İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ
SİYASET BİLİMİ VE KAMU YÖNETİMİ
Dersin Adı  
Dönemi Dersin Kodu Teorik Saat / Uygulama Saati AKTS
Dersin Düzeyi Lisans
Dersin Dili Türkçe
Dersin Veriliş Biçimi Yüz Yüze
Dersin Koordinatörü DOÇ. DR. MEHMET GÖKÜŞ
Koordinator E-mail mgokus selcuk.edu.tr
Öğretim Elemanı
DOÇ. DR. MEHMET GÖKÜŞ
Yardımcı Öğretim Elemanları
Dersin Amacı Yönetimine genel giriş, kamu yönetiminin temel bilgi ve kavramlarını öğrenmek ve yönetim teori ve uygulamalarını anlamak.
Temel Bilimler Mühendislik Bilimleri Sosyal Bilimler Eğitim Bilimleri Sanat Bilimleri Sağlık Bilimleri Tarım Bilimleri
0 0 100 0 0 0 0
DERS YÖNTEM VE TEKNİKLERİ
1: Anlatım, 2: Soru-Cevap, 3: Tartışma
HAFTA DERS İÇERİĞİ KAYNAK
1 Yönetim Kavramının Tanımı ve Özellikleri. Baransel, Atilla (1979), Çağdaş Yönetim Düşüncesinin Evrimi, Eryılmaz, Bilal (2011), Kamu Yönetimi, Güncellenmiş ve İlaveli 4. Baskı, Okutman Yayıncılık, Ankara. Tortop, Nuri, Eyüp g. İsbir ve diğerleri (2010), Yönetim Bilimi, Gözden Geçirilmiş 8. Baskı,
2 Yönetim Biliminin Gelişimi Bilal Eryılmaz (2012), Kamu Yönetimi, Güncellenmiş ve İlaveli 1. Baskı, Umuttepe Yayınları, Koceli.
3 Kamu Yönetimi Özel Yönetim Ayrımı Bilal Eryılmaz (2012), Kamu Yönetimi, Güncellenmiş , 1. Baskı, Umuttepe Yayınları, Koceli.
4 Yönetim ve Örgüt Kuramları, Klasik Örgüt Kurumları Bekir Parlak(2011)Yönetim Bilimi ve Çağdaş Yönetim Teknikleri. Beta Yayıncılık, İstanbul
5 Neoklasik örgüt kuramı ve Modern Örgüt Kuramı Bekir Parlak(2011)Yönetim Bilimi ve Çağdaş Yönetim Teknikleri. Beta Yayıncılık, İstanb
6 Modern Örgüt Kuramı Bekir Parlak(2011)Yönetim Bilimi ve Çağdaş Yönetim Teknikleri. Beta Yayıncılık, İstanb
7 Modern Örgüt Kuramı II Bekir Parlak(2011)Yönetim Bilimi ve Çağdaş Yönetim Teknikleri. Beta Yayıncılık, İstanbul
8 Ara sınav
9 Yönetim Süreci ve Planlama Bekir Parlak(2011)Yönetim Bilimi ve Çağdaş Yönetim Teknikleri. Beta Yayıncılık, İstanbul.Tortop, Nuri, Eyüp g. İsbir ve diğerleri (2010), Yönetim Bilimi, Gözden Geçirilmiş 8. Baskı, Nobel Yayın Dağıtım,Ankara
10 Yönetim Süreci Örgütlenme. Yönetme Bekir Parlak(2011)Yönetim Bilimi ve Çağdaş Yönetim Teknikleri. Beta Yayıncılık, İstanbul.Tortop, Nuri, Eyüp g. İsbir ve diğerleri (2010), Yönetim Bilimi, Gözden Geçirilmiş 8. Baskı, Nobel Yayın Dağıtım,Ankara
11 Yönetim süreci Koordinasyon ve Denetleme Bekir Parlak(2011)Yönetim Bilimi ve Çağdaş Yönetim Teknikleri. Beta Yayıncılık, İstanbul.Tortop, Nuri, Eyüp g. İsbir ve diğerleri (2010), Yönetim Bilimi, Gözden Geçirilmiş 8. Baskı, Nobel Yayın Dağıtım,Ankara
