İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ
SİYASET BİLİMİ VE KAMU YÖNETİMİ
Dersin Adı   Kent Sosyolojisi
Dönemi Dersin Kodu Teorik Saat / Uygulama Saati AKTS
4 0605454 3 / 0 4
Dersin Düzeyi Lisans
Dersin Dili Türkçe
Dersin Veriliş Biçimi Yüz Yüze
Dersin Koordinatörü DR. ÖĞR. ÜYESİ HAYRİYE SAĞIR
Koordinator E-mail hayriyesamur selcuk.edu.tr
Öğretim Elemanı
DR. ÖĞR. ÜYESİ HAYRİYE SAĞIR
Yardımcı Öğretim Elemanları
Dersin Amacı Kentsel alanda yaşanan sosyolojik olguların tespit ve tahlili dersin öncelikli amacıdır. Kentsel alanın tasnif ve özellikleri, kentsel alan kuramları, kent kültürü ve yaşam alanları, kentsel entegrasyon ve kentsel izolasyon olguları gibi alt başlıklar detaylı olarak incelenecektir.
Temel Bilimler Mühendislik Bilimleri Sosyal Bilimler Eğitim Bilimleri Sanat Bilimleri Sağlık Bilimleri Tarım Bilimleri
0 0 100 0 0 0 0
DERS YÖNTEM VE TEKNİKLERİ
yüzyüze anlatım görsel ve işitsel yardımcı kaynaklar sunum ödevleri
HAFTA DERS İÇERİĞİ KAYNAK
1 Kent, Kentleşme ve Kentlileşme Kavramları Keleş, Ruşen. (2012) Kentleşme Konut Politikası, İmge Yayınevi
2 Kentlerin tarihsel gelişimi ve ilk çağ kentleri Pirienne, H. (1984) Orta Çağ Kentleri. Ankara: Dost Kitabevi, Benevolo, L. (1995) Avrupa Tarihinde Kentler. (Çev: Nur Nirven) İstanbul: AFA Yayıncılık.
3 Ortaçağ Dönemi Feodalite Kenti Pirienne, H. (1984) Orta Çağ Kentleri. Ankara: Dost Kitabevi, Benevolo, L. (1995) Avrupa Tarihinde Kentler. (Çev: Nur Nirven) İstanbul: AFA Yayıncılık.
4 İslam Kenti ve Sosyal Yapısı Faroqhi, S. (1993) Osmanlı'da Kentler ve Kentliler. İstanbul: Tarih Vakfı Yurt Yayınları.
5 Sanayi Devri Sonrası Modern Kent Düzeni Alver, Köksal, Kent Sosyolojisi, Hece Yayınevi, 2012
6 Kent Ütopyaları Alver, Köksal, Kent Sosyolojisi, Hece Yayınevi, 2012
7 Kent ve Küreselleşme Aslanoğlu, Rana. (1998) Kent Kimlik ve Küreselleşme. Bursa: Asa Kitabevi
8 vize sınavı
9 Türkiye'de İç Göç Olgusu Alver, Köksal, Kent Sosyolojisi, Hece Yayınevi, 2012
10 Gecekondu Sosyolojisi Bal, Hüseyin, Kent Sosyolojisi, Turhan Kitabevi, Ankara 1999.
11 Mahalle ve Komşuluk Kültürü Bal, Hüseyin, Kent Sosyolojisi, Turhan Kitabevi, Ankara 1999.
12 Toplu Konut Sosyolojisi Alver, Köksal, Kent Sosyolojisi, Hece Yayınevi, 2012
13 Kentsel Dönüşümün Sosyolojik Boyutları Alver, Köksal, Kent Sosyolojisi, Hece Yayınevi, 2012
14 Güvenlikli Siteler ve Getto Kültürü Bal, Hüseyin, Kent Sosyolojisi, Turhan Kitabevi, Ankara 1999.
15 Konya Kentinin Sosyolojik Analizi M. Akif Çukurçayır,Yurttaşsız Demokrasi Çizgi Kitabevi, Konya, 2011.
16 final sınavı
DEĞERLENDİRME SİSTEMİ   Ara Sınav Final
  Sayı Katkı Payı Sayı Katkı Payı  
Yarıyıl İçi Çalışmaları : - - - -
Devam/Katılım : - - - -
Uygulamalı Sınav : - - - -
Derse Özgü Staj : - - - -
Küçük Sınav : - - - -
Ödev : - - - -
Sunum ve Seminer : - - - -
Projeler : - - - -
Atölye/Laboratuvar Uygulamaları : - - - -
Vaka Çalışmaları : - - - -
Arazi Çalışmaları : - - - -
Klinik Çalışmaları : - - - -
Diğer Çalışmaları : - - - -
Ara Sınav   1 40 - -
Final   - - 1 60
AKTS İŞ YÜKÜ TABLOSU   Sayı Süre
Ders Süresi : 10 4
Sınav Dışı Ders Çalışma Süresi : 13 3
Sunum ve Seminer Hazırlama : 0 0
Derse Özgü Staj : - -
Atölye/Laboratuvar Uygulamaları : - -
Arazi Çalışmaları : - -
Vaka Çalışmaları : - -
Projeler : - -
Ödev : - -
Küçük Sınavlar : - -
Ara Sınav : 1 16
Final : 1 25
DERSİN AKTS KREDİSİ 4
No DERS ÖĞRENİM ÇIKTISI KATKISI (*)
D.Ö.Ç. 1 kentsel alanı sosyolojik olarak analiz edebilir 4
D.Ö.Ç. 2 kentsel ve kırsal alanı kıyaslayabilir 4
* 1: Zayıf - 2: Orta - 3: İyi - 4: Çok İyi
PROGRAM ÇIKTISI VE DERS ÖĞRENİM ÇIKTISI İLİŞKİ MATRİSİ

DÖÇ1DÖÇ2DÖÇ3DÖÇ4DÖÇ5DÖÇ6DÖÇ7DÖÇ8DÖÇ9DÖÇ10DÖÇ11DÖÇ12DÖÇ13DÖÇ14DÖÇ15DÖÇ16DÖÇ17DÖÇ18DÖÇ19DÖÇ20
PÇ1
PÇ2
PÇ3
PÇ4
PÇ5
PÇ6
PÇ7
PÇ8
PÇ9
PÇ10
PÇ11
PÇ12
PÇ13
PÇ14
PÇ15
PÇ16
PÇ17
PÇ18
PÇ19
PÇ20