı Siyasetten Globalizme”, M. Akif Çukurçayır (ed), Küresel Sistemde Siyaset Yönetim Ekonomi, Çizgi, 2003. ISBN:9789758156764, Türkçe(Bilimsel Kitap)

 

Şaban H. Çalış, “Türkiye-AB İlişkileri: Kavramsal Sorunlar ve Teorik Yaklaşımlar”, Konya’da Düşünce ve Sanat, Türkiye Yazarlar Birliği Konya Şubesi, 2003. ISBN:7382213, Türkçe(Bilimsel Kitap)

 

Şaban H. Çalış, “Türk Milliyetçiliğinin Terkibinde İslamcı Doz”, Tanıl Bora (ed), Modern Türkiye’de Siyasi Düşünce Milliyetçilik,  İletişim, 2002. Türkçe(BilimselKitap)

 

Şaban H. Çalış, “Turkey's Integration with Europe: Initial Phases Reconsidered”, Yücel Vedat, Salamon Ruysdael (ed), New Trends in Turkish Foreign Affairs Bridges and Boundaries, IUniverse, 2002. İngilizce(BilimselKitap)

 

Şaban H. Çalış, “Ulus, Devlet ve Kimlik Labirentinde Türk Dış Politikası”, Şaban H. Çalış, İhsan Dağı, Ramazan Gözen (ed), Türkiye’nin Dış Politika Gündemi Kimlik Demokrasi Güvenlik, Liberte, 2002. ISBN:9756877472, Türkçe(Bilimsel Kitap)

 

Şaban H. Çalış, “Fukuyama: Ahir Zaman Üzerine Bir Cacophony” ,  Mustafa Aydın, Ertan Özensel (ed), Tarihin Sonu Mu, Vadi, 2002. ISBN: 757726966, Türkçe(Bilimsel Kitap)

 

Şaban H. Çalış, “Çatışmadan Uzlaşmaya: 21. yy'a Girerken Balkanlarda Türk-Yunan Rekabeti”, İdris Bal (ed), 21. Yüzyılın Eşiğinde Türk Dış Politikası, Alfa, 2001. ISBN:975316983-3, Türkçe(Bilimsel Kitap)

 

Şaban H. Çalış, “Hayalet Bilimive Hayali Cemaatler: Neo Osmanlılık,Özal ve Balkanlar”, İhsan Sezal, İhsanDağı (ed), Kim Bu Özal Siyaset İktisat Zihniyet, Boyut, 2001. ISBN:9799755214534, Türkçe(Bilimsel Kitap)

 

Uluslararası hakemli dergilerde yayımlanan makaleler:

Şaban H. ,Çalış, Kısmet Metkin, "Algı ve Yanılgı: AB Normları, Türkiye'nin Üyeliği ve AK Parti'nin Rolü", Marmara Avrupa Araştırmaları Dergisi, Vol.25, No.2, Aralık 2017.


Şaban H. Çalış, “Formative YearsA Key For Understanding Turkey's Membership Policy Towards The EU”, Perceptions(9), 2004.

 

Şaban H. Çalış, Birol Akgün, “Reluctant Giant The Rise of Japan and Its Role in the Post Cold war Era”,  Perceptions(1), 2002.

 

Şaban H. Çalış, “Turkey’s Balkan Policy in the Early 1990s”, Turkish Studies (2), 2001.

 

Şaban H. Çalış, “The Origins of Modern Turkish Foreign Policy Ottoman Psychological Background”,  Foreign Policy (3), 2001.

 

Şaban H. Çalış, “Turkey’s Integration with Europe Initial Phases Reconsidered”, Perceptions (5), 2000.

 

Şaban H. Çalış, “Pan Turkism and Europeanism A Note on Turkey's pro German Neutrality during the Second World War”,  Central Asian Survey (16), 1997.

 

Şaban H. Çalış, “Turkey in the International System of Western States”,  Pakistan Horizon (50), 1997.

 

Şaban H. Çalış, “The Turkish State’s Identity and Foreign Policy Decision Making Process”,  Mediterranean Quarterly (6), 1995.

 

Ulusal hakemli dergilerde yayımlanan makaleler :

 

Şaban H. Çalış, Erdem Özlük, “Uluslararası İlişkiler Tarihinin Yapısökümü: İdealizm Realizm Tartışması”,  SÜ Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, No.18, 2007.

 

Şaban H. Çalış, Hüseyin Bağcı,  “Atatürk’s Foreign Policy Understanding and Application”, SÜ İİBF Sosyal ve Ekonomik Araştırmalar Dergisi, 2003.

 

Şaban H. Çalış, “Platonik Bir İlişkiye Analitik Çerçeve Çizmek: Türkiye AB Konusuna Teorik Bir Yaklaşım”,  Tezkire (29), 2002.

 

Şaban H. Çalış, “Turkey’s Traditional Middle East Policy and Özalist Diplomacy Gulf Crisis Revisited”,  SÜ Sosyal Bilimler MYO Dergisi (4), 2000.

 

Şaban H. Çalış, “ Ulus Devlet ve Kimlik Labirentinde Türk Dış Politikası”,  Liberal Düşünce (4), 1999.

 

Şaban H. Çalış, “Turkey’s Search for Security and the Soviet Factor During the Second World War”,  SÜ Sosyal Bilimler MYO Dergisi (3), 1999.

 

Uluslararası bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitaplarında (proceedings) basılan bildiriler :

Şaban H. Çalış, Özge Değirmenci, "Küreselleşme ve Göç", Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Kongresi, 26-27 Ekim 2017, Trabzon.


