İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ
SİYASET BİLİMİ VE KAMU YÖNETİMİ
Dersin Adı   Karşılaştırmalı Kamu Yönetimi
Dönemi Dersin Kodu Teorik Saat / Uygulama Saati AKTS
5 0605531 3 / 0 4
Dersin Düzeyi Lisans
Dersin Dili Türkçe
Dersin Veriliş Biçimi Yüz Yüze
Dersin Koordinatörü DOÇ. DR. HÜLYA EŞKİ UĞUZ
Koordinator E-mail hulyaeski selcuk.edu.tr
Öğretim Elemanı
Yardımcı Öğretim Elemanları
Dersin Amacı Değişik ülkeler açısından kamu yönetimi ilke ve sorunlarını ele alarak bunları karşılaştırmalı bir bakış açısıyla analiz etmektir.
Temel Bilimler Mühendislik Bilimleri Sosyal Bilimler Eğitim Bilimleri Sanat Bilimleri Sağlık Bilimleri Tarım Bilimleri
0 0 100 0 0 0 0
DERS YÖNTEM VE TEKNİKLERİ
Ders ülke örnekleri eşliğinde sözel anlatım teknikleri kullanılarak öğrenci katılımını teşvik edecek şekilde işlenecektir.
HAFTA DERS İÇERİĞİ KAYNAK
1 Dersin genel tanıtımı, önemi, yardımcı kaynakların gösterimi metot ve akış planı üzerine bilgilerin verilmesi.
2 Kamu Yönetimi ve Kamu Politikaları Önder Kutlu, Karşılaştırmalı Kamu Yönetimi-Teorik Çerçeve ve Ülke Uygulamaları, Çizgi Kitabevi, Konya, 2012
3 Kamu Yönetimi Reformu (Reform Konsepti ve Reformu Doğuran Etkenler) Önder Kutlu, Karşılaştırmalı Kamu Yönetimi-Teorik Çerçeve ve Ülke Uygulamaları, Çizgi Kitabevi, Konya, 2012
4 Kamu Yönetimi Reformu (Reformun Getirdikleri) Önder Kutlu, Karşılaştırmalı Kamu Yönetimi-Teorik Çerçeve ve Ülke Uygulamaları, Çizgi Kitabevi, Konya, 2012
5 Kamu Yönetimi Ülke Uygulamaları (İngiltere) Önder Kutlu, Karşılaştırmalı Kamu Yönetimi-Teorik Çerçeve ve Ülke Uygulamaları, Çizgi Kitabevi, Konya, 2012
6 Kamu Yönetimi Ülke Uygulamaları (İngiltere) Önder Kutlu, Karşılaştırmalı Kamu Yönetimi-Teorik Çerçeve ve Ülke Uygulamaları, Çizgi Kitabevi, Konya, 2012
7 Kamu Yönetimi Ülke Uygulamaları (ABD) Önder Kutlu, Karşılaştırmalı Kamu Yönetimi-Teorik Çerçeve ve Ülke Uygulamaları, Çizgi Kitabevi, Konya, 2012
8 Ara Sınav
9 Kamu Yönetimi Ülke Uygulamaları (ABD) Önder Kutlu, Karşılaştırmalı Kamu Yönetimi-Teorik Çerçeve ve Ülke Uygulamaları, Çizgi Kitabevi, Konya, 2012
10 İngiltere ve ABD (Genel Değerlendirme) Önder Kutlu, Karşılaştırmalı Kamu Yönetimi-Teorik Çerçeve ve Ülke Uygulamaları, Çizgi Kitabevi, Konya, 2012
11 Türk Kamu Yönetiminin Sorunları Önder Kutlu, Karşılaştırmalı Kamu Yönetimi-Teorik Çerçeve ve Ülke Uygulamaları, Çizgi Kitabevi, Konya, 2012
12 ABnin Türk Kamu Yönetiminden İstekleri ve Özelleştirme Deneyimi Önder Kutlu, Karşılaştırmalı Kamu Yönetimi-Teorik Çerçeve ve Ülke Uygulamaları, Çizgi Kitabevi, Konya, 2012