12 Yeni kamu yönetimi anlayışı Tortop, Nuri, Eyüp g. İsbir ve diğerleri (2010), Yönetim Bilimi, Gözden Geçirilmiş 8. Baskı, Nobel Yayın Dağıtım,Ankara
13 Yönetişim Tortop, Nuri, Eyüp g. İsbir ve diğerleri (2010), Yönetim Bilimi, Gözden Geçirilmiş 8. Baskı, Nobel Yayın Dağıtım,Ankara
14 Stratejik Yönetim Bekir Parlak(2011)Yönetim Bilimi ve Çağdaş Yönetim Teknikleri. Beta Yayıncılık, İstanbul
15 Final
DEĞERLENDİRME SİSTEMİ   Ara Sınav Final
  Sayı Katkı Payı Sayı Katkı Payı  
Yarıyıl İçi Çalışmaları : - - - -
Devam/Katılım : - - - -
Uygulamalı Sınav : - - - -
Derse Özgü Staj : - - - -
Küçük Sınav : - - - -
Ödev : - - - -
Sunum ve Seminer : - - - -
Projeler : - - - -
Atölye/Laboratuvar Uygulamaları : - - - -
Vaka Çalışmaları : - - - -
Arazi Çalışmaları : - - - -
Klinik Çalışmaları : - - - -
Diğer Çalışmaları : - - - -
Ara Sınav   1 40 - -
Final   - - 1 60
AKTS İŞ YÜKÜ TABLOSU   Sayı Süre
Ders Süresi : 14 3
Sınav Dışı Ders Çalışma Süresi : 10 3
Sunum ve Seminer Hazırlama : - -
Derse Özgü Staj : - -
Atölye/Laboratuvar Uygulamaları : - -
Arazi Çalışmaları : - -
Vaka Çalışmaları : - -
Projeler : - -
Ödev : - -
Küçük Sınavlar : - -
Ara Sınav : 1 30
Final : 1 45
DERSİN AKTS KREDİSİ 4
No DERS ÖĞRENİM ÇIKTISI KATKISI (*)
D.Ö.Ç. 1 1.Yönetimle ilgili temel kavramları öğrenir. 4
D.Ö.Ç. 2 2.Yönetim alanında geliştirilmiş teori ve uygulamaları bilir ve analiz eder. 4
D.Ö.Ç. 3 3.Yönetim süreci hakkında bilgi sahibi olur bunu uygulayabilir. 4
D.Ö.Ç. 4 4.Kamu yönetimi ile özel yönetim arasındaki benzerlikleri ve farklılıkları analiz edebilir. 3
D.Ö.Ç. 5 5.Yönetim biliminin diğer bilimlerle ilişkisi hakkında fikir sahibi olur. 2
D.Ö.Ç. 6 6.Kamu yönetiminde çağdaş yönetim teknikleri hakkında bilgi sahibi olur. 4
D.Ö.Ç. 7 7.Örgüt teorilerini genel hatlarıyla bilir. 3
D.Ö.Ç. 8 8. Türk kamu yönetiminde günümüze kadar yapılan idari reformalar ve nedenleri hakkında bilgi sahibi olur. 3
D.Ö.Ç. 9 9.Yönetimde etkinliğin nasıl sağlanabileceğine dair tartışma yapabilir. 2
D.Ö.Ç. 10 10. Kamu yönetiminde değişim, değişimin nedenleri ve yönü hakkında fikir sahibi olur. 2
* 1: Zayıf - 2: Orta - 3: İyi - 4: Çok İyi
PROGRAM ÇIKTISI VE DERS ÖĞRENİM ÇIKTISI İLİŞKİ MATRİSİ

DÖÇ1DÖÇ2DÖÇ3DÖÇ4DÖÇ5DÖÇ6DÖÇ7DÖÇ8DÖÇ9DÖÇ10DÖÇ11DÖÇ12DÖÇ13DÖÇ14DÖÇ15DÖÇ16DÖÇ17DÖÇ18DÖÇ19DÖÇ20
PÇ1
PÇ2
PÇ3
PÇ4
PÇ5
PÇ6
PÇ7
PÇ8
PÇ9
PÇ10
PÇ11
PÇ12
PÇ13
PÇ14
PÇ15
PÇ16
PÇ17
PÇ18
PÇ19
PÇ20