İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ
ULUSLARARASI İLİŞKİLER
 
 Adı Soyadı: PROF.DR. DAVUT ATEŞ
Fakülte Adı:  İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ ULUSLARARASI İLİŞKİLER BÖLÜMÜ DEVLETLER HUKUKU A.B.D.
Ana Bilim Dalı:  DEVLETLER HUKUKU
E-Mail :  davutates333 gmail.com
Telefon : 0 332 223 43 67
Adres : Selçuk Üniversitesi İİBF Alaaddin Keykubat Kampüsü Selçuklu KONYA
Url :
 
  Kurum :
KurumBaşlangıç TarihiBitiş Tarihi
Dış Ticaret Müsteşarlığı19962007
T.C. Sana Büyükelçiliği Ticaret Müşavirliği20072010

  Akademik Yayınlar:
1. Davut Ateş, " Uluslararası Politika ve Avrupamerkezci Tarih Yazımı ", İnsan ve Toplum, 3, İnsan ve Toplum, 107-133, 2013,( Kurum Dergisi )
2. Davut Ateş, Orhan Battır, " Türkiye Bölgesel Hegemonya Arayışında mı? ", Üniversite Dergisi, 29, , 31-44, 2013,( Üniversite Dersgisi )
3. Davut Ateş, " Ekonomik Kriz Uluslararası İlişkiler ve Küreselleşmenin Geleceği ", Doğuş Üniversitesi Dergisi, 12/1, , 1-16, 2011,( Üniversite Dersgisi )
4. Davut Ateş, " ABD Hegemonyası ve Bölgesel Modelleme Politikası ", ODTÜ Gelişme Dergisi, 38/3, , 191-216, 2011,( Üniversite Dersgisi )
5. Davut Ateş, " Gazze ve Soykırım Tartışması ", Uluslararası İnsan Bilimleri Dergisi, 8/1, , 609-634, 2011,( Diğer )
6. Davut Ateş, " Gazze ve Soykırım Tartışması ", Türk-Arap Sosyal Bilimler Kongresi Bildiri Özetleri Kitabı, , , , 2010,( Konferans )
7. Davut Ateş, " Egemenlik Anarşi ve Roma Statüsü ", Uluslararası Hukuk ve Politika Dergisi, 6/24, , 1-34, 2010,( Diğer )
8. Davut Ateş, " Küresel Ekonomik Kriz Devlet ve Dış Politika ", Uluslararası İnsan Bilimleri Dergisi, 7/1, , 912-937, 2010,( Diğer )
9. Davut Ateş, " Gazze Trajedisi: Sorumluluk ve Kavramların Haklılaştırma İşlevi ", Çağ Ünversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 6/1, , 61-83, 2009,( Üniversite Dersgisi )
10. Davut Ateş, " Küresel Şehirde Güvenlik Sorunu ", ODTÜ Gelişme Dergisi, 36/1, , 1-23, 2009,( Üniversite Dersgisi )
11. Davut Ateş, " İslam Köktenciliği (!) Kökeni Genel Nitelikleri Tanımlar ve Sınıflamalar ", Akademik Ortadoğu, 3/6, , 63-96, 2009,( Diğer )
12. Davut Ateş, " 2002-2008 Döneminde Türkiye'nin Güç Arayışı ", Uluslararası Hukuk ve Politika Dergisi, 5/17, , 23-53, 2009,( Diğer )
13. Davut Ateş, " Uluslararası İlişkiler Disiplininin Oluşumu: İdealizm/Realizm Tartışması ve Disiplinin Özerkliği ", Doğuş Üniversitesi Dergisi, 10/1, , 11-25, 2009,( Diğer )
14. Davut Ateş, " Konstrüktivizm Tek Kutupluluk ve Amerikan Hegemonyası ", Uluslararası Hukuk ve Politika Dergisi, 5/20, , 79-103, 2009,( Diğer )
15. Davut Ateş, " ABD Hegemonyası ve Bölgesel Modelleme Politikası: Kuramsal Çerçeve ", Uluslararası İnsan Bilimleri Dergisi, 6/1, , 303-319, 2009,( Diğer )
16. Davut Ateş, " 2002-2008 Döneminde Türkiye'nin Saygınlık Arayışı ", Beykent Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 1/2, , 99-136, 2008,( Üniversite Dersgisi )
17. Davut Ateş, " Türkiye-AB İlişkilerinde Milliyetçiliğin İşlevleri ", Çağ Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 5/2, , 83-109, 2008,( Üniversite Dersgisi )
18. Davut Ateş, " Terör ve Yapısal Gerçekçilik: Küresel Anarşide Aktörlük İddiasının Kuramsal Açıklaması ", Çağ Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 5/1, , 1-23, 2008,( Üniversite Dersgisi )
19. Davut Ateş, " Etnisiteden Ulusa - Ulustan Etnisiteye: Kültürel Siyasi ve İktisadi Çerçeveler ", Doğu Batı, 44, , 115-130, 2008,( Diğer )
20. Davut Ateş, " Uluslararası İlişkilerde Konstrüktivizm: Ortayol Yaklaşımının Epistemolojik Çerçevesi ", Afyon Kocatepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 10/1, , 213-235, 2008,( Üniversite Dersgisi )
21. Davut Ateş, " Gerçekçilik Anarşi ve Uluslararası İlişkiler ", Uluslararası Hukuk ve Politika, 4/15, , 39-60, 2008,( Diğer )
22. Davut Ateş, " İttifak/Bütünleşmenin İç Politikadaki İzdüşümü: Türkiye'nin Geleneksel İç Tehditleri ve Atanmışlar/Seçilmişler Gerginliği ", Uluslararası İlişkiler, 5/19, , 3-28, 2008,( SSCI )
23. Davut Ateş, " Industrial Revolution: Impetus Behind the Globalization Process ", Celal Bayar Üniversitesi İİBF Yönetim ve Ekonomi Dergisi, 15/2, , 31-48, 2008,( Üniversite Dersgisi )
24. Davut Ateş, " Civilization and Universal History in Conceptualization of Globalization ", Zonguldak Karaelmas Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 2/8, , 173-188, 2008,( Üniversite Dersgisi )
25. Davut Ateş, " Ulus Devletin Siyasal Meşruiyeti: Küreselleşmenin Yansımaları ", Abant İzzet Baysal Üniversitesi İİBF Ekonomik ve Sosyal Araştırmalar Dergisi, 3/2, , 32-55, 2007,( Üniversite Dersgisi )
26. Davut Ateş, " Küreselleşme: Ne Kadar Tek Boyutlu? ", Doğuş Üniversitesi Dergisi, 7/1, , 25-38, 2006,( Üniversite Dersgisi )
27. Davut Ateş Ahmet Uysal, " Merkez-dış Ülkelerdeki Ulusötesi Sivil Toplum Kuruluşları (STK): Dış Politika Finansman ve Meşruiyet ", Dumlupınar Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 16, , 63-86, 2006,( Üniversite Dersgisi )
28. Davut Ateş, " Küresel Kapitalizm ve İslam Ekonomilerindeki Kalkınmaya Genel Bir Bakış ", İslami Araştırmalar, 18/4, , 387-399, 2005,( Diğer )
29. Davut Ateş, " Economic Liberalization and Changes in Fundamentalism: The Case of Egypt ", Middle East Policy, 12/4, , 133-144, 2005,( SSCI )
30. Davut Ateş, " Kuram Eylem ve İnanç Ekseninde Siyasal İdeolojilerin Geleceği ", Doğu Batı, 28, , 83-95, 2004,( Diğer )
31. Davut Ateş, " How to overcome problems in commercial exchange between Turkey and the Arab Middle East ", Foreign Policy: A Quarterly of Foreign Policy Institute, 24, , , 2000,( Kurum Dergisi )

