İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ
SİYASET BİLİMİ VE KAMU YÖNETİMİ
Dersin Adı   Türk Kamu Yönetimi
Dönemi Dersin Kodu Teorik Saat / Uygulama Saati AKTS
4 0605450 3 / - 4
Dersin Düzeyi Lisans
Dersin Dili Türkçe
Dersin Veriliş Biçimi Yüz Yüze
Dersin Koordinatörü PROF. DR. MEHMET GÖKÜŞ
Koordinator E-mail mgokus selcuk.edu.tr
Öğretim Elemanı
PROF. DR. MEHMET GÖKÜŞ
Yardımcı Öğretim Elemanları
Arş.Gör. Zehra ÇUBUKCU
Dersin Amacı Türk kamu yönetiminin tarihsel yapısı ve gelişimi ile bugünkü yapı ve işleyişini öğrenmek
Temel Bilimler Mühendislik Bilimleri Sosyal Bilimler Eğitim Bilimleri Sanat Bilimleri Sağlık Bilimleri Tarım Bilimleri
0 0 100 0 0 0 0
DERS YÖNTEM VE TEKNİKLERİ
1. anlatım 2. soru-cevap 3 Tartışma
HAFTA DERS İÇERİĞİ KAYNAK
1 Kamu Yönetiminin Tarihsel Gelişimi Bilal Eryılmaz, Kamu Yönetimi, 1. Baskı, Umuttepe Yayıncılık,Koceli,2012,Bekir Parlak ve Zahid Sobacı, Kuram Ve Uygulamada- Kamu Yönetimi- Ulusal ve Yerel Perspektifler,MKM Yayınları,2012
2 Kamu Yönetimin Örgütlenmesi ve Türk kamu Yönetimin Örgütlenmesindeki Anayasal İlkeler Bilal Eryılmaz, Kamu Yönetimi, 1. Baskı, Umuttepe Yayıncılık,Koceli,2012,Bekir Parlak ve Zahid Sobacı, Kuram Ve Uygulamada- Kamu Yönetimi- Ulusal ve Yerel Perspektifler,MKM Yayınları,2012
3 Merkezden Yönetimin ve merkezi Yönetim Başkent Teşkilatı Bilal Eryılmaz, Kamu Yönetimi, 1. Baskı, Umuttepe Yayıncılık,Koceli,2012,Bekir Parlak ve Zahid Sobacı, Kuram Ve Uygulamada- Kamu Yönetimi- Ulusal ve Yerel Perspektifler,MKM Yayınları,2012
4 Merkezdeki Yardımcı Kuruluşlar Bilal Eryılmaz, Kamu Yönetimi, 1. Baskı, Umuttepe Yayıncılık,Koceli,2012,Bekir Parlak ve Zahid Sobacı, Kuram Ve Uygulamada- Kamu Yönetimi- Ulusal ve Yerel Perspektifler,MKM Yayınları,2012
5 Merkezi İdarenin Taşra Teşkilatı Bilal Eryılmaz, Kamu Yönetimi, 1. Baskı, Umuttepe Yayıncılık,Koceli,2012,Bekir Parlak ve Zahid Sobacı, Kuram Ve Uygulamada- Kamu Yönetimi- Ulusal ve Yerel Perspektifler,MKM Yayınları,2012
6 Yerinden Yönetim İlkesi ve İl özel İdareleri Bilal Eryılmaz, Kamu Yönetimi, 1. Baskı, Umuttepe Yayıncılık,Koceli,2012,Bekir Parlak ve Zahid Sobacı, Kuram Ve Uygulamada- Kamu Yönetimi- Ulusal ve Yerel Perspektifler,MKM Yayınları,2012
7 Belediye Yönetimi ve Büyük Şehir Belediye Yönetim Bilal Eryılmaz, Kamu Yönetimi, 1. Baskı, Umuttepe Yayıncılık,Koceli,2012,Bekir Parlak ve Zahid Sobacı, Kuram Ve Uygulamada- Kamu Yönetimi- Ulusal ve Yerel Perspektifler,MKM Yayınları,2012
8 Arasınav
9 Köy yönetimi, Mahalle Yönetimi, Merkezi Yönetim Yerel yönetim İlişkileri Bilal Eryılmaz, Kamu Yönetimi, 1. Baskı, Umuttepe Yayıncılık,Koceli,2012,Bekir Parlak ve Zahid Sobacı, Kuram Ve Uygulamada- Kamu Yönetimi- Ulusal ve Yerel Perspektifler,MKM Yayınları,2012
10 hizmet yerinden Yönetim Kuruluşları Bilal Eryılmaz, Kamu Yönetimi, 1. Baskı, Umuttepe Yayıncılık,Koceli,2012,Bekir Parlak ve Zahid Sobacı, Kuram Ve Uygulamada- Kamu Yönetimi- Ulusal ve Yerel Perspektifler,MKM Yayınları,2012
