İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ
SİYASET BİLİMİ VE KAMU YÖNETİMİ
Dersin Adı   BÖLGESEL KALKINMA VE YEREL YÖNETİMLER
Dönemi Dersin Kodu Teorik Saat / Uygulama Saati AKTS
6 0605643 3 / 0 4
Dersin Düzeyi Lisans
Dersin Dili Türkçe
Dersin Veriliş Biçimi Yüz Yüze
Dersin Koordinatörü DR. ÖĞR. ÜYESİ HAYRİYE SAĞIR
Koordinator E-mail hayriyesamur selcuk.edu.tr
Öğretim Elemanı
DR. ÖĞR. ÜYESİ HAYRİYE SAĞIR
Yardımcı Öğretim Elemanları
Dersin Amacı Bölgesel kalkınma anlayışının bölgesel gelişme farklılıklarını gidermede ne derece etkili olduğunu ortaya koymak.Ulusal kalkınma planlarında hedeflenen politikaların yerel ihtiyaçlara cevap verebilmesi ve yerel eylemlere dönüştürülmesinde yerel yönetimlere düşen görev ve sorumlulukları tespit etmek.
Temel Bilimler Mühendislik Bilimleri Sosyal Bilimler Eğitim Bilimleri Sanat Bilimleri Sağlık Bilimleri Tarım Bilimleri
0 0 100 0 0 0 0
DERS YÖNTEM VE TEKNİKLERİ
Anlatım, soru-cevap, tartışma şeklinde yürütülecektir. Ayrıca öğrenciler ders kapsamında belirlenen konularla ilgili araştırma projesi hazırlayacaklardır.
HAFTA DERS İÇERİĞİ KAYNAK
1 Bölge Kavramı ve Bölge Çeşitleri Gündüz, Ali Yılmaz (2013), Bölgesel Kalkınma Politikası, Ekin Basım Yayın, Bursa. Dinler, Zeynel (2013), Bölgesel İktisat, Ekin Basım Yayın, Bursa.
2 Ekonomik Alan ve Üç Bölge Kavramı Gündüz, Ali Yılmaz (2013), Bölgesel Kalkınma Politikası, Ekin Basım Yayın, Bursa. Dinler, Zeynel (2013), Bölgesel İktisat, Ekin Basım Yayın, Bursa.
3 Ekonomik Gelişmişlik Derecelerine Göre Bölge Ayrımları Gündüz, Ali Yılmaz (2013), Bölgesel Kalkınma Politikası, Ekin Basım Yayın, Bursa. Dinler, Zeynel (2013), Bölgesel İktisat, Ekin Basım Yayın, Bursa.
4 Bölgesel Gelişme Politikalarının Kurumsal Yapısı Keleş, Ruşen & Mengi, Ayşegül (2013), Avrupa Birliğinin Bölge Politikaları, Cem Yayınevi, Ankara.
5 Bölgesel Planlama ve Kalkınma Keleş, Ruşen & Mengi, Ayşegül (2013), Avrupa Birliğinin Bölge Politikaları, Cem Yayınevi, Ankara.
6 Bölgesel Planlama Modeli Gündüz, Ali Yılmaz (2013), Bölgesel Kalkınma Politikası, Ekin Basım Yayın, Bursa. Dinler, Zeynel (2013), Bölgesel İktisat, Ekin Basım Yayın, Bursa.
7 Bölgeler Arası Dengesizlikler Gündüz, Ali Yılmaz (2013), Bölgesel Kalkınma Politikası, Ekin Basım Yayın, Bursa. Dinler, Zeynel (2013), Bölgesel İktisat, Ekin Basım Yayın, Bursa.
8 Ara Sınav
9 Bölge Kalkınma Yöntemleri Gündüz, Ali Yılmaz (2013), Bölgesel Kalkınma Politikası, Ekin Basım Yayın, Bursa. Dinler, Zeynel (2013), Bölgesel İktisat, Ekin Basım Yayın, Bursa.
10 Kalkınma Ajansları ve Bölgesel Kalkınmada Rolleri eleş, Ruşen & Mengi, Ayşegül (2013), Avrupa Birliğinin Bölge Politikaları, Cem Yayınevi, Ankara.
11 Türkiyede Bölgesel Kalkınma ve Planlama Keleş, Ruşen & Mengi, Ayşegül (2013), Avrupa Birliğinin Bölge Politikaları, Cem Yayınevi, Ankara.
