İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ
SİYASET BİLİMİ VE KAMU YÖNETİMİ
Dersin Adı   SOSYAL BİLİMLERDE VERİ ANALİZİ
Dönemi Dersin Kodu Teorik Saat / Uygulama Saati AKTS
7 0605750 3 / 0 4
Dersin Düzeyi Lisans
Dersin Dili Türkçe
Dersin Veriliş Biçimi Yüz Yüze
Dersin Koordinatörü PROF. DR. ORHAN GÖKCE
Koordinator E-mail ogokce selcuk.edu.tr
Öğretim Elemanı
Prof. Dr. Orhan GÖKCE
Yardımcı Öğretim Elemanları
Dersin Amacı Bu dersin amacı öğrencilere nasıl veri toplanacağının ve uygun tekniklerle verilerin nasıl analiz edileceğinin öğretilmesidir.
Temel Bilimler Mühendislik Bilimleri Sosyal Bilimler Eğitim Bilimleri Sanat Bilimleri Sağlık Bilimleri Tarım Bilimleri
0 0 100 0 0 0 0
DERS YÖNTEM VE TEKNİKLERİ
Alan araştırması tekniğinin uygulanacağı durumların belirlenmesi, değişkenler belirleyerek bu veri toplama yöntemlerinin tartışılması, ele edilen verilerde yer alan değişkenler arası ilişkilerin istatistiki veri değerlendirme araçlarıyla analiz edilerek sonuçların uygun sunum teknikleriyle sunulup tartışılması.
HAFTA DERS İÇERİĞİ KAYNAK
1 Bilimin Tanımı ve Amacı Türkdoğan ve Gökce, Sosyal Bilimlerde Araştırma Yöntemi
2 Bilimin Temel Özellikleri Türkdoğan ve Gökce, Sosyal Bilimlerde Araştırma Yöntemi
3 Modern Bilimin Doğuşu Türkdoğan ve Gökce, Sosyal Bilimlerde Araştırma Yöntemi
4 Aydınlanma Düşüncesi Türkdoğan ve Gökce, Sosyal Bilimlerde Araştırma Yöntemi
5 Bilimsel Pozitivizm Türkdoğan ve Gökce, Sosyal Bilimlerde Araştırma Yöntemi
6 Tarihselci Bilim Felsefesi Türkdoğan ve Gökce, Sosyal Bilimlerde Araştırma Yöntemi
7 Popper ve Mantıkçı Pozitivizm Türkdoğan ve Gökce, Sosyal Bilimlerde Araştırma Yöntemi
8 Ara Sınav
9 Kuhn ve Bilimsel Devrimlerin Yapısı Türkdoğan ve Gökce, Sosyal Bilimlerde Araştırma Yöntemi
10 Frankfurt Okulu Türkdoğan ve Gökce, Sosyal Bilimlerde Araştırma Yöntemi
11 Bilimsel Araştırma Modelleri Türkdoğan ve Gökce, Sosyal Bilimlerde Araştırma Yöntemi
12 Yöntem ve Teknikler Türkdoğan ve Gökce, Sosyal Bilimlerde Araştırma Yöntemi
13 Anket Değerlendirme Türkdoğan ve Gökce, Sosyal Bilimlerde Araştırma Yöntemi
14 İçerik Analizi Türkdoğan ve Gökce, Sosyal Bilimlerde Araştırma Yöntemi
15 Söylem Analizi Türkdoğan ve Gökce, Sosyal Bilimlerde Araştırma Yöntemi
16 Final Sınavı
DEĞERLENDİRME SİSTEMİ   Ara Sınav Final
  Sayı Katkı Payı Sayı Katkı Payı  
Yarıyıl İçi Çalışmaları : - -
Devam/Katılım : - -
Uygulamalı Sınav : - -
Derse Özgü Staj : - -
Küçük Sınav : - -
Ödev : - -
Sunum ve Seminer : - -
Projeler : - -
Atölye/Laboratuvar Uygulamaları : - -
Vaka Çalışmaları : - -
Arazi Çalışmaları : - -
Klinik Çalışmaları : - -
Diğer Çalışmaları : - -
Ara Sınav   - -
Final   1 60
AKTS İŞ YÜKÜ TABLOSU   Sayı Süre
Ders Süresi : 14 3
Sınav Dışı Ders Çalışma Süresi : 20 2
Sunum ve Seminer Hazırlama : - -
Derse Özgü Staj : - -
Atölye/Laboratuvar Uygulamaları : - -
Arazi Çalışmaları : - -
Vaka Çalışmaları : - -
Projeler : - -
Ödev : - -
Küçük Sınavlar : - -
Ara Sınav : 1 18
Final : 1 20
DERSİN AKTS KREDİSİ 4
No DERS ÖĞRENİM ÇIKTISI KATKISI (*)
D.Ö.Ç. 1 Veri toplayabilme becerisine sahip olur 3
D.Ö.Ç. 2 Araştırmalarda hipotezleri oluşturma ve bunlara ilişkin testleri yapma becerisine sahip olur 3
D.Ö.Ç. 3 Sınıflayıcı ve sıralayıcı ölçme düzeyinde ölçülmüş değişkenler arasındaki ilişkileri ortaya koyma ve uygulayabilme becerisine sahip olur. 3
D.Ö.Ç. 4 Yapılacak olan çalışmalarda değişkenler arasındaki ilişkilerin derecelerini ortaya koyabilir 3
D.Ö.Ç. 5 Anket uygulama ve değerlendirmesini yapabilir 4
D.Ö.Ç. 6 Genel olarak sosyal bilimler alanında veri analizinin önemini kavrar 3
D.Ö.Ç. 7 Özelde kamu yönetiminde veri analizinin önemini bilir 4
D.Ö.Ç. 8 Nicel yöntemler ve nitel yöntemler arasındaki farkı bilir 4
D.Ö.Ç. 9 Veri analiziyle elde edilen bulguları yorumlayabilir 4
D.Ö.Ç. 10 İstatistiksel yöntemin başka hangi alanlarda uygulanabileceğini öğrenir 2
* 1: Zayıf - 2: Orta - 3: İyi - 4: Çok İyi
PROGRAM ÇIKTISI VE DERS ÖĞRENİM ÇIKTISI İLİŞKİ MATRİSİ

DÖÇ1DÖÇ2DÖÇ3DÖÇ4DÖÇ5DÖÇ6DÖÇ7DÖÇ8DÖÇ9DÖÇ10DÖÇ11DÖÇ12DÖÇ13DÖÇ14DÖÇ15DÖÇ16DÖÇ17DÖÇ18DÖÇ19DÖÇ20
PÇ1
PÇ2
PÇ3
PÇ4
PÇ5
PÇ6
PÇ7
PÇ8
PÇ9
PÇ10
PÇ11
PÇ12
PÇ13
PÇ14
PÇ15
PÇ16
PÇ17
PÇ18
PÇ19
PÇ20