11 Bağımsız İdari Otoriteler Ve Türkiye Uygulamsı Bilal Eryılmaz, Kamu Yönetimi, 1. Baskı, Umuttepe Yayıncılık,Koceli,2012,Bekir Parlak ve Zahid Sobacı, Kuram Ve Uygulamada- Kamu Yönetimi- Ulusal ve Yerel Perspektifler,MKM Yayınları,2012
12 Kalkınma Ajansları ve Türkiye Uygulaması Bilal Eryılmaz, Kamu Yönetimi, 1. Baskı, Umuttepe Yayıncılık,Koceli,2012,Bekir Parlak ve Zahid Sobacı, Kuram Ve Uygulamada- Kamu Yönetimi- Ulusal ve Yerel Perspektifler,MKM Yayınları,2012
13 Türk Kamu yönetiminde Reform Çalışmları Bilal Eryılmaz, Kamu Yönetimi, 1. Baskı, Umuttepe Yayıncılık,Koceli,2012,Bekir Parlak ve Zahid Sobacı, Kuram Ve Uygulamada- Kamu Yönetimi- Ulusal ve Yerel Perspektifler,MKM Yayınları,2012
14 Türk Kamu yönetiminin Başlıca Sorunları ve Çözüm Önerileri I Bilal Eryılmaz, Kamu Yönetimi, 1. Baskı, Umuttepe Yayıncılık,Koceli,2012,Bekir Parlak ve Zahid Sobacı, Kuram Ve Uygulamada- Kamu Yönetimi- Ulusal ve Yerel Perspektifler,MKM Yayınları,2012
15 Final
DEĞERLENDİRME SİSTEMİ   Ara Sınav Final
  Sayı Katkı Payı Sayı Katkı Payı  
Yarıyıl İçi Çalışmaları : - - - -
Devam/Katılım : - - - -
Uygulamalı Sınav : - - - -
Derse Özgü Staj : - - - -
Küçük Sınav : - - - -
Ödev : - - - -
Sunum ve Seminer : - - - -
Projeler : - - - -
Atölye/Laboratuvar Uygulamaları : - - - -
Vaka Çalışmaları : - - - -
Arazi Çalışmaları : - - - -
Klinik Çalışmaları : - - - -
Diğer Çalışmaları : - - - -
Ara Sınav   1 40 - -
Final   - - 1 60
AKTS İŞ YÜKÜ TABLOSU   Sayı Süre
Ders Süresi : 14 3
Sınav Dışı Ders Çalışma Süresi : 10 3
Sunum ve Seminer Hazırlama : - -
Derse Özgü Staj : - -
Atölye/Laboratuvar Uygulamaları : - -
Arazi Çalışmaları : - -
Vaka Çalışmaları : - -
Projeler : - -
Ödev : - -
Küçük Sınavlar : - -
Ara Sınav : 1 30
Final : 1 45
DERSİN AKTS KREDİSİ 4
No DERS ÖĞRENİM ÇIKTISI KATKISI (*)
D.Ö.Ç. 1 1.Türk kamu yönetiminin bugünkü yapı ve işleyişinde etkili olan tarihsel süreç ve faktörleri bilir 4
D.Ö.Ç. 2 2. Kamu yönetimi ile iktidar ve halk arasındaki ilişkilerin tarihsel gelişimini bilir 4
D.Ö.Ç. 3 3.Merkezden yönetim ile yerinden yönetim kavramını ayırt eder, 4
D.Ö.Ç. 4 4.Merkezi yönetimları ve işleyişi ile yerinden yönetim kuruluşlarını tanır ve önemini kavrar, 4
D.Ö.Ç. 5 5.Kamu yönetiminin denetlenmesi yöntem ve araçlarını bilir ve yorumlar, 3
D.Ö.Ç. 6 6.Türk kamu yönetiminde yeniden yapılanma çalışmalarını ve Türk kamu yönetiminin yaşadığı dönüşümü kavrar. 4
D.Ö.Ç. 7 7. Kamu yönetimi alanındaki güncel gelişmeleri takip eder, yorumlar yapar ve çözüm önerileri getirir 4
D.Ö.Ç. 8 8.Türkiyede bürokrasinin gelişimi hakkında bilgi sahibidir.
D.Ö.Ç. 9 9. Ülkemizde günümüze kadar yapılan idari reformlar hakkında bilgi sahibidir.
D.Ö.Ç. 10 10.Kamu yönetimi örgütlenmesinin nasıl etkinleştirilebileceği konusunda tartışma yapabilir.
* 1: Zayıf - 2: Orta - 3: İyi - 4: Çok İyi
PROGRAM ÇIKTISI VE DERS ÖĞRENİM ÇIKTISI İLİŞKİ MATRİSİ

DÖÇ1DÖÇ2DÖÇ3DÖÇ4DÖÇ5DÖÇ6DÖÇ7DÖÇ8DÖÇ9DÖÇ10DÖÇ11DÖÇ12DÖÇ13DÖÇ14DÖÇ15DÖÇ16DÖÇ17DÖÇ18DÖÇ19DÖÇ20
PÇ1
PÇ2
PÇ3
PÇ4
PÇ5
PÇ6
PÇ7
PÇ8
PÇ9
PÇ10
PÇ11
PÇ12
PÇ13
PÇ14
PÇ15
PÇ16
PÇ17
PÇ18
PÇ19
PÇ20