İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ
SİYASET BİLİMİ VE KAMU YÖNETİMİ
Dersin Adı   TÜRKİYENİN ANAYASAL DÜZENİ
Dönemi Dersin Kodu Teorik Saat / Uygulama Saati AKTS
2 0605253 3,00 / 0,00 4,00
Dersin Düzeyi Lisans
Dersin Dili Türkçe
Dersin Veriliş Biçimi Yüz Yüze
Dersin Koordinatörü
Koordinator E-mail
Öğretim Elemanı
YRD. DOÇ. DR. ALİ TARIK GÜMÜŞ
Yardımcı Öğretim Elemanları
ARAŞ.GÖR. İLYAS COŞKUN
Dersin Amacı Bir ülkede devletin niteliğini, yapısını, temel organlarını ve kuruluşunu ve bunlar arasındaki ilişkileri ve kişilerin temel hak ve hürriyetlerini belirleyen anayasanın temel konularının anlatılması amaçlanmaktadır. Teorik olarak ortaya konulan bilgiler uygulama örnekleri ile somutlaştırılmaya çalışılmaktadır.
Temel Bilimler Mühendislik Bilimleri Sosyal Bilimler Eğitim Bilimleri Sanat Bilimleri Sağlık Bilimleri Tarım Bilimleri
0 0 100 0 0 0 0
DERS YÖNTEM VE TEKNİKLERİ
Anlatım ve Tartışma, Soru-cevap, Beyin fırtınası, Problem çözümü
HAFTA DERS İÇERİĞİ KAYNAK
1 Anayasa hukuku hakkında genel bilgi verilmesini takiben anayasaların sınıflandırılması anlatılmaktadır Yavuz Atar Türk Anayasa Hukuku
2 Türkiye de anayasal gelişmeler ve bu anayasaların temel özellikleri anlatılmaktadır. Yavuz Atar Türk Anayasa Hukuku
3 Cumhuriyetçilik, üniter devlet, Atatürk milliyetçiliğine bağlı devlet ve laik devlet konuları anlatılmaktadır. Yavuz Atar Türk Anayasa Hukuku
4 Demokrasinin anlamı ve kurumları, seçim kavramı ve demokratik seçim ilkeleri anlatılmaktadır. Yavuz Atar Türk Anayasa Hukuku
5 Siyasi partilerin kurulması, faaliyetleri, siyasi partilere uygulanan yaptırımlar, siyasi partilerin mali denetimi anlatılmaktadır. Yavuz Atar Türk Anayasa Hukuku
6 Hukuk devleti kavramı, hukuk devletinin gerekleri, hukuk devletini sağlamanın mekanizmaları, sosyal devlet ilkesi anlatılmaktadır. Yavuz Atar Türk Anayasa Hukuku
7 Temel hak ve hürriyetlerin sınıflandırması, temel hak ve hürriyetlerin objektif ve anayasal sınırları anlatılmaktadır. Yavuz Atar Türk Anayasa Hukuku
8 Ara Sınav Yavuz Atar Türk Anayasa Hukuku
9 Temel hak ve hürriyetlerin kötüye kullanılmaması, durdurulması ve temel hak ve hürriyetlerin ulusal ve uluslar arası düzeyde korunması anlatılmaktadır. Yavuz Atar Türk Anayasa Hukuku
10 Genel olarak hükümet sistemlerinin anlatılmasını takiben bu bilgiler ışığında Türk hükümet sistemi değerlendirilmektedir. Yavuz Atar Türk Anayasa Hukuku
