İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ
SİYASET BİLİMİ VE KAMU YÖNETİMİ
Dersin Adı   Kamuda Liderlik ve Vizyon
Dönemi Dersin Kodu Teorik Saat / Uygulama Saati AKTS
7 0605764 3 / 0 5
Dersin Düzeyi Lisans
Dersin Dili Türkçe
Dersin Veriliş Biçimi Yüz Yüze
Dersin Koordinatörü Prof. Dr. Ali ŞAHİN
Koordinator E-mail alisahin selcuk.edu.tr
Öğretim Elemanı
Yardımcı Öğretim Elemanları
Dersin Amacı Kamuda lider davranışlarının incelenerek liderlik modellerinin uygulamadaki etkinliğini kavrama, liderlik kuramlarını inceleyerek etkin liderlik modelleri geliştirme ve ihtiyaç duyulan liderlik modelini ve vizyon katmayı nedenleriyle analiz edebilme dersin amacıdır.
Temel Bilimler Mühendislik Bilimleri Sosyal Bilimler Eğitim Bilimleri Sanat Bilimleri Sağlık Bilimleri Tarım Bilimleri
0 0 100 0 0 0 0
DERS YÖNTEM VE TEKNİKLERİ
Powerpoint sunum tekniği aracılığıyla anlatım ve tartışma
HAFTA DERS İÇERİĞİ KAYNAK
1 Kamu yönetiminde liderlik kavramı, tanımı, liderlik özellikleri ve önemi Selen Doğan (2007) Vizyona Dayalı Liderlik, Kare Yayınları
2 Liderliğin güç kaynakları ve fonksiyonları Selen Doğan (2007) Vizyona Dayalı Liderlik, Kare Yayınları
3 Lider-yönetici karşılaştırması ve örgütlerdeki rolü Selen Doğan (2007) Vizyona Dayalı Liderlik, Kare Yayınları
4 Liderlik kuramları Selen Doğan (2007) Vizyona Dayalı Liderlik, Kare Yayınları
5 Davranışsal liderlik kuramları Selen Doğan (2007) Vizyona Dayalı Liderlik, Kare Yayınları
6 Durumsallık kuramları Selen Doğan (2007) Vizyona Dayalı Liderlik, Kare Yayınları
7 Liderlik modelleri Selen Doğan (2007) Vizyona Dayalı Liderlik, Kare Yayınları
8 Ara Sınav
9 Kamu yönetiminde vizyon kavramı ve önemi Selen Doğan (2007) Vizyona Dayalı Liderlik, Kare Yayınları
10 Liderlik-vizyon ilişkisi Selen Doğan (2007) Vizyona Dayalı Liderlik, Kare Yayınları
11 Liderlerin sahip olması gereken vizyon Selen Doğan (2007) Vizyona Dayalı Liderlik, Kare Yayınları
12 Kamu yönetiminde üst düzey yöneticilerin vizyon problemleri Selen Doğan (2007) Vizyona Dayalı Liderlik, Kare Yayınları
13 Liderlik ve motivasyon ilişkisi Selen Doğan (2007) Vizyona Dayalı Liderlik, Kare Yayınları
14 Kamu yönetiminde lider analizi Selen Doğan (2007) Vizyona Dayalı Liderlik, Kare Yayınları
15 Kamu yönetiminde liderlerin vizyon örneklerinin tartışılması Selen Doğan (2007) Vizyona Dayalı Liderlik, Kare Yayınları
DEĞERLENDİRME SİSTEMİ   Ara Sınav Final
  Sayı Katkı Payı Sayı Katkı Payı  
Yarıyıl İçi Çalışmaları : - - - -
Devam/Katılım : - - - -
Uygulamalı Sınav : - - - -
Derse Özgü Staj : - - - -
Küçük Sınav : - - - -
Ödev : - - - -
Sunum ve Seminer : - - - -
Projeler : - - - -
Atölye/Laboratuvar Uygulamaları : - - - -
Vaka Çalışmaları : - - - -
Arazi Çalışmaları : - - - -
Klinik Çalışmaları : - - - -
Diğer Çalışmaları : - - - -
Ara Sınav   1 40 - -
Final   - - 1 60
AKTS İŞ YÜKÜ TABLOSU   Sayı Süre
Ders Süresi : 14 3
Sınav Dışı Ders Çalışma Süresi : 20 3
Sunum ve Seminer Hazırlama : - -
Derse Özgü Staj : - -
Atölye/Laboratuvar Uygulamaları : - -
Arazi Çalışmaları : - -
Vaka Çalışmaları : - -
Projeler : - -
Ödev : - -
Küçük Sınavlar : - -
Ara Sınav : 1 23
Final : 1 25
DERSİN AKTS KREDİSİ 5
No DERS ÖĞRENİM ÇIKTISI KATKISI (*)
D.Ö.Ç. 1 Kamu yönetiminde lider kavramı, ilkeleri ve özelliklerini öğrenir. 4
D.Ö.Ç. 2 Liderliğin önemini ve örgütteki rolünü kavrar 4
D.Ö.Ç. 3 Etkin ve etkin olmayan liderlik davranışlarını analiz eder. 4
D.Ö.Ç. 4 Liderlikteki kuramsal gelişmelerden yararlanarak günümüz lider modeli hakkında fikir sahibi olur. 3
D.Ö.Ç. 5 Örgütsel değişimde liderin rolünü etkileriyle öğrenir. 4
D.Ö.Ç. 6 Vizyon kavramını bilir 4
D.Ö.Ç. 7 Liderliğin örgüt vizyonuna etkisini tanımlar 3
D.Ö.Ç. 8 Örgüt lider ilişkisini bilir 4
D.Ö.Ç. 9 Liderlikle ilgili sorunlarda alınması gereken tedbirleri bilir 3
D.Ö.Ç. 10 Başarılı bir liderin örgütün vizyonu konusunda nasıl hareket etmesi gerektiğini bilir 4
* 1: Zayıf - 2: Orta - 3: İyi - 4: Çok İyi
PROGRAM ÇIKTISI VE DERS ÖĞRENİM ÇIKTISI İLİŞKİ MATRİSİ

DÖÇ1DÖÇ2DÖÇ3DÖÇ4DÖÇ5DÖÇ6DÖÇ7DÖÇ8DÖÇ9DÖÇ10DÖÇ11DÖÇ12DÖÇ13DÖÇ14DÖÇ15DÖÇ16DÖÇ17DÖÇ18DÖÇ19DÖÇ20
PÇ1
PÇ2
PÇ3
PÇ4
PÇ5
PÇ6
PÇ7
PÇ8
PÇ9
PÇ10
PÇ11
PÇ12
PÇ13
PÇ14
PÇ15
PÇ16
PÇ17
PÇ18
PÇ19
PÇ20