İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ
ULUSLARARASI İLİŞKİLER
Fakülte Sekreterimiz

                                                             

   

 

Mehmet KUŞCALI

    

             Tel :        0 332 223 30 27

                            0 332 223 30 01 

                E-Posta: mkuscali@selcuk.edu.tr