İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ
SİYASET BİLİMİ VE KAMU YÖNETİMİ
Dersin Adı   KAMU YÖNETİMİNDE YENİ YAKLAŞIMLAR
Dönemi Dersin Kodu Teorik Saat / Uygulama Saati AKTS
7 0605746 3 / 0 4
Dersin Düzeyi Lisans
Dersin Dili Türkçe
Dersin Veriliş Biçimi Yüz Yüze
Dersin Koordinatörü Prof.Dr Gülise Gökce
Koordinator E-mail ggokce selcuk.edu.tr
Öğretim Elemanı
Prof.Dr. Gülise Gökce
Yardımcı Öğretim Elemanları
Dersin Amacı Dersin amacı kamu yönetiminde ortaya çıkan yeni yaklaşım ve uygulamaların incelenmesi ve Türk Kamu Yönetimi açısından katkılarının ortaya konulmasıdır.
Temel Bilimler Mühendislik Bilimleri Sosyal Bilimler Eğitim Bilimleri Sanat Bilimleri Sağlık Bilimleri Tarım Bilimleri
40 0 60 0 0 0 0
DERS YÖNTEM VE TEKNİKLERİ
Ders öğretim üyesi tarafından sunumlarla desteklenerek anlatılır. Soru-cevap ve tartışma şeklinde konular ele alınır.
HAFTA DERS İÇERİĞİ KAYNAK
1 Moderniteden Post moderniteye değişim dinamikleri ve süreçleri(Küreselleşme, post fordizm vb.) Balcı, A., Nohutçu, A., Öztürk, N. K., Coşkun, B. (ed.),Kamu Yönetiminde Çağdaş Yaklaşımlar, Seçkin Yayıncılık,3. Baskı, Ankara,2013 Toprak, Wahl, Asbjorn, Refah Devletinin Yükselişi ve Düşüşü,h2o Kitap, İstanbul,2015.
2 Yeni Sağ ve devletin dönüşümü Aksoy, Şinasi, "Yeni sağ ve Devletin Değişimi", Türkiyede Kamu Yönetimi, Ed. Burhan Aykaç, Şenol Dursun ve Hüseyin Yayman, Yargı Kitabevi,Ankara, 2003. Güler, Birgül Ayman, Yeni Sağ ve Devletin Değişimi: Yapısal Uyarlama Politikaları 1980- 1995, İmge Yayını,Ankara, 2005
3 Örgüt kuramlarında değişim ve kamu yönetimine yansımaları. Sargut, Selami ve Özen, Şükrü,Örgüt Kuramları, İmge Kitabevi, Ankara, 2007. Özen, Şükrü, "Yeni Kurumsal Kuramın dayandığı Siyasal Sistem Varsayımları ve Türkiye Açısından Bir Değerlendirme", Türkiyede Kamu Yönetimi ve Politikaları, Ed. Filiz Kartal, TODAİE yayını,Ankara, 2011.
4 Kamu yönetiminde öne çıkan yaklaşımlar-Yeni Kamu İşletmeciliği Hughes, Owen, Kamu işletmeciliği&Yönetimi, Ankara,2013.Ömürgönülşen, Uğur, "Kamu Sektörünün Yönetiminde Yeni Bir Yaklaşım, Yeni Kamu İşletmeciliği, Çağdaş Kamu Yönetimi I, Ed. Muhiddin Acar ve Hüseyin Özgür, Nobel, Ankara, 2003,ss3-43. Üstüner, Yılmaz, Kamu Yönetimi Kuramı ve Kamu İşletmeciliği Okulu, Türkiyede Kamu Yönetimi, Ed. Burhan Aykaç,Şenol Dursun ve Hüseyin Yayman, Yargı Kitabevi,Ankara, 2003.
5 Kamu yönetiminde öne çıkan yaklaşımlar-Yeni Kamu Yönetimi İşletmeciliği yaklaşımının arka planı Hughes, Owen, Kamu İşletmeciliği&Yönetimi, Ankara,2013.Özer, Akif, Yeni Kamu Yönetimi Yaklaşımı (Teoriden Uygulamaya), Platin Yayınları,Ankara, 2005.
6 Kamu yönetiminde öne çıkan yaklaşımlar-Yeni Kamu Yönetimi Hareketi Özer, Akif, Yeni Kamu Yönetimi Yaklaşımı (Teoriden Uygulamaya), Platin Yayınları,Ankara, 2005.
7 Yönetişim Bayramoğlu, Sonay, Yönetişim Zihniyeti: Türkiyede Üst kurullar ve Politik İktidarın Dönüşümü, İletişim Yayınları, İstanbul, 2005.
8 Ara Sınav
9 Yerelleşme Özel, Mehmet, ?Kamu Yönetiminin Yeniden Yapılanmasında Desentralizasyon Düşüncesi ve Gelişimi- Gelişmekte Olan Ülkeler Bağlamında Bir Yaklaşım?, Kamu Yönetimi Yazıları, Ed. Bilal Eryılmaz, Musa Eken ve Mustafa Lütfi Şen, Nobel , 2011.
10 Kamu Yönetiminde Toplam Kalite Yönetimi Parlak, Bekir, Kuram ve Uygulamada Kamu Yönetimi, Alfa Aktüel Yayınları, 2. Baskı, Bursa, 2005. Balcı, A., Nohutçu, A., Öztürk, N. K., Coşkun, B. (ed.),Kamu Yönetiminde Çağdaş Yaklaşımlar, Seçkin Yayıncılık,3. Baskı, Ankara,2013
11 Neo -liberal dönemde Türk Kamu Yönetiminde değişim ve dönüşüm. Özuğurlu, Sonay Bayramoğlu,? Türkiyede Devletin Dönüşümü: Parlamenter Populizmden Piyasa Despodizmine?, Küreselleşme, Kriz ve Türkiyede Neoliberal Dönüşüm, İstanbul Bilgi Üniversitesi yayını, İstanbul,2009. Sabuktay, Ayşeğül, Mülksüzleşmenin Yönetimi, TODAİE yayını, Ankara, 2009.