11 Devletin hukuki fonksiyonları, kuvvetler ayrılığı ve fonksiyonların tasnifi anlatılmaktadır. Yavuz Atar Türk Anayasa Hukuku
12 Yasama fonksiyonu, yasama yetkisinin tanımı ve özellikleri anlatılmaktadır. Yavuz Atar Türk Anayasa Hukuku
13 Yasama işlemleri, kanunların yapılması, parlamento kararları ve içtüzük kurallarının özellikleri anlatılmaktadır. Yavuz Atar Türk Anayasa Hukuku
14 Türkiye Büyük Millet Meclisinin yapısı, milletvekillerinin seçimi, seçim sistemleri anlatılmaktadır. Yavuz Atar Türk Anayasa Hukuku
15 Milletvekilliği sıfatının kazanılması, yasama sorumsuzluğu ve yasama dokunulmazlığı ile milletvekilliğinin sona ermesi anlatılmaktadır. Yavuz Atar Türk Anayasa Hukuku
DEĞERLENDİRME SİSTEMİ   Ara Sınav Final
  Sayı Katkı Payı Sayı Katkı Payı  
Yarıyıl İçi Çalışmaları : - -
Devam/Katılım : - -
Uygulamalı Sınav : - -
Derse Özgü Staj : - -
Küçük Sınav : - -
Ödev : - -
Sunum ve Seminer : - -
Projeler : - -
Atölye/Laboratuvar Uygulamaları : - -
Vaka Çalışmaları : - -
Arazi Çalışmaları : - -
Klinik Çalışmaları : - -
Diğer Çalışmaları : - -
Ara Sınav   1 40
Final   1 60
AKTS İŞ YÜKÜ TABLOSU   Sayı Süre
Ders Süresi : 3 42
Sınav Dışı Ders Çalışma Süresi : - -
Sunum ve Seminer Hazırlama : - -
Derse Özgü Staj : - -
Atölye/Laboratuvar Uygulamaları : - -
Arazi Çalışmaları : - -
Vaka Çalışmaları : - -
Projeler : - -
Ödev : - -
Küçük Sınavlar : - -
Ara Sınav : 1 10
Final : 1 14
DERSİN AKTS KREDİSİ 5
No DERS ÖĞRENİM ÇIKTISI KATKISI (*)
D.Ö.Ç. 1 Anayasa hukukunun temel kavramları öğrenilir. 4
D.Ö.Ç. 2 Türkiye deki anayasal gelişmeler hakkında bilgi sahibi olunur. 4
D.Ö.Ç. 3 Anayasanın yapılma süreci ve anayasada bulunması gereken özellikler hakkında bilgi sahibi olunur. 4
D.Ö.Ç. 4 Devletin temel nitelikleri hakkında bilgi sahibi olunur. 4
D.Ö.Ç. 5 Kişilerin sahip olduğu temel hak ve hürriyetleri öğrenilir. 4
D.Ö.Ç. 6 Hükümet sistemlerinin özellikleri öğrenilir. 4
D.Ö.Ç. 7 Devletin yasama fonksiyonu hakkında bilgi sahibi olunur. 4
D.Ö.Ç. 8 Devletin yürütme organları hakkında bilgi sahibi olunur 4
D.Ö.Ç. 9 Devletin yargı organı hakkında bilgi sahibi olunur. 4
D.Ö.Ç. 10 Anayasanın değiştirilme usulu öğrenilir. 4
* 1: Zayıf - 2: Orta - 3: İyi - 4: Çok İyi
PROGRAM ÇIKTISI VE DERS ÖĞRENİM ÇIKTISI İLİŞKİ MATRİSİ

DÖÇ1DÖÇ2DÖÇ3DÖÇ4DÖÇ5DÖÇ6DÖÇ7DÖÇ8DÖÇ9DÖÇ10DÖÇ11DÖÇ12DÖÇ13DÖÇ14DÖÇ15DÖÇ16DÖÇ17DÖÇ18DÖÇ19DÖÇ20
PÇ1
PÇ2
PÇ3
PÇ4
PÇ5
PÇ6
PÇ7
PÇ8
PÇ9
PÇ10
PÇ11
PÇ12
PÇ13
PÇ14
PÇ15
PÇ16
PÇ17
PÇ18
PÇ19
PÇ20