13 Düzenleyici Üst Kurullar Önder Kutlu, Karşılaştırmalı Kamu Yönetimi-Teorik Çerçeve ve Ülke Uygulamaları, Çizgi Kitabevi, Konya, 2012
14 Kamu Yönetimi Temel Kanunu Önder Kutlu, Karşılaştırmalı Kamu Yönetimi-Teorik Çerçeve ve Ülke Uygulamaları, Çizgi Kitabevi, Konya, 2012
15 Genel Değerlendirme Önder Kutlu, Karşılaştırmalı Kamu Yönetimi-Teorik Çerçeve ve Ülke Uygulamaları, Çizgi Kitabevi, Konya, 2012
DEĞERLENDİRME SİSTEMİ   Ara Sınav Final
  Sayı Katkı Payı Sayı Katkı Payı  
Yarıyıl İçi Çalışmaları : - - - -
Devam/Katılım : - - - -
Uygulamalı Sınav : - - - -
Derse Özgü Staj : - - - -
Küçük Sınav : - - - -
Ödev : - - - -
Sunum ve Seminer : - - - -
Projeler : - - - -
Atölye/Laboratuvar Uygulamaları : - - - -
Vaka Çalışmaları : - - - -
Arazi Çalışmaları : - - - -
Klinik Çalışmaları : - - - -
Diğer Çalışmaları : - - - -
Ara Sınav   1 40 - -
Final   - - 1 60
AKTS İŞ YÜKÜ TABLOSU   Sayı Süre
Ders Süresi : 14 3
Sınav Dışı Ders Çalışma Süresi : 12 3
Sunum ve Seminer Hazırlama : - -
Derse Özgü Staj : - -
Atölye/Laboratuvar Uygulamaları : - -
Arazi Çalışmaları : - -
Vaka Çalışmaları : - -
Projeler : - -
Ödev : - -
Küçük Sınavlar : - -
Ara Sınav : 1 15
Final : 1 27
DERSİN AKTS KREDİSİ 4
No DERS ÖĞRENİM ÇIKTISI KATKISI (*)
D.Ö.Ç. 1 Öğrenci farklı ülkelerin kamu yönetim sistemleri hakkında bilgi sahibi olur. 3
D.Ö.Ç. 2 Öğrenci farklı ülkelerin kamu yönetim sistemlerini karşılaştırabilir. 3
D.Ö.Ç. 3 Öğrenci, karşılaştırma aracılığıyla bütünsel bir bakış açısı kazanarak dünya örnekleri çerçevesinde ülkemizdeki kamu yönetimi sistemini daha iyi analiz edebilir. 4
D.Ö.Ç. 4 Öğrenci kamu yönetim sistemimizdeki aksaklıkları tespit edebilir. 4
D.Ö.Ç. 5 Öğrenci kamuda karar verme modellerini öğrenir ve kullanır. 4
D.Ö.Ç. 6 Öğrenci kamu politikası modellerini bilir. 4
D.Ö.Ç. 7 Öğrenci kamu yönetimi yapılarını birbiriyle karşılaştırmada kriter geliştirebilmenin önemini kavrar ve yorumlar. 4
D.Ö.Ç. 8 Öğrenci kamu yönetim sistemimizin gelişmesi (reformu) için neler yapılabileceği konusundaki öngörüde bulunabilir. 3
D.Ö.Ç. 9 Öğrenci farklı ülkelerdeki yasama, yürütme, yargı organlarının işleyişini değerlendirir. 3
D.Ö.Ç. 10 Öğrenci değişik ülkelerin reform deneyimleri hakkında bilgi sahibi olur ve bu ülkeleri Türkiye ile karşılaştırır. 4
* 1: Zayıf - 2: Orta - 3: İyi - 4: Çok İyi
PROGRAM ÇIKTISI VE DERS ÖĞRENİM ÇIKTISI İLİŞKİ MATRİSİ

DÖÇ1DÖÇ2DÖÇ3DÖÇ4DÖÇ5DÖÇ6DÖÇ7DÖÇ8DÖÇ9DÖÇ10DÖÇ11DÖÇ12DÖÇ13DÖÇ14DÖÇ15DÖÇ16DÖÇ17DÖÇ18DÖÇ19DÖÇ20
PÇ1
PÇ2
PÇ3
PÇ4
PÇ5
PÇ6
PÇ7
PÇ8
PÇ9
PÇ10
PÇ11
PÇ12
PÇ13
PÇ14
PÇ15
PÇ16
PÇ17
PÇ18
PÇ19
PÇ20