İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ
ULUSLARARASI İLİŞKİLER
Bölüm Koordinatörleri

ERASMUS KOORDİNATÖRÜ

Adı Soyadı

Arş. Gör. Sercan Semih AKUTAY

Tel

0332 223 31 09

E-Posta

ssakutay@gmail.com

FARABİ KOORDİNATÖRÜ

Adı Soyadı

Dr. Öğr. Üyesi Demet Şefika MANGIR

Tel

0332 223 43 85

E-Posta

demetacar@selcuk.edu.tr

ÇİFT ANADAL PROGRAM KOORDİNATÖRÜ

Adı Soyadı

Dr. Öğr. Üyesi Fazlı DOĞAN

Tel

0332 223 31 04

E-Posta

fazli07@gmail.com

YANDAL PROGRAM KOORDİNATÖRÜ

Adı Soyadı

Dr. Öğr. Üyesi Fazlı DOĞAN

Tel

0332 223 31 04

E-Posta

fazli07@gmail.com

MEVLANA DEĞİŞİM PROGRAM KOORDİNATÖRÜ

Adı Soyadı

Dr. Öğr. Üyesi Demet Şefika MANGIR

Tel

0332 223 43 85

E-Posta

demetacar@selcuk.edu.tr