İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ
SİYASET BİLİMİ VE KAMU YÖNETİMİ
Dersin Adı   Siyaset Sosyolojisi
Dönemi Dersin Kodu Teorik Saat / Uygulama Saati AKTS
6 0605657 3 / 0 4
Dersin Düzeyi Lisans
Dersin Dili Türkçe
Dersin Veriliş Biçimi Yüz Yüze
Dersin Koordinatörü PROF. DR. ORHAN GÖKCE
Koordinator E-mail ogokce selcuk.edu.tr
Öğretim Elemanı
Prof. Dr. Orhan GÖKCE
Yardımcı Öğretim Elemanları
Dersin Amacı Bu ders,siyaset olgusunun toplumsal kaynakları irdelemeyi amaçlamaktadır.
Temel Bilimler Mühendislik Bilimleri Sosyal Bilimler Eğitim Bilimleri Sanat Bilimleri Sağlık Bilimleri Tarım Bilimleri
0 0 100 0 0 0 0
DERS YÖNTEM VE TEKNİKLERİ
İnteraktif bir şekilde ders anlatım,sunum, ödev ve soru cevap
HAFTA DERS İÇERİĞİ KAYNAK
1 Genel Giriş Orhan Gökce (2013) Siyaset Sosyolojisine Giriş,Konya: Çizgi Kitapevi, Bölüm 1
2 Siyaset Sosyolojisinin Metodolojisi Orhan Gökce (2013) Siyaset Sosyolojisine Giriş,Konya: Çizgi Kitapevi, Bölüm 2
3 Siyaset Kavramının Anlam ve Kapsamı Orhan Gökce (2013) Siyaset Sosyolojisine Giriş,Konya: Çizgi Kitapevi, Bölüm 3
4 Siyaset, Kişilik ve Siyasal Güven Orhan Gökce (2013) Siyaset Sosyolojisine Giriş,Konya: Çizgi Kitapevi, Bölüm 4
5 Siyasal Toplumsallaşma Kuramları Orhan Gökce (2013) Siyaset Sosyolojisine Giriş,Konya: Çizgi Kitapevi, Bölüm 5
6 Siyasi Toplumsallaşmanın Aracı Kurumları Orhan Gökce (2013) Siyaset Sosyolojisine Giriş,Konya: Çizgi Kitapevi, Bölüm 5
7 Siyasal Tutumlar ve İşlevleri Orhan Gökce (2013) Siyaset Sosyolojisine Giriş,Konya: Çizgi Kitapevi, Bölüm 6
8 Ara Sınav
9 Siyasal Kültür ve Değerler Orhan Gökce (2013) Siyaset Sosyolojisine Giriş,Konya: Çizgi Kitapevi, Bölüm 7
10 Sosyal Sermaye, İyi Yönetişim ve Siyasal Kültür Orhan Gökce (2013) Siyaset Sosyolojisine Giriş,Konya: Çizgi Kitapevi, Bölüm 7
11 Siyasi Partiler, Doğuşu ve Sınıflandırmaları Orhan Gökce (2013) Siyaset Sosyolojisine Giriş,Konya: Çizgi Kitapevi, Bölüm 8
12 Siyasal Katılma ve Demokrasi Orhan Gökce (2013) Siyaset Sosyolojisine Giriş,Konya: Çizgi Kitapevi, Bölüm 9
13 Kamusal Alan Modelleri, Kamusal Alan ve Devlet Orhan Gökce (2013) Siyaset Sosyolojisine Giriş,Konya: Çizgi Kitapevi, Bölüm 10
14 Kamuoyu Orhan Gökce (2013) Siyaset Sosyolojisine Giriş,Konya: Çizgi Kitapevi, Bölüm 10
DEĞERLENDİRME SİSTEMİ   Ara Sınav Final
  Sayı Katkı Payı Sayı Katkı Payı  
Yarıyıl İçi Çalışmaları : - -
Devam/Katılım : - -
Uygulamalı Sınav : - -
Derse Özgü Staj : - -
Küçük Sınav : - -
Ödev : - -
Sunum ve Seminer : - -
Projeler : - -
Atölye/Laboratuvar Uygulamaları : - -
Vaka Çalışmaları : - -
Arazi Çalışmaları : - -
Klinik Çalışmaları : - -
Diğer Çalışmaları : - -
Ara Sınav   1 40
Final   1 60
AKTS İŞ YÜKÜ TABLOSU   Sayı Süre
Ders Süresi : 14 3
Sınav Dışı Ders Çalışma Süresi : 3 20
Sunum ve Seminer Hazırlama : - -
Derse Özgü Staj : - -
Atölye/Laboratuvar Uygulamaları : - -
Arazi Çalışmaları : - -
Vaka Çalışmaları : - -
Projeler : - -
Ödev : 1 8
Küçük Sınavlar : - -
Ara Sınav : 1 10
Final : 1 20
DERSİN AKTS KREDİSİ 4
No DERS ÖĞRENİM ÇIKTISI KATKISI (*)
D.Ö.Ç. 1 Siyaset sosyolojisi ile ilgili temel kavramları ve bilgileri öğrenir 4
D.Ö.Ç. 2 Günümüz olay ve olgularını karşılaştırma ve bilimsel terminoloji ile analiz edebilme yeteneğine sahip olur 4
D.Ö.Ç. 3 Meslek sınavlarında alanla ilgili yazılı ve sözlü sınavlarda başarılı olur 4
D.Ö.Ç. 4 Öğrencinin gündelik siyasal kamoyuna ilişkin analiz kapasitesini artırır 4
D.Ö.Ç. 5 Diğer alan derslerine temel sağlar 4
* 1: Zayıf - 2: Orta - 3: İyi - 4: Çok İyi
PROGRAM ÇIKTISI VE DERS ÖĞRENİM ÇIKTISI İLİŞKİ MATRİSİ

DÖÇ1DÖÇ2DÖÇ3DÖÇ4DÖÇ5DÖÇ6DÖÇ7DÖÇ8DÖÇ9DÖÇ10DÖÇ11DÖÇ12DÖÇ13DÖÇ14DÖÇ15DÖÇ16DÖÇ17DÖÇ18DÖÇ19DÖÇ20
PÇ1
PÇ2
PÇ3
PÇ4
PÇ5
PÇ6
PÇ7
PÇ8
PÇ9
PÇ10
PÇ11
PÇ12
PÇ13
PÇ14
PÇ15
PÇ16
PÇ17
PÇ18
PÇ19
PÇ20