12 Neo -liberal dönemde Türk Kamu Yönetiminde değişim ve dönüşüm. Özuğurlu, Sonay Bayramoğlu,? Türkiyede Devletin Dönüşümü: Parlamenter Populizmden Piyasa Despodizmine?, Küreselleşme, Kriz ve Türkiyede Neoliberal Dönüşüm, İstanbul Bilgi Üniversitesi yayını, İstanbul,2009. Sabuktay, Ayşeğül, Mülksüzleşmenin Yönetimi, TODAİE yayını, Ankara, 2009.
13 Kamu yönetiminde şeffaflık ve hesap verilebilirliğin arttırılmasında yeni modeller (Bilgi Edinme hakkı ve kanunu) Kaya, Cemil, İdare Hukukunda Bilgi Edinme Hakkı, Seçkin Kitabevi, Ankara, 2005.
14 Kamu yönetiminde şeffaflık ve hesap verilebilirliğin arttırılmasında yeni modeller(Ombudsmanlık Kurumu ve kanunu ) Parlak, Bekir, Kuram ve Uygulamada Kamu Yönetimi, Alfa Aktüel Yayınları, 2. Baskı, Bursa, 2005.
15 Kamu Hizmeti anlayışında ortaya çıkan değişim ve yeni hizmet görme Modelleri (kamu Özel ortaklığı) Güzelsarı, Selime, ?Kamu Özel Ortaklıkları Üzerine Eleştirel Bir Değerlendirme?, Kamu Yönetimi: Yapı, İşleyiş, Reform, Ed. Barış Güven,A.Ü.S.B.F.,KAYUM Yayını,No:5, Ankara,2009, ss43-77. Karasu,Koray, "Kamu Özel Ortaklığı: Sözleşme Sisteminin Genelleşmesi", Kamu Yönetimi: Yapı, İşleyiş, Reform, Ed. Barış Güven,A.Ü.S.B.F.,KAYUM Yayını,No:5, Ankara,2009, ss79-91.
DEĞERLENDİRME SİSTEMİ   Ara Sınav Final
  Sayı Katkı Payı Sayı Katkı Payı  
Yarıyıl İçi Çalışmaları : - - - -
Devam/Katılım : - - - -
Uygulamalı Sınav : - - - -
Derse Özgü Staj : - - - -
Küçük Sınav : - - - -
Ödev : - - - -
Sunum ve Seminer : - - - -
Projeler : - - - -
Atölye/Laboratuvar Uygulamaları : - - - -
Vaka Çalışmaları : - - - -
Arazi Çalışmaları : - - - -
Klinik Çalışmaları : - - - -
Diğer Çalışmaları : - - - -
Ara Sınav   1 40 - -
Final   - - 1 60
AKTS İŞ YÜKÜ TABLOSU   Sayı Süre
Ders Süresi : 14 4
Sınav Dışı Ders Çalışma Süresi : 18 4
Sunum ve Seminer Hazırlama : 1 5
Derse Özgü Staj : - -
Atölye/Laboratuvar Uygulamaları : - -
Arazi Çalışmaları : - -
Vaka Çalışmaları : - -
Projeler : - -
Ödev : 1 8
Küçük Sınavlar : - -
Ara Sınav : 1 5
Final : 1 4
DERSİN AKTS KREDİSİ 5
No DERS ÖĞRENİM ÇIKTISI KATKISI (*)
D.Ö.Ç. 1 Kamu Yönetimi disiplinini ve sistemini değişime zorlayan dinamiklerin küresel ve yerel ölçekte ekonomik, toplumsal ve siyasal boyutlarını bilir. 4
D.Ö.Ç. 2 Örgüt kuramlarında ortaya çıkan yeni modelleri bilir ve analiz eder. 4
D.Ö.Ç. 3 Kamu yönetimi disiplini ve kuramlarında ortaya çıkan yeni modelleri bilir. 4
D.Ö.Ç. 4 Kamu Yönetiminde ortaya çıkan yeni modelleri karşılaştırabilir ve katkılarını ortaya koyabilir. 4
D.Ö.Ç. 5 Yeni Modellerin Türk Kamu Yönetimi sistemine yansımalarını bilir 4
D.Ö.Ç. 6 Yeni yaklaşımların sorun çözme kapasitesini Türk kamu Yönetimi sistemi açısından analiz eder. 4
* 1: Zayıf - 2: Orta - 3: İyi - 4: Çok İyi
PROGRAM ÇIKTISI VE DERS ÖĞRENİM ÇIKTISI İLİŞKİ MATRİSİ

DÖÇ1DÖÇ2DÖÇ3DÖÇ4DÖÇ5DÖÇ6DÖÇ7DÖÇ8DÖÇ9DÖÇ10DÖÇ11DÖÇ12DÖÇ13DÖÇ14DÖÇ15DÖÇ16DÖÇ17DÖÇ18DÖÇ19DÖÇ20
PÇ1
PÇ2
PÇ3
PÇ4
PÇ5
PÇ6
PÇ7
PÇ8
PÇ9
PÇ10
PÇ11
PÇ12
PÇ13
PÇ14
PÇ15
PÇ16
PÇ17
PÇ18
PÇ19
PÇ20