12 Avrupa Birliğine Uyum sürecinde Bölge Politikaları Keleş, Ruşen & Mengi, Ayşegül (2013), Avrupa Birliğinin Bölge Politikaları, Cem Yayınevi, Ankara.
13 Yerel Yönetim ve Bölgesel Kalkınma İlişkisi Gündüz, Ali Yılmaz (2013), Bölgesel Kalkınma Politikası, Ekin Basım Yayın, Bursa. Dinler, Zeynel (2013), Bölgesel İktisat, Ekin Basım Yayın, Bursa.Keleş, Ruşen & Mengi, Ayşegül (2013), Avrupa Birliğinin Bölge Politikaları, Cem Yayınevi, Ankara.
14 Yerel Yönetimlerin Kalkınma Konusundaki Sorun Alanları Gündüz, Ali Yılmaz (2013), Bölgesel Kalkınma Politikası, Ekin Basım Yayın, Bursa. Dinler, Zeynel (2013), Bölgesel İktisat, Ekin Basım Yayın, Bursa.Keleş, Ruşen & Mengi, Ayşegül (2013), Avrupa Birliğinin Bölge Politikaları, Cem Yayınevi, Ankara.
15 Yerel Yönetimlerin Kalkınmaya Yönelik Uygulamaları Gündüz, Ali Yılmaz (2013), Bölgesel Kalkınma Politikası, Ekin Basım Yayın, Bursa. Dinler, Zeynel (2013), Bölgesel İktisat, Ekin Basım Yayın, Bursa.Keleş, Ruşen & Mengi, Ayşegül (2013), Avrupa Birliğinin Bölge Politikaları, Cem Yayınevi, Ankara.
16 Final Sınavı
DEĞERLENDİRME SİSTEMİ   Ara Sınav Final
  Sayı Katkı Payı Sayı Katkı Payı  
Yarıyıl İçi Çalışmaları : - -
Devam/Katılım : - -
Uygulamalı Sınav : - -
Derse Özgü Staj : - -
Küçük Sınav : - -
Ödev : - -
Sunum ve Seminer : - -
Projeler : 2 10
Atölye/Laboratuvar Uygulamaları : - -
Vaka Çalışmaları : - -
Arazi Çalışmaları : - -
Klinik Çalışmaları : - -
Diğer Çalışmaları : - -
Ara Sınav   1 35
Final   1 55
AKTS İŞ YÜKÜ TABLOSU   Sayı Süre
Ders Süresi : 14 3
Sınav Dışı Ders Çalışma Süresi : - -
Sunum ve Seminer Hazırlama : - -
Derse Özgü Staj : - -
Atölye/Laboratuvar Uygulamaları : - -
Arazi Çalışmaları : - -
Vaka Çalışmaları : - -
Projeler : - -
Ödev : - -
Küçük Sınavlar : - -
Ara Sınav : 35 1
Final : 45 1
DERSİN AKTS KREDİSİ 4
No DERS ÖĞRENİM ÇIKTISI KATKISI (*)
D.Ö.Ç. 1 Yerel yönetimlerin bölgesel gelişme farklılıklarını gidermede ne derece etkili olabileceklerini analiz eder. 3
D.Ö.Ç. 2 Bölge ekonomisini canlandırmada, bölge halkının kalkınmaya katılımını sağlamada yerel yönetimlere düşen görevler hakkında bilgi sahibi olur. 3
D.Ö.Ç. 3 Bölgesel dengesizlikleri giderici politikalar hakkında bilgi sahibi olur. 3
D.Ö.Ç. 4 Bölgenin sosyo-ekonomik koşullarını geliştirmede yerel yönetimlerin ne gibi katkıları olabileceği konusunda fikir sahibi olur. 3
* 1: Zayıf - 2: Orta - 3: İyi - 4: Çok İyi
PROGRAM ÇIKTISI VE DERS ÖĞRENİM ÇIKTISI İLİŞKİ MATRİSİ

DÖÇ1DÖÇ2DÖÇ3DÖÇ4DÖÇ5DÖÇ6DÖÇ7DÖÇ8DÖÇ9DÖÇ10DÖÇ11DÖÇ12DÖÇ13DÖÇ14DÖÇ15DÖÇ16DÖÇ17DÖÇ18DÖÇ19DÖÇ20
PÇ1
PÇ2
PÇ3
PÇ4
PÇ5
PÇ6
PÇ7
PÇ8
PÇ9
PÇ10
PÇ11
PÇ12
PÇ13
PÇ14
PÇ15
PÇ16
PÇ17
PÇ18
PÇ19
PÇ20