İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ
SİYASET BİLİMİ VE KAMU YÖNETİMİ
Dersin Adı   Çalışma Ekonomisi ve Sosyal Güvenlik
Dönemi Dersin Kodu Teorik Saat / Uygulama Saati AKTS
7 0605783 3 / 0 5
Dersin Düzeyi Lisans
Dersin Dili Türkçe
Dersin Veriliş Biçimi Yüz Yüze
Dersin Koordinatörü Prof. Dr. Ali ACAR
Koordinator E-mail alacar selcuk.edu.tr
Öğretim Elemanı
Yardımcı Öğretim Elemanları
Dersin Amacı Çalışma Ekonomisi ve Sosyal Güvenlik dersi ile bireylerin ağırlıklı olarak sosyal politikalar, ücret yönetimi, çalışma ilişkisinin hukuki boyutu ve tarihsel perspektif de dâhil olmak üzere çalışma ilişkileri alanında mikro ve makro bazda birey kurum ve kuruluşların hak ödev ve yükümlülüklerine vakıf olması amaçlanmaktadır.
Temel Bilimler Mühendislik Bilimleri Sosyal Bilimler Eğitim Bilimleri Sanat Bilimleri Sağlık Bilimleri Tarım Bilimleri
DERS YÖNTEM VE TEKNİKLERİ
Anlatım
HAFTA DERS İÇERİĞİ KAYNAK
1 Çalışma Ekonomisi ve Sosyal Güvenlik kavramı Prof.Dr.Müjdat Şakar , Sosyal Sigortalar Uygulaması, İstanbul 2009 ? Çalışma Ekonomisi, M. Kemal Biçerli, Beta Basım Yayım, 2009.
2 İş piyasası kavramı ve Türkiyede iş piyasasının teorik tipler yönünden incelenmesi Prof.Dr.Müjdat Şakar , Sosyal Sigortalar Uygulaması, İstanbul 2009 ? Çalışma Ekonomisi, M. Kemal Biçerli, Beta Basım Yayım, 2009.
3 İşgücü hareketliliği, emek devri, iş piyasasının düzenlenmesi kavramları ve Türkiyede mevcut durum Prof.Dr.Müjdat Şakar , Sosyal Sigortalar Uygulaması, İstanbul 2009 ? Çalışma Ekonomisi, M. Kemal Biçerli, Beta Basım Yayım, 2009.
4 İstihdam yapısı, istihdam seviyesi, işgücünün yapısı, istihdamın değişen yönü, işsizlik türleri, ücretler, ücretlerin yapısı kavramları Prof.Dr.Müjdat Şakar , Sosyal Sigortalar Uygulaması, İstanbul 2009 ? Çalışma Ekonomisi, M. Kemal Biçerli, Beta Basım Yayım, 2009.
5 Türkiyede istihdam yapısı ve mevcut ücret politikları Prof.Dr.Müjdat Şakar , Sosyal Sigortalar Uygulaması, İstanbul 2009 ? Çalışma Ekonomisi, M. Kemal Biçerli, Beta Basım Yayım, 2009.
6 Sosyal güvenliğin tarihsel gelişimi ve sosyal güvenliğin sağlanmasına yönelik politiklar Prof.Dr.Müjdat Şakar , Sosyal Sigortalar Uygulaması, İstanbul 2009 ? Çalışma Ekonomisi, M. Kemal Biçerli, Beta Basım Yayım, 2009.
7 Sosyal sigortalar ile özel ticari sigortaların farkları Prof.Dr.Müjdat Şakar , Sosyal Sigortalar Uygulaması, İstanbul 2009 ? Çalışma Ekonomisi, M. Kemal Biçerli, Beta Basım Yayım, 2009.
8 Ara Sınav
9 4857 saylı İş Kanununun değerlendirilmesi Prof.Dr.Müjdat Şakar , Sosyal Sigortalar Uygulaması, İstanbul 2009 ? Çalışma Ekonomisi, M. Kemal Biçerli, Beta Basım Yayım, 2009.
10 Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu Prof.Dr.Müjdat Şakar , Sosyal Sigortalar Uygulaması, İstanbul 2009 ? Çalışma Ekonomisi, M. Kemal Biçerli, Beta Basım Yayım, 2009.
