İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ
ULUSLARARASI İLİŞKİLER
Uluslararası İlişkiler Bölüm Duyuruları

► Doç. Dr. Erdem ÖZLÜK ün danışmanlığındaki Doktora öğrencisi Seher BULUT un Doktora Tez Savunma sınavı 25.09.2018 tarihinde saat 10.00 da Uluslararası İlişkiler Bölüm odasında yapılacaktır.

► Dr. Öğr. Üyesi Arif Behiç ÖZCAN ın danışmanlığındaki Doktora öğrencisi Mevlüt BULUT un Doktora Tez Savunma sınavı 25.09.2018 tarihinde saat 11.00 de Uluslararası İlişkiler Bölüm odasında yapılacaktır.