İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ
SİYASET BİLİMİ VE KAMU YÖNETİMİ
Dersin Adı   TÜRK YÖNETİM TARİHİ
Dönemi Dersin Kodu Teorik Saat / Uygulama Saati AKTS
5 0605573 3 / 0 4
Dersin Düzeyi Lisans
Dersin Dili Türkçe
Dersin Veriliş Biçimi Yüz Yüze
Dersin Koordinatörü PROF.DR.GÜLİSE GÖKCE
Koordinator E-mail ggokce selcuk.edu.tr
Öğretim Elemanı
Yardımcı Öğretim Elemanları
Dersin Amacı Dersin amacı,yönetimin tarihsel bir olgu olduğundan hareketle, Osmanlıdan günümüze kamu yönetimi sistemi ve devlet anlayışının değişim ve dönüşümünü ortaya koyarak, mevcut yapının analiz edilmesidir.
Temel Bilimler Mühendislik Bilimleri Sosyal Bilimler Eğitim Bilimleri Sanat Bilimleri Sağlık Bilimleri Tarım Bilimleri
40 0 60 0 0 0 0
DERS YÖNTEM VE TEKNİKLERİ
HAFTA DERS İÇERİĞİ KAYNAK
1 Eski Türk devletlerinde Devlet geleneği İnalcık, Halil, "Kutad Biligde Türk ve İran Siyaset nazariyeleri ve Gelenekleri ve Türk İslam Devlet Geleneğinde Devlet Kanunu Geleneği" , Osmanlıda Devlet Hukuk Adalet, Eren Yayınevi, 2000. Köksal, Şahin, "Eski Türklerde Merkezi İdare", Türk İdare Dergisi, Sayı 448, 2005 ss. 149-164 Hassan, Ümit, Eski Türk Toplumu Üzerine İncelemeler, Doğu Batı yayınları,2009.
2 Osmanlı Devlet Geleneğinin Oluşumunda Diğer İmparatorluklarının Etkisi(Sasani ve Bizans İmparatorluğu) Ortaylı, İlber, Türkiye Teşkilat ve İdare Tarihi, Cedit Neşriyat, Ankara, 2007.
3 İslam Devletlerinde, Büyük Selçuklu ve Anadolu Selçuklularında Yönetim Ortaylı, İlber, Türkiye Teşkilat ve İdare Tarihi, Cedit Neşriyat, Ankara, 2007.
4 Klasik Dönem Osmanlı İmparatorluğunda Yönetim(Yönetici sınıflar ve merkez teşkilatı) İnalcık, Halil, Osmanlı İmparatorluğu Klasik Çağ (1300-1600), Yapı Kredi Yayınları, İstanbul, 2008, ss 61-108 Cin, Halil ve Akyılmaz Gül, Feodalite ve Osmanlı Düzeni, Selçuk Üniversitesi Yayınları, Konya, 1994. ss 167-208 Ortaylı, İlber, Türkiye Teşkilat ve İdare Tarihi, Cedit Neşriyat, Ankara, 2007.Berkay, Karen, Eşkiyalar ve Devlet&Osmanlı Tarzı Devlet Merkezileşmesi, Çev. Zeynep Altok, Tarih vakfı Yurt Yayınları,İstanbul,2013.