11 Dünyada uygulanan farklı sosyal güvenlik modelleri Prof.Dr.Müjdat Şakar , Sosyal Sigortalar Uygulaması, İstanbul 2009 ? Çalışma Ekonomisi, M. Kemal Biçerli, Beta Basım Yayım, 2009.
12 Türkiyede sosyal güvenliğin yapısı Prof.Dr.Müjdat Şakar , Sosyal Sigortalar Uygulaması, İstanbul 2009 ? Çalışma Ekonomisi, M. Kemal Biçerli, Beta Basım Yayım, 2009.
13 Çalışma ekonomisi ve sosyal güvenlik alanlarında Türkiyenin yapması gerekenler Prof.Dr.Müjdat Şakar , Sosyal Sigortalar Uygulaması, İstanbul 2009 ? Çalışma Ekonomisi, M. Kemal Biçerli, Beta Basım Yayım, 2009.
14 Genel Değerlendirme Prof.Dr.Müjdat Şakar , Sosyal Sigortalar Uygulaması, İstanbul 2009 ? Çalışma Ekonomisi, M. Kemal Biçerli, Beta Basım Yayım, 2009.
15 Final Sınavı
DEĞERLENDİRME SİSTEMİ   Ara Sınav Final
  Sayı Katkı Payı Sayı Katkı Payı  
Yarıyıl İçi Çalışmaları : - - - -
Devam/Katılım : - - - -
Uygulamalı Sınav : - - - -
Derse Özgü Staj : - - - -
Küçük Sınav : - - - -
Ödev : - - - -
Sunum ve Seminer : - - - -
Projeler : - - - -
Atölye/Laboratuvar Uygulamaları : - - - -
Vaka Çalışmaları : - - - -
Arazi Çalışmaları : - - - -
Klinik Çalışmaları : - - - -
Diğer Çalışmaları : - - - -
Ara Sınav   1 40 - -
Final   - - 1 60
AKTS İŞ YÜKÜ TABLOSU   Sayı Süre
Ders Süresi : 3 16
Sınav Dışı Ders Çalışma Süresi : 7 4
Sunum ve Seminer Hazırlama : - -
Derse Özgü Staj : - -
Atölye/Laboratuvar Uygulamaları : - -
Arazi Çalışmaları : - -
Vaka Çalışmaları : - -
Projeler : - -
Ödev : - -
Küçük Sınavlar : - -
Ara Sınav : 1 27
Final : 1 47
DERSİN AKTS KREDİSİ 5
No DERS ÖĞRENİM ÇIKTISI KATKISI (*)
D.Ö.Ç. 1 İş piyasası ve istihdam kavramına hakim olur ve Türkiye açısından bu kavramları analiz edebilir 4
D.Ö.Ç. 2 Temel sosyal güvenlik kavramlarını algılayıp, tanımlayabileceklerdir. 3
D.Ö.Ç. 3 Bu dersten edindiği bilgilerle kendi iş yaşamını yönlendirebilecek ve sahip olduğu hakların farkında olarak yaşayacaktır 3
D.Ö.Ç. 4 Çalışma ekonomisinin ve sosyal güvenliğin güncel sorunlarını yorumlayabileceklerdir. 4
* 1: Zayıf - 2: Orta - 3: İyi - 4: Çok İyi
PROGRAM ÇIKTISI VE DERS ÖĞRENİM ÇIKTISI İLİŞKİ MATRİSİ

DÖÇ1DÖÇ2DÖÇ3DÖÇ4DÖÇ5DÖÇ6DÖÇ7DÖÇ8DÖÇ9DÖÇ10DÖÇ11DÖÇ12DÖÇ13DÖÇ14DÖÇ15DÖÇ16DÖÇ17DÖÇ18DÖÇ19DÖÇ20
PÇ1
PÇ2
PÇ3
PÇ4
PÇ5
PÇ6
PÇ7
PÇ8
PÇ9
PÇ10
PÇ11
PÇ12
PÇ13
PÇ14
PÇ15
PÇ16
PÇ17
PÇ18
PÇ19
PÇ20