İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ
SİYASET BİLİMİ VE KAMU YÖNETİMİ
Dersin Adı  
Dönemi Dersin Kodu Teorik Saat / Uygulama Saati AKTS
Dersin Düzeyi Lisans
Dersin Dili Türkçe
Dersin Veriliş Biçimi Yüz Yüze
Dersin Koordinatörü Prof. Dr. Ali ŞAHİN
Koordinator E-mail alisahin selcuk.edu.tr
Öğretim Elemanı
Yardımcı Öğretim Elemanları
Dersin Amacı Bilgi ve iletişim teknolojilerindeki hızlı gelişimin bir sonucu olarak kamu hizmetlerinin elektronik ortamda sunulmasına ilişkin teori ve uygulamaları tanıtmak.
Temel Bilimler Mühendislik Bilimleri Sosyal Bilimler Eğitim Bilimleri Sanat Bilimleri Sağlık Bilimleri Tarım Bilimleri
0 0 100 0 0 0 0
DERS YÖNTEM VE TEKNİKLERİ
Derste kamu yönetimindeki yapısal değişim ele alınarak, bu değişimin bilgi ve iletişim teknolojilerindeki gelişim ile ilişkisi ortaya konulacaktır. E-devlet mekanizmasının avantaj ve kısıtlılıkları ile kullanım alanları ve geleceği slayt sunumları ve sözel anlatım teknikleriyle aktarılacaktır.
HAFTA DERS İÇERİĞİ KAYNAK
1 Bilgi ve iletişim teknolojilerinin tarihsel gelişimi Ali Şahin, Kamu Yönetiminde Yapısal Dönüşüm ve E-Devlet
2 Geleneksel Devlet ve Geleneksel Devlette Mal ve Hizmet Sunumu Ali Şahin, Kamu Yönetiminde Yapısal Dönüşüm ve E-Devlet
3 Kamu hizmetlerinin Sunumunda Alternatif Yöntemler Ali Şahin, Kamu Yönetiminde Yapısal Dönüşüm ve E-Devlet
4 E-Devlet: Tanımı ve özellikleri Ali Şahin, Kamu Yönetiminde Yapısal Dönüşüm ve E-Devlet
5 E-Devletin Kapsamı ve Gerekçeleri Ali Şahin, Kamu Yönetiminde Yapısal Dönüşüm ve E-Devlet
6 E-Devletin Başarı Koşulları Ali Şahin, Kamu Yönetiminde Yapısal Dönüşüm ve E-Devlet
7 Elektronik Devlete İlişkin Ülke Örnekleri Ali Şahin, Kamu Yönetiminde Yapısal Dönüşüm ve E-Devlet
8 Ara Sınav
9 Türkiye de E-Devlet Çalışmaları: Tarihsel Süreç ve Kurumlar Ali Şahin, Kamu Yönetiminde Yapısal Dönüşüm ve E-Devlet
10 Türkiye de E-Devlet Uygulamaları Ali Şahin, Kamu Yönetiminde Yapısal Dönüşüm ve E-Devlet
11 Türkiye de E-Devlet Uygulamalarında Yaşanan Sorunlar Ali Şahin, Kamu Yönetiminde Yapısal Dönüşüm ve E-Devlet
12 Vergi Yönetimi ve E-Vergilendirme Ali Şahin, Kamu Yönetiminde Yapısal Dönüşüm ve E-Devlet
13 E-Belediye Uygulamaları Ali Şahin, Kamu Yönetiminde Yapısal Dönüşüm ve E-Devlet
14 Siyasal Karar Alma Süreci ve E-demokrasi Ali Şahin, Kamu Yönetiminde Yapısal Dönüşüm ve E-Devlet
15 E-Devletin geleceği Ali Şahin, Kamu Yönetiminde Yapısal Dönüşüm ve E-Devlet
DEĞERLENDİRME SİSTEMİ   Ara Sınav Final
  Sayı Katkı Payı Sayı Katkı Payı  
Yarıyıl İçi Çalışmaları : - - - -
Devam/Katılım : - - - -
Uygulamalı Sınav : - - - -
Derse Özgü Staj : - - - -
Küçük Sınav : - - - -
Ödev : - - - -
Sunum ve Seminer : - - - -
Projeler : - - - -
Atölye/Laboratuvar Uygulamaları : - - - -
Vaka Çalışmaları : - - - -
Arazi Çalışmaları : - - - -
Klinik Çalışmaları : - - - -
Diğer Çalışmaları : - - - -
Ara Sınav   1 40 - -
Final   - - 1 60
AKTS İŞ YÜKÜ TABLOSU   Sayı Süre
Ders Süresi : 14 3
Sınav Dışı Ders Çalışma Süresi : 20 2
Sunum ve Seminer Hazırlama : - -
Derse Özgü Staj : - -
Atölye/Laboratuvar Uygulamaları : - -
Arazi Çalışmaları : - -
Vaka Çalışmaları : - -
Projeler : - -
Ödev : - -
Küçük Sınavlar : - -
Ara Sınav : 1 18
Final : 1 20
DERSİN AKTS KREDİSİ 4
No DERS ÖĞRENİM ÇIKTISI KATKISI (*)
D.Ö.Ç. 1 Bilgi ve iletişim teknolojilerinin tarihsel gelişimi hakkında genel bilgiye sahip olur 3
D.Ö.Ç. 2 E-Devlet kavramını tanımlayarak geleneksel devlet anlayışından farklarını belirtir 4
D.Ö.Ç. 3 E-Devletin başarı koşullarını sıralar 3
D.Ö.Ç. 4 Türkiye de E-Devlet uygulamalarında yaşanan sorunları sıralar 4
D.Ö.Ç. 5 E-Belediye uygulamalarına örnekler verir 4
D.Ö.Ç. 6 E-Devlet Güven İlişkisini bilir 4
D.Ö.Ç. 7 E-Devletin farklı ülkelerdeki uygulamasına hakimdir 3
D.Ö.Ç. 8 Tükiyedeki başarılı e-devlet uygulamalarını sıralar 4
D.Ö.Ç. 9 E-Devlet gelişim modellerini bilir 4
D.Ö.Ç. 10 E-Devlet uygulamalarının kamu yönetimine katkısını bilir 4
* 1: Zayıf - 2: Orta - 3: İyi - 4: Çok İyi
PROGRAM ÇIKTISI VE DERS ÖĞRENİM ÇIKTISI İLİŞKİ MATRİSİ

DÖÇ1DÖÇ2DÖÇ3DÖÇ4DÖÇ5DÖÇ6DÖÇ7DÖÇ8DÖÇ9DÖÇ10DÖÇ11DÖÇ12DÖÇ13DÖÇ14DÖÇ15DÖÇ16DÖÇ17DÖÇ18DÖÇ19DÖÇ20
PÇ1
PÇ2
PÇ3
PÇ4
PÇ5
PÇ6
PÇ7
PÇ8
PÇ9
PÇ10
PÇ11
PÇ12
PÇ13
PÇ14
PÇ15
PÇ16
PÇ17
PÇ18
PÇ19
PÇ20