İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ
SİYASET BİLİMİ VE KAMU YÖNETİMİ
Dersin Adı   Çağdaş Devlet Düzenleri
Dönemi Dersin Kodu Teorik Saat / Uygulama Saati AKTS
4 0605452 3 / 0 5
Dersin Düzeyi Lisans
Dersin Dili Türkçe
Dersin Veriliş Biçimi Yüz Yüze
Dersin Koordinatörü ARŞ. GÖR. DR. RUKİYE SAYGILI
Koordinator E-mail rsaygili selcuk.edu.tr
Öğretim Elemanı
Yardımcı Öğretim Elemanları
Dersin Amacı Belli başlı modern devlet düzenlerinin temel unsurlarını ve farklılıklarını somut koşullarla ilişkileri içinde kavratarak günümüzün birtakım önemli devletlerinin siyasal düzenlerinin nasıl işlediğini öğretmektir.
Temel Bilimler Mühendislik Bilimleri Sosyal Bilimler Eğitim Bilimleri Sanat Bilimleri Sağlık Bilimleri Tarım Bilimleri
0 0 100 0 0 0 0
DERS YÖNTEM VE TEKNİKLERİ
Ders slayt sunumları eşliğinde sözel anlatım teknikleri kullanılarak öğrenci katılımını teşvik edecek şekilde işlenecektir.
HAFTA DERS İÇERİĞİ KAYNAK
1 Dersin genel tanıtımı, önemi, yardımcı kaynakların gösterimi metot ve akış planı üzerine bilgilerin verilmesi.
2 ABD'nin Devlet Düzeninin Tarihsel Perspektif Açısından Analizi K.C. Wheare, Modern Anayasalar, Değişim Yayınları, İstanbul, 1985
3 ABD (Anayasal Düzenlemeler, Yasama-Yürütme-Yargı, Siyasal Partileri, Siyasal Dizgenin Öteki Öğeleri) Cem Eroğul, Çağdaş Devlet Düzenleri, Ankara, İmaj Yayınları, 2005
4 ABD (Anayasal Düzenlemeler, Yasama-Yürütme-Yargı, Siyasal Partileri, Siyasal Dizgenin Öteki Öğeleri) Cem Eroğul, Çağdaş Devlet Düzenleri, Ankara, İmaj Yayınları, 2005
5 İngiltere Devlet Düzeninin Tarihsel Perspektif Açısından Analizi K.C. Wheare, Modern Anayasalar, Değişim Yayınları, İstanbul, 1985
6 İngiltere (Anayasal Düzenlemeler, Yasama-Yürütme-Yargı, Siyasal Partileri, Siyasal Dizgenin Öteki Öğeleri) Michael G. Roskin, Çağdaş Devlet Sistemleri, Adres Yayınları, Ankara, 2012
7 İngiltere (Anayasal Düzenlemeler, Yasama-Yürütme-Yargı, Siyasal Partileri, Siyasal Dizgenin Öteki Öğeleri) Michael G. Roskin, Çağdaş Devlet Sistemleri, Adres Yayınları, Ankara, 2012
8 Ara Sınav
9 Fransa Devlet Düzeninin Tarihsel Perspektif Açısından Analizi K.C. Wheare, Modern Anayasalar, Değişim Yayınları, İstanbul, 1985
10 Fransa (Anayasal Düzenlemeler, Yasama-Yürütme-Yargı, Siyasal Partileri, Siyasal Dizgenin Öteki Öğeleri) Esat Çam, Çağdaş Devlet Sistemleri, Der Yayınları, İstanbul, 2000
11 Fransa (Anayasal Düzenlemeler, Yasama-Yürütme-Yargı, Siyasal Partileri, Siyasal Dizgenin Öteki Öğeleri) Esat Çam, Çağdaş Devlet Sistemleri, Der Yayınları, İstanbul, 2000
12 Almanya Devlet Düzeninin Tarihsel Perspektif Açısından Analizi K.C. Wheare, Modern Anayasalar, Değişim Yayınları, İstanbul, 1985
