İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ
SİYASET BİLİMİ VE KAMU YÖNETİMİ
Dersin Adı   Siyasal ve Toplumsal Değişim
Dönemi Dersin Kodu Teorik Saat / Uygulama Saati AKTS
5 0605554 3 / 0 5
Dersin Düzeyi Lisans
Dersin Dili Türkçe
Dersin Veriliş Biçimi Yüz Yüze
Dersin Koordinatörü PROF. DR. ALİ ACAR
Koordinator E-mail alacar selcuk.edu.tr
Öğretim Elemanı
Yardımcı Öğretim Elemanları
Dersin Amacı Kaçınılmaz olarak gerçekleşen değişimin siyaset ve toplum üzerindeki etkilerini incelemektir. Bu çerçevede toplum ve siyasete dair zaman tünelinde bir yolculuk yapılacak, buradan öğrendiklerimizle gelecekte muhtemel karşılaşacaklarımızı öngörmeye çalışacağız. Ayrıca değişimi hem teorik hemde pratik boyutta öğretmek amaçlanmaktadır.
Temel Bilimler Mühendislik Bilimleri Sosyal Bilimler Eğitim Bilimleri Sanat Bilimleri Sağlık Bilimleri Tarım Bilimleri
0 0 100 0 0 0 0
DERS YÖNTEM VE TEKNİKLERİ
Anlatım
HAFTA DERS İÇERİĞİ KAYNAK
1 Değişimin kavramsal olarak incelenmesi
2 Siyasetin tanımlanması ve kavram olarak tahlili Andrew Heywood Siyaset
3 Toplum, Toplumsal Yapı: Kavramsal arka planı Türkiyenin Toplumsal Yapısı Ed. Mehmet Zencirkıran Dora Yayınevi
4 Siyaset ve Toplum İlişkisi Andrew Heywood Siyaset, Mümtazer Türköne Siyaset
5 Osmanlıda Toplum ve Siyaset Türkiyenin Toplumsal ve Ekonomik Yapısı Prof. Dr. Ali ACAR Türkiyenin Toplumsal Yapısı Ed: Memet ZENCİRKIRAN
6 Tanzimat Fermanının Toplum ve Siyasete Etkileri Türkiyenin Toplumsal Yapısı, Ed. Memet ZENCİRKIRAN Tanzimat Fermanı ve Dönemi, Prof. Dr. Ahmet Cevat Eren
7 Cumhuriyetin İlk Yıllarında Toplum ve Siyaset Türkiyenin Toplumsal ve Ekonomik Yapısı, Prof. Dr. Ali ACAR
8 Ara Sınav
9 Kalkınma Politikaları Toplum ve Siyaset Türkiyenin Toplumsal ve Ekonomik Yapısı
10 1939-1950 Türk Toplum Yapısı ve Siyaset Türkiyenin Toplumsal ve Ekonomik Yapısı, Prof. Dr. Ali ACAR, Türkiyenin Toplumsal Yapısı, Ed. Memet ZENCİRKIRAN
11 1950-1960 Yılları Arasında Türk Toplumu ve Siyaseti Türkiyenin Toplumsal ve Ekonomik Yapısı, Prof. Dr. Ali ACAR, Türkiyenin Toplumsal Yapısı, Ed. Memet ZENCİRKIRAN
12 1960-1980 Yılları ve 12 Eylül Askeri Darbesi Türk Toplum Yapısı ve Siyaset Türkiyenin Toplumsal ve Ekonomik Yapısı, Prof. Dr. Ali ACAR, Türkiyenin Toplumsal Yapısı, Ed. Memet ZENCİRKIRAN
13 1983-2000 Yılları Türk Toplum Yapısı ve Siyaset Türkiyenin Toplumsal ve Ekonomik Yapısı, Prof. Dr. Ali ACAR, Türkiyenin Toplumsal Yapısı, Ed. Memet ZENCİRKIRAN
14 2002 Sonrası Türkiye, Küreselleşme, Türk Toplum Yapısı ve Siyasetin Geleceği Türkiyenin Toplumsal ve Ekonomik Yapısı, Prof. Dr. Ali ACAR, Türkiyenin Toplumsal Yapısı, Ed. Memet ZENCİRKIRAN
15 Final Sınavı
DEĞERLENDİRME SİSTEMİ   Ara Sınav Final
  Sayı Katkı Payı Sayı Katkı Payı  
Yarıyıl İçi Çalışmaları : - - - -
Devam/Katılım : - - - -
Uygulamalı Sınav : - - - -
Derse Özgü Staj : - - - -
Küçük Sınav : - - - -
Ödev : - - - -
Sunum ve Seminer : - - - -
Projeler : - - - -
Atölye/Laboratuvar Uygulamaları : - - - -
Vaka Çalışmaları : - - - -
Arazi Çalışmaları : - - - -
Klinik Çalışmaları : - - - -
Diğer Çalışmaları : - - - -
Ara Sınav   1 40 - -
Final   - - 1 60
AKTS İŞ YÜKÜ TABLOSU   Sayı Süre
Ders Süresi : 3 14
Sınav Dışı Ders Çalışma Süresi : 3 14
Sunum ve Seminer Hazırlama : - -
Derse Özgü Staj : - -
Atölye/Laboratuvar Uygulamaları : - -
Arazi Çalışmaları : - -
Vaka Çalışmaları : - -
Projeler : - -
Ödev : - -
Küçük Sınavlar : - -
Ara Sınav : 1 26
Final : 1 40
DERSİN AKTS KREDİSİ 5
No DERS ÖĞRENİM ÇIKTISI KATKISI (*)
D.Ö.Ç. 1 Değişimi tüm boyutlarıyla öğrenir ve pratik hayatta değişimi yorumlayabilir 4
D.Ö.Ç. 2 Siyasetin değişim karşısında nasıl şekillendiğini öğrenir ve gelecekte muhtemel değişiklikleri tahmin eder 4
D.Ö.Ç. 3 Toplumsal değişimin tüm yönlerine hakim olur ve toplumu yönlendirmede değişimin pratik yansımalarını tahlili edebilir 3
D.Ö.Ç. 4 Siyaset ve Toplumun yaşanılan değişim sürecinde karşılıklı ilişkilerini öğrenir 4
* 1: Zayıf - 2: Orta - 3: İyi - 4: Çok İyi
PROGRAM ÇIKTISI VE DERS ÖĞRENİM ÇIKTISI İLİŞKİ MATRİSİ

DÖÇ1DÖÇ2DÖÇ3DÖÇ4DÖÇ5DÖÇ6DÖÇ7DÖÇ8DÖÇ9DÖÇ10DÖÇ11DÖÇ12DÖÇ13DÖÇ14DÖÇ15DÖÇ16DÖÇ17DÖÇ18DÖÇ19DÖÇ20
PÇ1
PÇ2
PÇ3
PÇ4
PÇ5
PÇ6
PÇ7
PÇ8
PÇ9
PÇ10
PÇ11
PÇ12
PÇ13
PÇ14
PÇ15
PÇ16
PÇ17
PÇ18
PÇ19
PÇ20