İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ
SİYASET BİLİMİ VE KAMU YÖNETİMİ
Dersin Adı   YEREL YÖNETİMLER VE MALİYESİ
Dönemi Dersin Kodu Teorik Saat / Uygulama Saati AKTS
5 0605542 3 / 0 4
Dersin Düzeyi Lisans
Dersin Dili Türkçe
Dersin Veriliş Biçimi Yüz Yüze
Dersin Koordinatörü DOÇ. DR. HASAN ALPAY KARASOY
Koordinator E-mail
Öğretim Elemanı
DOÇ. DR. HASAN ALPAY KARASOY
Yardımcı Öğretim Elemanları
Dersin Amacı Yerel yönetimlerin kuramsal boyutu, dünyadaki değişim ve dönüşümün yerel yönetimlere yansıması, Türkiyede yerel yönetimlerin tarihsel, demokratik ve güncel sorunları, görev ve yetkileri, mali yapıları mevzuatta yapılan değişiklikler analiz etmek.
Temel Bilimler Mühendislik Bilimleri Sosyal Bilimler Eğitim Bilimleri Sanat Bilimleri Sağlık Bilimleri Tarım Bilimleri
0 0 100 0 0 0 0
DERS YÖNTEM VE TEKNİKLERİ
Anlatım, soru-cevap, tartışma
HAFTA DERS İÇERİĞİ KAYNAK
1 Kamu yönetimi örgütlenme yapısı, merkezi yönetim- yerel yönetim ilişkileri M. Akif Çukurçayır (2011) Yerel Yönetimler Kuram Kurum ve Yeni Yaklaşımlar, Çizgi Kitabevi, Konya
2 Yerinden yönetimin niteliği ve çeşitleri Ruşen Keleş (2012) Yerinden Yönetim ve Siyaset, Cem Yayınevi, Ankara.
3 Yerel Yönetimlerin Varlık Nedenleri M. Akif Çukurçayır (2011) Yerel Yönetimler Kuram Kurum ve Yeni Yaklaşımlar, Çizgi Kitabevi, Konya
4 Yönetimde Yeniden Yapılanma: Küreselleşme ve Yerel Dinamikler M. Akif Çukurçayır (2011) Yerel Yönetimler Kuram Kurum ve Yeni Yaklaşımlar, Çizgi Kitabevi, Konya
5 Yerel Yönetimlerde Geleceğe Dönük Yapılanma Ruşen Keleş (2012) Yerinden Yönetim ve Siyaset, Cem Yayınevi, Ankara.
6 Yerel Demokrasi ve Yerel Siyaset Ruşen Keleş (2012) Yerinden Yönetim ve Siyaset, Cem Yayınevi, Ankara.
7 Yerel Yönetimlerde Verimlilik ve Başarı M. Akif Çukurçayır (2011) Yerel Yönetimler Kuram Kurum ve Yeni Yaklaşımlar, Çizgi Kitabevi, Konya
8 Ara Sınav
9 Belediye Yönetimi ,organları, denetimi M. Akif Çukurçayır (2011) Yerel Yönetimler Kuram Kurum ve Yeni Yaklaşımlar, Çizgi Kitabevi, KonyaRuşen Keleş (2012) Yerinden Yönetim ve Siyaset, Cem Yayınevi, Ankara.,
10 İl Özel Yönetimleri M. Akif Çukurçayır (2011) Yerel Yönetimler Kuram Kurum ve Yeni Yaklaşımlar, Çizgi Kitabevi, KonyaErdal Bayrakçı (2014) Yerel Yönetimler, Konya
11 Köy Yönetimi ve Sorunları M. Akif Çukurçayır (2011) Yerel Yönetimler Kuram Kurum ve Yeni Yaklaşımlar, Çizgi Kitabevi, Konya Erdal Bayrakçı (2014) Yerel Yönetimler, Konya