5 Klasik Çağda Taşra Teşkilatı İnalcık, Halil, Osmanlı İmparatorluğu Klasik Çağ (1300-1600), Yapı Kredi Yayınları, İstanbul, 2008, ss 61-94 Cin, Halil ve Akyılmaz Gül, Feodalite ve Osmanlı Düzeni, Selçuk Üniversitesi Yayınları, Konya, 1994. ss 208-224 Ortaylı, İlber, Türkiye Teşkilat ve İdare Tarihi, Cedit Neşriyat, Ankara, 2007. Nalbant, Atilla, Üniter Devlet Bölgeselleşmeden Küreselleşmeye, Yapı Kredi Yayınları, İstanbul, 1997.ss-111-120
6 Klasik Çağda Toprak ve Vergi Sistemi Cin, Halil ve Akyılmaz Gül, Feodalite ve Osmanlı Düzeni, Selçuk Üniversitesi Yayınları, Konya, 1994. ss 224-231 İnalcık, Halil, Osmanlı İmparatorluğu Klasik Çağ (1300-1600), Yapı Kredi Yayınları, İstanbul, 2008, ss 108-123 Ortaylı, İlber, Türkiye Teşkilat ve İdare Tarihi, Cedit Neşriyat, Ankara, 2007. Keskin, Ertürk Nuray, Türkiyede Devletin Toprak Üzerinde Örgütlenmesi,Tan Kitabevi, Ankara,2009.
7 Osmanlı imparatorluğunda Millet sistemi, Ekonomik ve Toplumsal Yaşam İnalcık, Halil, Osmanlı İmparatorluğu Klasik Çağ (1300-1600), Yapı Kredi Yayınları, İstanbul, 2008. Ortaylı, İlber, "Osmanlı İmparatorluğunda `Millet Nizamı", Batılılaşma Yolunda, Merkez Kitaplar, İstanbul,2007. Karpat, Kemal, Osmanlıda Değişim, Modernleşme ve Uluslaşma, İmge Kitabevi, Ankara, 2006 Ortaylı, İlber, Türkiye Teşkilat ve İdare Tarihi, Cedit Neşriyat, Ankara, 2007. Nalbant, Atilla, Üniter Devlet Bölgeselleşmeden Küreselleşmeye, Yapı Kredi Yayınları, İstanbul, 1997.ss-140-155
8 Ara sınav Ortaylı, İlber, Türkiye Teşkilat ve İdare Tarihi, Cedit Neşriyat, Ankara, 2007.
9 19yy Osmanlı Devlet Yönetimi:III selim ve II Mahmut Dönemleri Nalbant, Atilla, Üniter Devlet Bölgeselleşmeden Küreselleşmeye, Yapı Kredi Yayınları, İstanbul, 1997. Zürcher, Erik Jan, Modernleşen Türkiyenin Tarihi, İletişim Yayınları, İstanbul, 2006. İlber Ortaylı, İmparatorluğun En Uzun Yüzyılı, İletişim Yayınları, İstanbul, 2003.
10 Tanzimat ve Islahat fermanları, Döneme ilişkin genel açıklama ve tespitler Zürcher, Erik Jan, Modernleşen Türkiyenin Tarihi, İletişim Yayınları, İstanbul, 2006.
11 Tanzimat Döneminde Yönetsel Reformlar: Hukuki, siyasi ve ekonomik boyutları Akyıldız, Ali, Tanzimat Dönemi Osmanlı Merkez Teşkilatında Reform (1836-1856), Eren Yayınları, İstanbul, 1993.
12 Tanzimat döneminde idari taksimat, Meclis uygulamaları ve Yerel Yönetimler Çadırcı, Musa, Tanzimat Sürecinde Türkiye-Ülke Yönetimi, İmge Kitabevi Yayınları, Ankara, 2007.
13 Kanun-i esasinin idareye ilişkin ilkeleri ve II. Abdülhamit ve İttihat terakki Dönemi Tanör, Bülent, Osmanlı-Türk Anayasal Gelişmeleri, Yapı Kredi Yayınları, İstanbul, 2004.
14 Cumhuriyet Dönemi: Kuruluş, 1921-1924 Anayasalarının İdareye İlişkin ilkeleri ve Kurumsallaşma Süreci, Tek parti Dönemi Güler, Filiz Demirci, "Türk Kamu Yönetiminin Evrimi I", Amme İdaresi Dergisi, 36(1), 2003, ss. 1-30,Keskin, Nuray, "Toprağa Dayalı Örgütlenme: İl Yönetim Sisteminin Kuruluşu", Memleket Siyaset Yönetim, 2 (5), 20007, ss. 119-174.
