İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ
SİYASET BİLİMİ VE KAMU YÖNETİMİ
Dersin Adı  
Dönemi Dersin Kodu Teorik Saat / Uygulama Saati AKTS
Dersin Düzeyi Lisans
Dersin Dili Türkçe
Dersin Veriliş Biçimi Yüz Yüze
Dersin Koordinatörü Yrd. Doç. Dr. Ayşe ARAT
Koordinator E-mail aysena selcuk.edu.tr
Öğretim Elemanı
Yrd. Doç. Dr. Ayşe ARAT
Yardımcı Öğretim Elemanları
Dersin Amacı Öğrenciye a) Borçlar hukukuna ilişkin temel kavram ve kurumları öğretmek. b) Borçlar hukukuna ilişkin meslekî ve bilimsel analiz yapabilme yeteneği kazandırmak. c) Borçlar hukukuna ilişkin sorunları çözebilme yeteneği edindirmek
Temel Bilimler Mühendislik Bilimleri Sosyal Bilimler Eğitim Bilimleri Sanat Bilimleri Sağlık Bilimleri Tarım Bilimleri
0 0 100 0 0 0 0
DERS YÖNTEM VE TEKNİKLERİ
Anlatım, Tartışma, Soru-Cevap, Örnek Olay İncelemesi, Problem Çözümü
HAFTA DERS İÇERİĞİ KAYNAK
1 Borçlar Hukukunun tanımı, konusu, kaynakları ve Borçlar Hukukuna hakim olan ilkeler Akıncı, Şahin: Borçlar Hukuku Bilgisi, Konya 2013.
2 Borç ve Borç ilişkisi Kavramları, Edim kavramı ve çeşitleri Akıncı, Şahin: Borçlar Hukuku Bilgisi, Konya 2013.
3 Borç İlişkisinden doğan hak ve yükümlülükler, Sorumluluk kavramı ve türleri Akıncı, Şahin: Borçlar Hukuku Bilgisi, Konya 2013.
4 Hukuki işlem kavramı, unsurları ve çeşitleri Akıncı, Şahin: Borçlar Hukuku Bilgisi, Konya 2013.
5 Sözleşme kavramı, türleri, sözleşmenin şekli Akıncı, Şahin: Borçlar Hukuku Bilgisi, Konya 2013.
6 Sözleşmenin kuruluş ve geçerliliğine etki eden hususlar Akıncı, Şahin: Borçlar Hukuku Bilgisi, Konya 2013.
7 Temsil, Haksız fiil kavramı ve unsurları Akıncı, Şahin: Borçlar Hukuku Bilgisi, Konya 2013.
8 Ara sınav Akıncı, Şahin: Borçlar Hukuku Bilgisi, Konya 2013.
9 Sebep sorumluluğu hallerinden doğan borçlar Akıncı, Şahin: Borçlar Hukuku Bilgisi, Konya 2013.
10 Borçların İfası Akıncı, Şahin: Borçlar Hukuku Bilgisi, Konya 2013.
11 Borcun ifa edilmemesi Akıncı, Şahin: Borçlar Hukuku Bilgisi, Konya 2013.
12 Borcun ifa edilmemesinin sonuçları Akıncı, Şahin: Borçlar Hukuku Bilgisi, Konya 2013.
13 Borçların üçüncü kişilere etkisi, Borç ilişkilerinde özel durumlar, Alacağın temliki ve Borcun nakli Akıncı, Şahin: Borçlar Hukuku Bilgisi, Konya 2013.
14 Borçların sona ermesi Akıncı, Şahin: Borçlar Hukuku Bilgisi, Konya 2013.
15 Final Akıncı, Şahin: Borçlar Hukuku Bilgisi, Konya 2013.
DEĞERLENDİRME SİSTEMİ   Ara Sınav Final
  Sayı Katkı Payı Sayı Katkı Payı  
Yarıyıl İçi Çalışmaları : - - - -
Devam/Katılım : - - - -
Uygulamalı Sınav : - - - -
Derse Özgü Staj : - - - -
Küçük Sınav : - - - -
Ödev : - - - -
Sunum ve Seminer : - - - -
Projeler : - - - -
Atölye/Laboratuvar Uygulamaları : - - - -
Vaka Çalışmaları : - - - -
Arazi Çalışmaları : - - - -
Klinik Çalışmaları : - - - -
Diğer Çalışmaları : - - - -
Ara Sınav   1 40 - -
Final   - - 1 60
AKTS İŞ YÜKÜ TABLOSU   Sayı Süre
Ders Süresi : 13 3
Sınav Dışı Ders Çalışma Süresi : 13 3
Sunum ve Seminer Hazırlama : - -
Derse Özgü Staj : - -
Atölye/Laboratuvar Uygulamaları : - -
Arazi Çalışmaları : - -
Vaka Çalışmaları : - -
Projeler : - -
Ödev : - -
Küçük Sınavlar : - -
Ara Sınav : 12 1
Final : 15 2
DERSİN AKTS KREDİSİ 4
No DERS ÖĞRENİM ÇIKTISI KATKISI (*)
D.Ö.Ç. 1 Borçlar hukukuna ilişkin temel kavram ve kurumları özümser. 3
D.Ö.Ç. 2 Borçlar hukukuna ilişkin bilimsel değerlendirmelerden haberdardır. 3
D.Ö.Ç. 3 Borçlar hukukuna ilişkin yasal düzenlemelerden ve yargı kararlarından haberdardır. 3
D.Ö.Ç. 4 Hukuk uygulamasında karşılaşılan sorunları analiz eder. 3
D.Ö.Ç. 5 Borçlar hukuku alanında edindiği bilgi ve becerileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirir. 3
* 1: Zayıf - 2: Orta - 3: İyi - 4: Çok İyi
PROGRAM ÇIKTISI VE DERS ÖĞRENİM ÇIKTISI İLİŞKİ MATRİSİ

DÖÇ1DÖÇ2DÖÇ3DÖÇ4DÖÇ5DÖÇ6DÖÇ7DÖÇ8DÖÇ9DÖÇ10DÖÇ11DÖÇ12DÖÇ13DÖÇ14DÖÇ15DÖÇ16DÖÇ17DÖÇ18DÖÇ19DÖÇ20
PÇ1
PÇ2
PÇ3
PÇ4
PÇ5
PÇ6
PÇ7
PÇ8
PÇ9
PÇ10
PÇ11
PÇ12
PÇ13
PÇ14
PÇ15
PÇ16
PÇ17
PÇ18
PÇ19
PÇ20