İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ
SİYASET BİLİMİ VE KAMU YÖNETİMİ
Dersin Adı   Sosyal Politika
Dönemi Dersin Kodu Teorik Saat / Uygulama Saati AKTS
6 0605654 3 / 0 5
Dersin Düzeyi Lisans
Dersin Dili Türkçe
Dersin Veriliş Biçimi Yüz Yüze
Dersin Koordinatörü PROF. DR. ALİ ACAR
Koordinator E-mail alacar selcuk.edu.tr
Öğretim Elemanı
Yardımcı Öğretim Elemanları
Dersin Amacı Dersin amacı sosyal politika kavramı, ortaya çıkış süreci ve tarihsel gelişimi, tarafları, güncel sosyal politika sorunları ve dezavantajlı gruplara yönelik sosyal politika hakkında temel bilgileri vermektir.
Temel Bilimler Mühendislik Bilimleri Sosyal Bilimler Eğitim Bilimleri Sanat Bilimleri Sağlık Bilimleri Tarım Bilimleri
0 0 100 0 0 0 0
DERS YÖNTEM VE TEKNİKLERİ
Anlatım, soru-cevap ve tartışma.
HAFTA DERS İÇERİĞİ KAYNAK
1 Sosyal Politika Kavramı, Önemi ve Amaçları
2 Sosyal Politikanın Tarihsel Gelişimi
3 Türkiyede Sosyal Politikanın Tarihsel Gelişimi
4 Sosyal Politikanın Ulusal Tarafları
5 Sosyal Politikanın Uluslararası Tarafları
6 Sosyal Politika Sorunları (Nüfus, İstihdam ve İşsizlik)
7 Sosyal Politika Sorunları (Ücret Politikaları)
8 Ara Sınav
9 Sosyal Politika Sorunları (Gelir Dağılımı ve Yoksulluk)
10 Sosyal Politika Sorunları (Sosyal Dışlanma ve Ayrımcılık)
11 Sosyal Politika Sorunları (Sosyal Güvenlik, İş Sağlığı ve Güvenliği)
12 Kadınlara Yönelik Sosyal Politika
13 Yaşlılar ve Engellilere Yönelik Sosyal Politika
14 Çocuklar ve Gençlere Yönelik Sosyal Politika
15 Genel Değerlendirme
DEĞERLENDİRME SİSTEMİ   Ara Sınav Final
  Sayı Katkı Payı Sayı Katkı Payı  
Yarıyıl İçi Çalışmaları : - - - -
Devam/Katılım : - - - -
Uygulamalı Sınav : - - - -
Derse Özgü Staj : - - - -
Küçük Sınav : - - - -
Ödev : - - - -
Sunum ve Seminer : - - - -
Projeler : - - - -
Atölye/Laboratuvar Uygulamaları : - - - -
Vaka Çalışmaları : - - - -
Arazi Çalışmaları : - - - -
Klinik Çalışmaları : - - - -
Diğer Çalışmaları : - - - -
Ara Sınav   1 40 - -
Final   - - 1 60
AKTS İŞ YÜKÜ TABLOSU   Sayı Süre
Ders Süresi : 3 14
Sınav Dışı Ders Çalışma Süresi : 15 3
Sunum ve Seminer Hazırlama : - -
Derse Özgü Staj : - -
Atölye/Laboratuvar Uygulamaları : - -
Arazi Çalışmaları : - -
Vaka Çalışmaları : - -
Projeler : - -
Ödev : - -
Küçük Sınavlar : - -
Ara Sınav : 1 23
Final : 1 40
DERSİN AKTS KREDİSİ 5
No DERS ÖĞRENİM ÇIKTISI KATKISI (*)
D.Ö.Ç. 1 Sosyal politika ilgili temel kavramlara vakıftır. 4
D.Ö.Ç. 2 Sosyal politikanın ulusal ve uluslararası taraflarını açıklar. 3
D.Ö.Ç. 3 Sosyal politika ve sosyal sorunlar arasında ilişki kurar. 4
D.Ö.Ç. 4 Sosyal sorunların çözümünde sosyal politika araçlarını tartışır. 2
D.Ö.Ç. 5 Çalışma yaşamında dezavantajlı gruplara yönelik sosyal politika önlemlerini değerlendirir. 4
* 1: Zayıf - 2: Orta - 3: İyi - 4: Çok İyi
PROGRAM ÇIKTISI VE DERS ÖĞRENİM ÇIKTISI İLİŞKİ MATRİSİ

DÖÇ1DÖÇ2DÖÇ3DÖÇ4DÖÇ5DÖÇ6DÖÇ7DÖÇ8DÖÇ9DÖÇ10DÖÇ11DÖÇ12DÖÇ13DÖÇ14DÖÇ15DÖÇ16DÖÇ17DÖÇ18DÖÇ19DÖÇ20
PÇ1
PÇ2
PÇ3
PÇ4
PÇ5
PÇ6
PÇ7
PÇ8
PÇ9
PÇ10
PÇ11
PÇ12
PÇ13
PÇ14
PÇ15
PÇ16
PÇ17
PÇ18
PÇ19
PÇ20