İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ
Seçmeli Dersler Hakkında Duyuru

ÖNEMLİ NOT: Üçüncü ( 6. Yarıyıl) ve dördüncü (8. Yarıyıl) sınıf öğrencilerin, bulundukları dönemde

bir adet I. Grup ve bir adet II. Grup derslerinden toplamda iki adet seçmeli ders almaları gerekmektedir.

► İktisat Bölümü için tıklayınız.

► İşletme Bölümü için tıklayınız.

► İşletme (İngilizce) Bölümü için tıklayınız.

► Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Bölümü için tıklayınız.

► Uluslararası İlişkiler Bölümü için tıklayınız.

► Uluslararası İlişkiler (İngilizce) Bölümü için tıklayınız.