15 Türkiyede Devlet Geleneğinin Tarihsel Gelişiminin analizi Metin Heper, Türkiyede Devlet Geleneği, Doğu Batı Yayınları, 2006.
DEĞERLENDİRME SİSTEMİ   Ara Sınav Final
  Sayı Katkı Payı Sayı Katkı Payı  
Yarıyıl İçi Çalışmaları : - - - -
Devam/Katılım : - - - -
Uygulamalı Sınav : - - - -
Derse Özgü Staj : - - - -
Küçük Sınav : - - - -
Ödev : - - - -
Sunum ve Seminer : - - - -
Projeler : - - - -
Atölye/Laboratuvar Uygulamaları : - - - -
Vaka Çalışmaları : - - - -
Arazi Çalışmaları : - - - -
Klinik Çalışmaları : - - - -
Diğer Çalışmaları : - - - -
Ara Sınav   1 40 - -
Final   - - 1 60
AKTS İŞ YÜKÜ TABLOSU   Sayı Süre
Ders Süresi : 14 3
Sınav Dışı Ders Çalışma Süresi : 16 4
Sunum ve Seminer Hazırlama : 2 3
Derse Özgü Staj : - -
Atölye/Laboratuvar Uygulamaları : - -
Arazi Çalışmaları : - -
Vaka Çalışmaları : - -
Projeler : - -
Ödev : 1 3
Küçük Sınavlar : - -
Ara Sınav : 1 2
Final : 1 3
DERSİN AKTS KREDİSİ 4
No DERS ÖĞRENİM ÇIKTISI KATKISI (*)
D.Ö.Ç. 1 Yönetimin kültürel ve tarihsel bir olgu olduğunu bilir. 4
D.Ö.Ç. 2 Türk kamu yönetimi sisteminin ve devlet felsefesinin kaynaklarını açıklayabilir. 4
D.Ö.Ç. 3 Osmanlı İmparatorluğu devlet yapısı ve geleneğini etkileyen diğer imparatorlukları bilir. 4
D.Ö.Ç. 4 Geleneksel bir imparatorluktan modern devlete dönüşüm sürecini, bu süreçte oluşturulan kurumsal yapıyı bilir ve analiz eder. 4
D.Ö.Ç. 5 Osmanlı imparatorluğunun yönetim yapısını, ekonomik ve toplumsal sistemle bağlantı ve etkileşimlerini bilir. 4
D.Ö.Ç. 6 Osmanlıdan Cumhuriyete devrolan kurumsal yapıyı ve devlet geleneğini bilir. 4
D.Ö.Ç. 7 Cumhuriyetin kuruluş yıllarından günümüze kamu yönetimi sisteminin kurumsal ve kültürel değişim ve dönüşümü bilir, sorunları analiz eder. 4
D.Ö.Ç. 8 Osmanlı İmparatorluğunu değişime zorlayan iç ve dış koşulları tarihsel süreçte analiz eder 4
* 1: Zayıf - 2: Orta - 3: İyi - 4: Çok İyi
PROGRAM ÇIKTISI VE DERS ÖĞRENİM ÇIKTISI İLİŞKİ MATRİSİ

DÖÇ1DÖÇ2DÖÇ3DÖÇ4DÖÇ5DÖÇ6DÖÇ7DÖÇ8DÖÇ9DÖÇ10DÖÇ11DÖÇ12DÖÇ13DÖÇ14DÖÇ15DÖÇ16DÖÇ17DÖÇ18DÖÇ19DÖÇ20
PÇ1
PÇ2
PÇ3
PÇ4
PÇ5
PÇ6
PÇ7
PÇ8
PÇ9
PÇ10
PÇ11
PÇ12
PÇ13
PÇ14
PÇ15
PÇ16
PÇ17
PÇ18
PÇ19
PÇ20