İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ
SİYASET BİLİMİ VE KAMU YÖNETİMİ
Dersin Adı   MEDENİ HUKUK
Dönemi Dersin Kodu Teorik Saat / Uygulama Saati AKTS
2 0605252 3,00 / 0,00 4
Dersin Düzeyi Lisans
Dersin Dili Türkçe
Dersin Veriliş Biçimi Yüz Yüze
Dersin Koordinatörü Yrd. Doç. Dr. Ayşe ARAT
Koordinator E-mail aysena selcuk.edu.tr
Öğretim Elemanı
Yrd. Doç. Dr. Ayşe ARAT
Yardımcı Öğretim Elemanları
Dersin Amacı Türk Özel Hukukunun bel kemiğini oluşturan Medeni Hukuku öğrencilere öğreterek diğer özel hukuk dallarının anlaşılmasını kolaylaştırmak yanında temel hukuk nosyonunu kazandırmak
Temel Bilimler Mühendislik Bilimleri Sosyal Bilimler Eğitim Bilimleri Sanat Bilimleri Sağlık Bilimleri Tarım Bilimleri
0 0 100 0 0 0 0
DERS YÖNTEM VE TEKNİKLERİ
Anlatım, Tartışma, Soru-Cevap, Örnek Olay İncelemesi, Problem Çözümü
HAFTA DERS İÇERİĞİ KAYNAK
1 Hukukun tanımı ve hukuk sistemleri OĞUZMAN, Kemal / BARLAS, Nami : Medeni Hukuk, 15. Bası, İstanbul 2008,s.1.
2 Medeni Kanunun Tarihçesi ve özellikleri. OĞUZMAN, Kemal / BARLAS, Nami : Medeni Hukuk, 15. Bası, İstanbul 2008,s.15
3 Medeni Hukukun Kaynakları. OĞUZMAN, Kemal / BARLAS, Nami : Medeni Hukuk, 15. Bası, İstanbul 2008,s.39
4 Örf ve Adet Hukuku OĞUZMAN, Kemal / BARLAS, Nami : Medeni Hukuk, 15. Bası, İstanbul 2008,s.95
5 Medeni Kanunun uygulanması. OĞUZMAN, Kemal / BARLAS, Nami : Medeni Hukuk, 15. Bası, İstanbul 2008,s.109
6 Medeni Hukukun Temel Kavramları OĞUZMAN, Kemal / BARLAS, Nami : Medeni Hukuk, 15. Bası, İstanbul 2008,s.121
7 İyiniyet ve hükümleri OĞUZMAN, Kemal / BARLAS, Nami : Medeni Hukuk, 15. Bası, İstanbul 2008,s.207
8 Ara sınav
9 Dürüstlük kuralı ve hükümleri OĞUZMAN, Kemal / BARLAS, Nami : Medeni Hukuk, 15. Bası, İstanbul 2008,s.219.
10 Gerçek kişiler, hükümleri, hak ve fiil ehliyeti DURAL, Mustafa / ÖĞÜZ, Tufan: Türk Özel Hukuku, Cilt II: Kişiler Hukuku 2009,s.37.
11 Kişiliğin korunması DURAL, Mustafa / ÖĞÜZ, Tufan: Türk Özel Hukuku, Cilt II: Kişiler Hukuku 2009,s.93
12 Tüzel kişiler DURAL, Mustafa / ÖĞÜZ, Tufan: Türk Özel Hukuku, Cilt II: Kişiler Hukuku 2009,s.199
13 Dernekler DURAL, Mustafa / ÖĞÜZ, Tufan: Türk Özel Hukuku, Cilt II: Kişiler Hukuku 2009,s.254
14 Vakıflar DURAL, Mustafa / ÖĞÜZ, Tufan: Türk Özel Hukuku, Cilt II: Kişiler Hukuku 2009,s.316
15 Final sınavı
DEĞERLENDİRME SİSTEMİ   Ara Sınav Final
  Sayı Katkı Payı Sayı Katkı Payı  
Yarıyıl İçi Çalışmaları : - - - -
Devam/Katılım : - - - -
Uygulamalı Sınav : - - - -
Derse Özgü Staj : - - - -
Küçük Sınav : - - - -
Ödev : - - - -
Sunum ve Seminer : - - - -
Projeler : - - - -
Atölye/Laboratuvar Uygulamaları : - - - -
Vaka Çalışmaları : - - - -
Arazi Çalışmaları : - - - -
Klinik Çalışmaları : - - - -
Diğer Çalışmaları : - - - -
Ara Sınav   1 40 - -
Final   - - 1 60
AKTS İŞ YÜKÜ TABLOSU   Sayı Süre
Ders Süresi : 15 3
Sınav Dışı Ders Çalışma Süresi : 15 3
Sunum ve Seminer Hazırlama : - -
Derse Özgü Staj : - -
Atölye/Laboratuvar Uygulamaları : - -
Arazi Çalışmaları : - -
Vaka Çalışmaları : - -
Projeler : - -
Ödev : 6 5
Küçük Sınavlar : - -
Ara Sınav : 1 -
Final : 1 -
DERSİN AKTS KREDİSİ 4
No DERS ÖĞRENİM ÇIKTISI KATKISI (*)
D.Ö.Ç. 1 Öğrenci medeni hukukuna ilişkin kavram ve kurumları özümser 3
D.Ö.Ç. 2 Öğrenci medeni hukukuna ilişkin bilimsel değerlendirmelerden haberdardır. 3
D.Ö.Ç. 3 Öğrenci medeni hukuka ilişkin yasal düzenlemelerden ve yargı kararlarından haberdardır. 3
D.Ö.Ç. 4 Öğrenci hukuk uygulamasında karşılaşılan sorunları analiz eder. 3
D.Ö.Ç. 5 Öğrenci medeni hukuku alanında edindiği bilgi ve becerileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirir. 3
D.Ö.Ç. 6 Öğrenci güncel hukukî düzenlemeleri takip eder. 3
* 1: Zayıf - 2: Orta - 3: İyi - 4: Çok İyi
PROGRAM ÇIKTISI VE DERS ÖĞRENİM ÇIKTISI İLİŞKİ MATRİSİ

DÖÇ1DÖÇ2DÖÇ3DÖÇ4DÖÇ5DÖÇ6DÖÇ7DÖÇ8DÖÇ9DÖÇ10DÖÇ11DÖÇ12DÖÇ13DÖÇ14DÖÇ15DÖÇ16DÖÇ17DÖÇ18DÖÇ19DÖÇ20
PÇ1
PÇ2
PÇ3
PÇ4
PÇ5
PÇ6
PÇ7
PÇ8
PÇ9
PÇ10
PÇ11
PÇ12
PÇ13
PÇ14
PÇ15
PÇ16
PÇ17
PÇ18
PÇ19
PÇ20