ECON. AND ADM. SCIENCE
INTERNATIONAL RELATIONS
INTERNATIONAL RELATIONS
 
 Name and Surname: Assistant. CİHAN DABAN
Name of the Faculty:  ECON. AND ADM. SCIENCE DEPARTMENT OF INTERNATIONAL RELATIONS PROGRAM OF
 
E-Mail  dabancihan gmail.com
Phone 0332 223 31 02
Address Selçuk Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Uluslararası İlişkiler Bölümü Kampus/KONYA
Url:
 
  Professional Background:
InstitutionStart DateFinish Date
Selçuk Üniversitesi2014 

  Publications:

YAYINLAR

Yüksek Lisans Tezi


Cihan Daban Dekolonizasyon Süreci ve Sonrası Afrika, Yayımlanmış Yüksek Lisans Tezi, Konya: Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2016.

Kitap Bölümleri

Cihan Daban, "Coğrafi Keşifler Sonrası Avrupalı Sömürgeci Devletlerin Afrika Politikaları", İsmail Ermağan (ed.), Dünya Siyasetinde Afrika 3, Ankara: Nobel Yayınevi, 2016.

Cihan Daban, "Etiyopya-Somali İlişkileri: Ogaden Savaşı", İsmail Ermağan (ed.), 
Dünya Siyasetinde Afrika 4, Ankara: Nobel Yayınevi, (Aralık 2017'de yayımlanacak).

Ulusal Hakemli Dergilerde Yayımlanan Makaleler

Cihan Daban, "Siber Güvenlik ve Uluslararası Güvenlik İlişkisi", Siber Politikalar Dergisi, Cilt: 1, Sayı: 1, Kış 2016.

Cihan Daban, "Turgut Özal Dönemi Türkiye Dış Politikası", 
Sosyal Ekonomik Araştırmalar Dergisi, Cilt:17, Sayı: 33, 2017.

Cihan Daban, "Uluslararası İlişkilerde Siyasal Aktörler, Bürokrasi ve Jeopolitik Bağlamında Diplomasi: Türkiye Cumhuriyeti Örneği", 
Akademik İzdüşüm Dergisi, Cilt: 2, Sayı: 2, 2017.

Cihan Daban, "Uluslararası İlişkilerde Teorik Tartışmaların Yönteme Etkisi", Isparta: Süleyman Demirel Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, Cilt 2, Sayı 27, 2017.

  Theses

  Administrative Positions:

 Internal Management Tasks:

 Additional Information

 The Courses
Name of the Course
Civil Society