Yayınlar Bekleniyor
  Yönetilen Tezler
1. Sercan Semih Akutay, " Kurucu Paradigmanın İnhilalinde Türk Dış Politikasının Reformist Strateji ve Parametre Arayışları ", Selçuk Üniversitesi, Sosyal Bilimleri Enstitüsü, Yüksek Lisans, Uluslararası İlişkiler, 2013 - 2015, Tamamlandı
2. Ayça Yıkılmaz, " Ak Partinin Dış Politika İdeolojisi: Yeni Muhafazakarlık ", Selçuk Üniversitesi, Sosyal Bilimleri Enstitüsü, Yüksek Lisans, Uluslararası İlişkiler, 2013 - 2016, Tamamlandı
3. Yusuf Sayın, " Orta Doğu Bölgesinde Türkiye ve İranın İşbirliği İmkanları ", Selçuk Üniversitesi, Sosyal Bilimleri Enstitüsü, Doktora, Uluslararası İlişkiler, 2011 - 2015, Tamamlandı

  Yöneticilik Görevleri:
KurumBaşlangıç TarihiBitiş Tarihi
Ticaret Müşaviri20072010
Devletler Hukuku Anabilim Dalı Başkanlığı2011 
Selçuk Üniversitesi, İİBF, Uluslararası İlişkiler Bölüm Başkanı20122013

 Kurum İçi Yöneticilik Görevleri:
BirimGörevBaşlangıç TarihiBitiş Tarihi
S.Ü. İktisadi Ve İdari Bilimler Fakültesi Uluslararasi İlişkiler Bölümü Devletler Hukuku A.B.D.Anabilim Dali Bşk.04/10/2011 
S.Ü. İktisadi Ve İdari Bilimler Fakültesi Uluslararasi İlişkiler BölümüBölüm Başkani26/09/201215/03/2013

 Ek Bilgi

 Dersler