Şaban H. Çalış, Kısmet Metkin, "Dış Politikada Değişim, Dönüşüm ve Süreklilik: Analitik Bir Yöntem Denemesi", IX. Uludağ Uluslararası İlişkiler Kongresi, Dünya Politikasında Kriz ve Değişim, 23-24 Ekim 2017, Bursa.


Şaban H. Çalış, “Mevlana Rumi Türk Şehirlerinden Küreselleşmeyi Anlamak: Konya Modeli”,  The University of Utah, 2007. (Tam MetinBildiri)

 

Şaban H. Çalış, Erdem Özlük, “Uluslararası Sivil Toplum Örgütleri İhmal Edilmiş Bir Gereklilik”,  III. Uluslararası Sivil Toplum Kuruluşları Sempozyumu, 2006.  (Tam Metin Bildiri)

 

Şaban H. Çalış, “Turkey’s Relations with EU an Accession Impossible”,  Brescia University, 2006.  (Tam Metin Bildiri)

 

Şaban H. Çalış, “Turkey Based Uighur Organizations The Case of the East Turkestan Foundation”, The Middle East& Central Asia Politics, Economics and Society Conference Transitionsand Inequality in the 21st Century, 2004.  (Tam Metin Bildiri)

 

Şaban H. Çalış, Önder Kutlu, “The Involvement of the EU in the Basic Reform for Public Administration in Turkey”, EGPA Annual Conference, 2004.  (Tam Metin Bildiri)

 

Şaban H. Çalış, Önder Kutlu, “The Impact of the EU On the Public Sektor in Turkey”, The Third International METU Conference on International Relations, 2004.  (Tam Metin Bildiri)

 

Şaban H. Çalış, “Adil Savaş ve Meşruiyet Sorunu”, II. ODTÜ Uluslararası İlişkiler Konferansı, 2003. (Tam MetinBildiri)

 

Şaban H. Çalış, “The Rise of Japan and Its Role in the Post Cold War Era”, First International METU Conference on International Relations, 2002. (Tam Metin Bildiri)

 

Şaban H. Çalış, “Formulation of Turkish Foreign Policy Towards the Balkans”, International Conference on Reginal/Balkan Image of NATO Alliance and its Activities, 2001.  (Tam Metin Bildiri)

 

Ulusal bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitaplarında basılan bildiriler:

 

Şaban H. Çalış, “Avrupa Birliğive Yeniden Yapılanma”,  Avrupa Konseyi Uluslararası Yerel Yönetimler Sempozyumu, 2007. (Tam Metin Bildiri)

 

Şaban H. Çalış, “İnsan Hakları ve İnsan Haklarının Uluslararası Boyutları”, İçişleri Bakanlığı İnsan Hakları Kurulu Başkanlığı, Ankara, 2007. (Tam Metin Bildiri)

 

Şaban H. Çalış, “AB Türkiye İlişkileri Üyelik Perspektifi”, Konya Sivil Toplum Platformu Yeni Ufuklar Toplantısı, 2004.(TamMetin Bildiri)

 

Şaban H. Çalış, “Türkiye’de Demokratikleşmede Dış Dinamikler”, Liberal Düşünce Topluluğu, Konya, 2003. (TamMetin Bildiri)

 

Şaban H. Çalış, “Demokrasi İhraç Edilebilir mi?”,  Demokrasi Okulu, Konya,2003. (Tam Metin Bildiri)

 

Şaban H. Çalış,  “Turkey’s relations with the EU from the Perspectives of European Identity or Who are Turks for the West”,  Armenia- Azerbaijan- Turkey: Journalists Initiative 2002 Meeting. (Tam Metin Bildiri)

 

Şaban H. Çalış, “Helsinki Kararları ve Türkiye AB İlişkileri”, Türkiye-Avrupa İlişkilerinin Dünü Bugünü Yarını, Selçuk Üniversitesi, Türk Hukuku Kurumu, 2000.  (Tam Metin Bildiri)

 


  Yönetilen Tezler

  Yöneticilik Görevleri:

 Kurum İçi Yöneticilik Görevleri:
BirimGörevBaşlangıç TarihiBitiş Tarihi
S.Ü. İktisadi Ve İdari Bilimler Fakültesi Uluslararasi İlişkiler BölümüBölüm Başkani29/04/200318/01/2011
S.Ü. İktisadi Ve İdari Bilimler Fakültesi Uluslararasi İlişkiler Bölümü Uluslararasi İlişkiler . A.B.D.Anabilim Dali Bşk.20/09/200318/01/2011
S.Ü. Sokrates,Erasmus Ve Leonardo'Da Vinci Koord.Koordinatör16/10/200315/10/2010
S.Ü. Diş İlişkiler KoordinatörlüğüKoordinatör31/05/200415/10/2010
S.Ü. Avrupa Birliği Arş Uyg.Mrkz.Müd.Merkez Müd.31/05/200418/01/2011
S.Ü. İktisadi Ve İdari Bilimler Fakültesi Uluslararasi İlişkiler Bölümü Uluslararasi İlişkiler . A.B.D.Anabilim Dali Bşk.13/01/2015 
S.Ü. İktisadi Ve İdari Bilimler Fakültesi Uluslararasi İlişkiler BölümüBölüm Başkani13/01/2015 

 Ek Bilgi

 Dersler
Dersin Adı
AVRUPA BİRLİĞİ
LİSANS BİTİRME PROJESİ-I
TURKEY AND EU RELATIONS
TÜRKİYE - AB İLİŞKİLERİ