İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ
SİYASET BİLİMİ VE KAMU YÖNETİMİ
Dersin Adı   İdari Yargı
Dönemi Dersin Kodu Teorik Saat / Uygulama Saati AKTS
8 0605811 3 / 3 5
Dersin Düzeyi Lisans
Dersin Dili Türkçe
Dersin Veriliş Biçimi Yüz Yüze
Dersin Koordinatörü Arş. Gör. Dr. Selman Sacit BOZ
Koordinator E-mail selmansacitboz gmail.com
Öğretim Elemanı
Arş. Gör. Dr. Selman Sacit BOZ
Yardımcı Öğretim Elemanları
Dersin Amacı Son sınıf öğrencilerine meslek hayatlarında kendilerine hususiyetle yardımcı olacak idari yargılama hukukuna hakim olan ilkeleri, idari yargının görev, yetki ve sorumluluk alanlarını örnek olaylar ve mahkeme içtihatları ışığında öğretmektir. Hukuk devleti olmanın önemli gereklerinden biri olan idarenin yargısal denetimi ve yolları üzerinde durmaktır.
Temel Bilimler Mühendislik Bilimleri Sosyal Bilimler Eğitim Bilimleri Sanat Bilimleri Sağlık Bilimleri Tarım Bilimleri
0 0 100 0 0 0 0
DERS YÖNTEM VE TEKNİKLERİ
Anlatım ve Tartışma, Soru-cevap, Örnek olay incelemesi, Beyin fırtınası, Problem çözümü.
HAFTA DERS İÇERİĞİ KAYNAK
1 Giriş, dersin tanıtımı, sınavlar ve konu anlatımları hakkında istişare KALABALIK, Halil, İdari Yargılama Usulü Hukuku (2014), Konya, Sayram yayınları.
2 İdarenin denetimi KALABALIK, Halil, İdari Yargılama Usulü Hukuku (2014), Konya, Sayram yayınları.
3 İdarenin yargısal denetimi, denetimin sınırları, yerindelik ve hukuka uygunluk denetimi KALABALIK, Halil, İdari Yargılama Usulü Hukuku (2014), Konya, Sayram yayınları.
4 İdari yargı rejimi, tanım, gelişim KALABALIK, Halil, İdari Yargılama Usulü Hukuku (2014), Konya, Sayram yayınları.
5 İdari yargının görev alanı KALABALIK, Halil, İdari Yargılama Usulü Hukuku (2014), Konya, Sayram yayınları.
6 İdarenin sorumluluğu KALABALIK, Halil, İdari Yargılama Usulü Hukuku (2014), Konya, Sayram yayınları.
7 Sınava Hazırlık Kamu Sınavlarında çıkmış soruların incelenmesi Ösym soru bankası
8 Ara sınavlar
9 İdari dava türleri, iptal davası KALABALIK, Halil, İdari Yargılama Usulü Hukuku (2014), Konya, Sayram yayınları.
10 İdari dava türleri, iptal davası KALABALIK, Halil, İdari Yargılama Usulü Hukuku (2014), Konya, Sayram yayınları.
11 Tam yargı davası KALABALIK, Halil, İdari Yargılama Usulü Hukuku (2014), Konya, Sayram yayınları.
12 Yürütmeyi Durdurma KALABALIK, Halil, İdari Yargılama Usulü Hukuku (2014), Konya, Sayram yayınları.
13 Kanun yolları KALABALIK, Halil, İdari Yargılama Usulü Hukuku (2014), Konya, Sayram yayınları.
14 Kararların uygulanması KALABALIK, Halil, İdari Yargılama Usulü Hukuku (2014), Konya, Sayram yayınları.
15 Sınava Hazırlık Kamu Sınavlarında çıkmış soruların incelenmesi Ösym soru bankası
DEĞERLENDİRME SİSTEMİ   Ara Sınav Final
  Sayı Katkı Payı Sayı Katkı Payı  
Yarıyıl İçi Çalışmaları : - -
Devam/Katılım : - -
Uygulamalı Sınav : - -
Derse Özgü Staj : - -
Küçük Sınav : - -
Ödev : - -
Sunum ve Seminer : - -
Projeler : - -
Atölye/Laboratuvar Uygulamaları : - -
Vaka Çalışmaları : - -
Arazi Çalışmaları : - -
Klinik Çalışmaları : - -
Diğer Çalışmaları : - -
Ara Sınav   - -
Final   1 60
AKTS İŞ YÜKÜ TABLOSU   Sayı Süre
Ders Süresi : 14 3
Sınav Dışı Ders Çalışma Süresi : 11 3
Sunum ve Seminer Hazırlama : - -
Derse Özgü Staj : - -
Atölye/Laboratuvar Uygulamaları : - -
Arazi Çalışmaları : - -
Vaka Çalışmaları : - -
Projeler : - -
Ödev : 13 2
Küçük Sınavlar : 7 2
Ara Sınav : 1 2
Final : 1 3
DERSİN AKTS KREDİSİ 4
No DERS ÖĞRENİM ÇIKTISI KATKISI (*)
D.Ö.Ç. 1 İdari yargılama rejimine, yapısına, organlarına, görev ve yetkilerine hakimdir. 4
D.Ö.Ç. 2 İdare karşısında yargısal korunma yollarına hakimdir, edindiği bilgileri olay ve durumlara uygular. 4
D.Ö.Ç. 3 İdari yargılama hukukuna ilişkin teorik ve pratik bilgilere hakimdir. 4
D.Ö.Ç. 4 İdari Yargı konusundaki teorik bilgisini olay çözümlemede kullanır. 4
D.Ö.Ç. 5 İdari dava kavramı öğrenilecektir. 4
D.Ö.Ç. 6 İptal davasının nasıl açıldığı ve işleyişi kavranır. 4
D.Ö.Ç. 7 İdari yargıda dava açılması ve işleyişi bilinir. 4
D.Ö.Ç. 8 İdari yargıda kanun yolları öğrenilecektir. 4
D.Ö.Ç. 9 İdari yargılama usulünün temel kavramları öğrenilecektir 4
D.Ö.Ç. 10 İdari yargıda meydana gelen gelişmelerin anlaşılması kolaylaşacaktır 4
* 1: Zayıf - 2: Orta - 3: İyi - 4: Çok İyi
PROGRAM ÇIKTISI VE DERS ÖĞRENİM ÇIKTISI İLİŞKİ MATRİSİ

DÖÇ1DÖÇ2DÖÇ3DÖÇ4DÖÇ5DÖÇ6DÖÇ7DÖÇ8DÖÇ9DÖÇ10DÖÇ11DÖÇ12DÖÇ13DÖÇ14DÖÇ15DÖÇ16DÖÇ17DÖÇ18DÖÇ19DÖÇ20
PÇ1
PÇ2
PÇ3
PÇ4
PÇ5
PÇ6
PÇ7
PÇ8
PÇ9
PÇ10
PÇ11
PÇ12
PÇ13
PÇ14
PÇ15
PÇ16
PÇ17
PÇ18
PÇ19
PÇ20