12 Mahalli İdare Birlikleri M. Akif Çukurçayır (2011) Yerel Yönetimler Kuram Kurum ve Yeni Yaklaşımlar, Çizgi Kitabevi, Konya Erdal Bayrakçı (2014), Yerel yönetimler, Konya
13 Belediye Yönetiminin Mali Yapısı Kollektif (2014) Yerel Yönetimler Maliyesi, BEKAD Yayınları, Erdal Bayrakçı (2014) Yerel Yönetimler Maliyesi, Konya
14 İl Özel İdarelerinin Mali Yapısı Kollektif (2014) Yerel Yönetimler Maliyesi, BEKAD Yayınları, Erdal Byrakçı (2014) Yerel Yönetimler Maliyesi, Konya
15 Köy Yönetimlerinin Mali Yapısı Kollektif (2014) Yerel Yönetimler Maliyesi, BEKAD Yayınları Erdal Bayrakçı, Yerel Yönetimler Maliyesi (2014), Konya
16 Final Sınavı
DEĞERLENDİRME SİSTEMİ   Ara Sınav Final
  Sayı Katkı Payı Sayı Katkı Payı  
Yarıyıl İçi Çalışmaları : - 5
Devam/Katılım : - 5
Uygulamalı Sınav : - 10
Derse Özgü Staj : - -
Küçük Sınav : - -
Ödev : - -
Sunum ve Seminer : - 5
Projeler : - 10
Atölye/Laboratuvar Uygulamaları : - -
Vaka Çalışmaları : - -
Arazi Çalışmaları : - -
Klinik Çalışmaları : - -
Diğer Çalışmaları : - -
Ara Sınav   - 25
Final   - 40
AKTS İŞ YÜKÜ TABLOSU   Sayı Süre
Ders Süresi : 14 3
Sınav Dışı Ders Çalışma Süresi : - -
Sunum ve Seminer Hazırlama : - -
Derse Özgü Staj : - -
Atölye/Laboratuvar Uygulamaları : - -
Arazi Çalışmaları : - -
Vaka Çalışmaları : - -
Projeler : 2 5
Ödev : - -
Küçük Sınavlar : - -
Ara Sınav : 1 35
Final : 1 45
DERSİN AKTS KREDİSİ 4
No DERS ÖĞRENİM ÇIKTISI KATKISI (*)
D.Ö.Ç. 1 Yerel yönetimlerin tarihsel gelişim süreci, dayandıkları değerler ve bu değerlerin uygulamaya yansımalarını analiz eder. 4
D.Ö.Ç. 2 Türk yönetim tarihinde yerel yönetimlerin konumunu belirler. 3
D.Ö.Ç. 3 Türk yönetim yapısında yerel yönetimlerin konumunu belirleyerek, görevlerini, yetkilerini, mali yapılarını ve sorunlarını analiz eder. 4
D.Ö.Ç. 4 Yönetimler arası ilişkiler ve bu ilişkilerin boyutları ve işleyiş tarzını analiz eder. 3
D.Ö.Ç. 5 Küreselleşme sürecinde ve kamu hizmetlerinin karşılanmasında yerel yönetimlerin rolünü belirler. 3
D.Ö.Ç. 6 Yapılan reform çalışmalarını ve bu reformların sonuçlarını tespit eder 3
D.Ö.Ç. 7 Merkezi yönetim ve yerel yönetim bütçelerinde yer alan kamu harcamalarının ve bunları karşılamaya yönelik gelirlerin bu kuruluşlar arasındaki bölüşümü hakkında bilgi sahibi olur. 4
* 1: Zayıf - 2: Orta - 3: İyi - 4: Çok İyi
PROGRAM ÇIKTISI VE DERS ÖĞRENİM ÇIKTISI İLİŞKİ MATRİSİ

DÖÇ1DÖÇ2DÖÇ3DÖÇ4DÖÇ5DÖÇ6DÖÇ7DÖÇ8DÖÇ9DÖÇ10DÖÇ11DÖÇ12DÖÇ13DÖÇ14DÖÇ15DÖÇ16DÖÇ17DÖÇ18DÖÇ19DÖÇ20
PÇ1
PÇ2
PÇ3
PÇ4
PÇ5
PÇ6
PÇ7
PÇ8
PÇ9
PÇ10
PÇ11
PÇ12
PÇ13
PÇ14
PÇ15
PÇ16
PÇ17
PÇ18
PÇ19
PÇ20