İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ
SİYASET BİLİMİ VE KAMU YÖNETİMİ
(DÖNEM 1)
Dersin Kodu
Dersin Adı
AKTS(ECTS) Koordinatörün Adı
0605150SİYASET BİLİMİ5Yrd. Doç Dr. Vahap GÖKSU
0605151TOPLUM BİLİMİ5,00Prof.Dr. Orhan Gökce
0605152İLETİŞİM BİLİMİ4,00Prof. Dr. Orhan GÖKCE
0605153HUKUKUN TEMEL KAVRAMLARI4Prof. Dr. REYHAN SUNAY
0605154İKTİSADA GİRİŞ4,00Doç. Dr. Hakan Acet
0605155ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILAP TARİHİ4,00Okt. Yusuf KODAZ
0605156YABANCI DİL (İNG)4,00Yrd. Doç. Dr. Filiz Tufan EMİNİ
0605256TÜRK DİLİ2Okt. Yıldıray ÇAVDAR
(DÖNEM 2)
Dersin Kodu
Dersin Adı
AKTS(ECTS) Koordinatörün Adı
0605251TÜRKİYENİN TOPLUM YAPISI4Prof. Dr. Ali ACAR
0605252MEDENİ HUKUK4Yrd. Doç. Dr. Ayşe ARAT
0605253TÜRKİYENİN ANAYASAL DÜZENİ4,00
0605254MİKRO İKTİSAT5,00Doç. Dr. Hakan Acet
0605255MUHASEBE4,00Prof.Dr. Baki YILMAZ
0605507KAMU PERSONEL YÖNETİMİ5Prof. Dr. H. Tuğba Eroğlu
(DÖNEM 3)
Dersin Kodu
Dersin Adı
AKTS(ECTS) Koordinatörün Adı
0605350YÖNETİM BİLİMLERİ5DOÇ. DR. MEHMET GÖKÜŞ
0605351ÇAĞDAŞ SİYASAL AKIMLAR4Prof. Dr. Gülise Gökce
0605352KAMU MALİYESİ VE BÜTÇE4Yrd.Doç.Dr. Savaş ÇEVİK
0605353BİLGİ İLETİŞİM TEKNOLOJİLERİ VE E-DEVLET4Prof. Dr. Ali ŞAHİN
0605354ÇEVRE SORUNLARI VE HUKUKU4Yrd. Doç. Dr. Hayriye SAĞIR
0605355İDARE HUKUKU5Yrd. Doç. Dr. Selman Sacit BOZ
0605356BORÇLAR HUKUKU4Yrd. Doç. Dr. Ayşe ARAT
(DÖNEM 4)
Dersin Kodu
Dersin Adı
AKTS(ECTS) Koordinatörün Adı
0605450TÜRK KAMU YÖNETİMİ4Doç.Dr. MEHMET GÖKÜŞ
0605451MEDENİYET TARİHİ4Doç. Dr. H. Tuğba Eroğlu
0605452ÇAĞDAŞ DEVLET DÜZENLERİ5Doç. Dr. Hülya EŞKİ UĞUZ
0605453AB VE KURUMLARI5Prof. Dr. Şaban H. ÇALIŞ
0605454KENT SOSYOLOJİSİ4Yrd. Doç. Dr. Hayriye SAĞIR
0605455MAKRO İKTİSAT5Doç. Dr. Mehmet Mucuk
0605456VERGİ HUKUKU VE TÜRK VERGİ SİSTEMİ4Yrd.Doç.Dr. Savaş ÇEVİK
(DÖNEM 5)
Dersin Kodu
Dersin Adı
AKTS(ECTS) Koordinatörün Adı
0605531KARŞILAŞTIRMALI KAMU YÖNETİMİ4Doç. Dr. Hülya EŞKİ UĞUZ
0605542YEREL YÖNETİMLER VE MALİYESİ4Prof. Dr. Ali ŞAHİN
0605543SİYASİ DÜŞÜNCELER TARİHİ-I4Yrd. Doç. Dr. Vahap GÖKSU
0605554SİYASAL VE TOPLUMSAL DEĞİŞİM5Prof. Dr. Ali ACAR
0605559KAMU YÖNETİMİNDE REFORM VE YENİLEŞME5Doç. Dr. H. Tuğba Eroğlu
0605561HALKLA İLİŞKİLER5Doç.Dr. Mehmet GÖKÜŞ
0605573TÜRK YÖNETİM TARİHİ4Prof. Dr. Gülise Gökce
(DÖNEM 6)
Dersin Kodu
Dersin Adı
AKTS(ECTS) Koordinatörün Adı
0605643BÖLGESEL KALKINMA VE YEREL YÖNETİMLER4YRD.DOÇ.DR. HAYRİYE SAĞIR
0605644KAMU YÖNETİMİNDE ETİK VE GÜVEN4Prof. Dr. Ali ŞAHİN
0605645TÜRKİYE EKONOMİSİ4Yrd.Doç.Dr.Erdal ARSLAN
0605646CEZA HUKUKU4
0605647SİYASİ DÜŞÜNCELER TARİHİ-II4Yrd. Doç. Dr. Vahap GÖKSU
0605654SOSYAL POLİTİKA5Prof. Dr. Ali ACAR
0605657SİYASET SOSYOLOJİSİ4Prof. Dr. Orhan GÖKCE
0617660SİYASİ PARTİLER, SEÇİMLER VE SEÇMEN DAVRANIŞI5Yrd. Doç. Dr. Vahap GÖKSU
(DÖNEM 7)
Dersin Kodu
Dersin Adı
AKTS(ECTS) Koordinatörün Adı
0605746KAMU YÖNETİMİNDE YENİ YAKLAŞIMLAR4Prof.Dr Gülise Gökce
0605748KAMU YÖNETİMİNDE DENETİM4Doç. Dr. H. Tuğba Eroğlu
0605750SOSYAL BİLİMLERDE VERİ ANALİZİ4Prof. Dr. Orhan GÖKCE
0605764KAMUDA LİDERLİK VE VİZYON5Prof. Dr. Ali ŞAHİN
0605766LİSANS BİTİRME PROJESİ I4Bölüm Öğretim Üyeleri
0605783ÇALIŞMA EKONOMİSİ VE SOSYAL GÜVENLİK5Prof. Dr. Ali ACAR
0605842YÖNETİM PSİKOLOJİSİ4Prof. Dr. Ali ŞAHİN
(DÖNEM 8)
Dersin Kodu
Dersin Adı
AKTS(ECTS) Koordinatörün Adı
0605811İDARİ YARGI5Arş. Gör. Dr. Selman Sacit BOZ
0605822TÜRK SİYASİ HAYATI4Prof.Dr Gülise Gökce
0605860YAZIŞMA TEKNİKLERİ VE PROTOKOL KURALLARI5Prof. Dr. Ali ŞAHİN
0605866KAMU HİZMETİNDE YENİ YAKLAŞIMLAR5Doç. Dr. Mehmet GÖKÜŞ
0605873AVRUPA BİRLİĞİ5
0605877LİSANS BİTİRME PROJESİ II4Bölüm Öğretim Üyeleri