İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ
05.03.2018 - 09.03.2018 Lisansüstü Eğitim Duyuruları

► Prof. Dr. Mahmut TEKİN in danışmanlığındaki Doktora öğrencisi Mehmet ETLİOĞLU nun Elektronik Öğrenmede Öğrenci Duyuşsal Faktörlerinin Akademik Başarı ve Memnuniyet Üzerine Etkisi konulu TİK toplantısı 05.03.2018 tarihinde saat 14.00 te İşletme Bölüm odasında yapılacaktır.

► Prof. Dr. Mahmut TEKİN in danışmanlığındaki Doktora öğrencisi Nurullah EKMEKCİ nin Afet ve İnsani Yardım Lojistiği Bağlamında Konya İli için Bir Optimizasyon Çalışması isimli Doktora Tez Önerisi Savunması 05.03.2018 tarihinde saat 14.00 te İşletme Bölüm odasında yapılacaktır.

► Doç. Dr. Vural ÇAĞLIYAN ın danışmanlığındaki Yüksek Lisans öğrencisi Eldana ESENALİEVA nın Kurumsal Girişimcilik, Bireysel Yenilikçilik ve Sosyal Yenilikçilik İlişkisi Üzerine Bir Araştırma: Türkiye ve Kırgızistan Kıyaslaması konulu Tez Önerisi Savunması 06.03.2018 tarihinde saat 14.00 te İşletme Bölüm odasında yapılacaktır.

► Prof. Dr. Ahmet AY danışmanlığındaki Doktora öğrencisi Mahamane Moutari Abdou Baoua nın Az Gelişmiş Bir Ülkede Ekonomik Büyümenin Belirleyicileri: Nijer İçin Zaman Serisi Analizi konulu seminer sunumu 06.03.2018 tarihinde saat 14.00 te yapılacaktır.

► Prof. Dr. Zeynep KARAÇOR danışmanlığındaki Doktora öğrencisi Mustafa TOZAN ın Türk Bankacılık Sektörünün Taşıdığı Riskler: Basel Kriterleri Çerçevesinde Sermaye Yeterliliğinin Değerlendirilmesi" başlıklı seminer sunumu 06.03.2018 tarihinde saat 15.00 te yapılacaktır.