İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ
ULUSLARARASI İLİŞKİLER
Uluslararası İlişkiler Bölüm Duyuruları

► Dr. Öğr. Üyesi Demet Şefika MANGIR IN danışmanlığındaki Doktora öğrencisi Fatih YILDIRIM IN İslam Ülkeleri Arasında Ekonomik ve Siyasi Entegrasyon: İslam İşbirliği Teşkilatı ve Gelişen 8 Ülke (D-8) konulu tez savunma sınavı 14.11.2019 tarihinde saat 14.00 te Uluslararası İlişkiler Bölüm odasında yapılacaktır.