13 Almanya (Anayasal Düzenlemeler, Yasama-Yürütme-Yargı, Siyasal Partileri, Siyasal Dizgenin Öteki Öğeleri) Michael G. Roskin, Çağdaş Devlet Sistemleri, Adres Yayınları, Ankara, 2012
14 Almanya Anayasal Düzenlemeler, Yasama-Yürütme-Yargı, Siyasal Partileri, Siyasal Dizgenin Öteki Öğeleri) Michael G. Roskin, Çağdaş Devlet Sistemleri, Adres Yayınları, Ankara, 2012
15 Genel Değerlendirme Michael G. Roskin, Çağdaş Devlet Sistemleri, Adres Yayınları, Ankara, 2012
DEĞERLENDİRME SİSTEMİ   Ara Sınav Final
  Sayı Katkı Payı Sayı Katkı Payı  
Yarıyıl İçi Çalışmaları : - - - -
Devam/Katılım : - - - -
Uygulamalı Sınav : - - - -
Derse Özgü Staj : - - - -
Küçük Sınav : - - - -
Ödev : - - - -
Sunum ve Seminer : - - - -
Projeler : - - - -
Atölye/Laboratuvar Uygulamaları : - - - -
Vaka Çalışmaları : - - - -
Arazi Çalışmaları : - - - -
Klinik Çalışmaları : - - - -
Diğer Çalışmaları : - - - -
Ara Sınav   1 40 - -
Final   - - 1 60
AKTS İŞ YÜKÜ TABLOSU   Sayı Süre
Ders Süresi : 14 3
Sınav Dışı Ders Çalışma Süresi : 12 3
Sunum ve Seminer Hazırlama : - -
Derse Özgü Staj : - -
Atölye/Laboratuvar Uygulamaları : - -
Arazi Çalışmaları : - -
Vaka Çalışmaları : - -
Projeler : - -
Ödev : - -
Küçük Sınavlar : - -
Ara Sınav : 1 15
Final : 1 27
DERSİN AKTS KREDİSİ 4
No DERS ÖĞRENİM ÇIKTISI KATKISI (*)
D.Ö.Ç. 1 Öğrenciler ülkelerin farklı siyasi yapılanmalarını algılayabilecek yetenekleri kazanarak, siyasi olgular arasında ilişki kurabilirler. 3
D.Ö.Ç. 2 Öğrenciler farklı anayasal sistemlere ve seçeneklere ilişkin farkındalık kazanırlar. 3
D.Ö.Ç. 3 Öğrenciler çağdaş devletlerin yönetim biçimlerini bilerek birbirinden ayırt edebilir. 3
D.Ö.Ç. 4 Öğrenciler devlet düzenlerine yönelik soyut kavramları somut içerikleriyle birlikte kullanabilirler. 4
D.Ö.Ç. 5 Öğrenci siyasal sistem ile hükümet sistemi arasındaki ilişkiyi kavrar. 4
D.Ö.Ç. 6 Öğrenci ABD, İngiltere, Fransa başta olmak üzere dünyadaki önemli ülkelerin siyasal hayatları ve başlıca siyasal partilerini tanır. 3
D.Ö.Ç. 7 Öğrenci siyasi kurumların eksikliklerinin giderilmesi için önerilerde bulunabilir. 4
D.Ö.Ç. 8 Öğrenci farklı devletlerin karar alma mekanizmalarını tanır. 4
D.Ö.Ç. 9 Öğrenci yapılan olası anayasa değişikliklerinin siyasi sistem üzerindeki etki olasılıklarını değerlendirebilir. 3
D.Ö.Ç. 10 Öğrenci farklı ülkelerdeki yönetim sistemleri ile Türk yönetim sistemini karşılaştırır. 4
* 1: Zayıf - 2: Orta - 3: İyi - 4: Çok İyi
PROGRAM ÇIKTISI VE DERS ÖĞRENİM ÇIKTISI İLİŞKİ MATRİSİ

DÖÇ1DÖÇ2DÖÇ3DÖÇ4DÖÇ5DÖÇ6DÖÇ7DÖÇ8DÖÇ9DÖÇ10DÖÇ11DÖÇ12DÖÇ13DÖÇ14DÖÇ15DÖÇ16DÖÇ17DÖÇ18DÖÇ19DÖÇ20
PÇ1
PÇ2
PÇ3
PÇ4
PÇ5
PÇ6
PÇ7
PÇ8
PÇ9
PÇ10
PÇ11
PÇ12
PÇ13
PÇ14
PÇ15
PÇ16
PÇ17
PÇ18
PÇ19
PÇ20