İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ
SİYASET BİLİMİ VE KAMU YÖNETİMİ
Dersin Adı  
Dönemi Dersin Kodu Teorik Saat / Uygulama Saati AKTS
Dersin Düzeyi Lisans
Dersin Dili Türkçe
Dersin Veriliş Biçimi Yüz Yüze
Dersin Koordinatörü Doç. Dr. Hakan Acet
Koordinator E-mail hakanacet selcuk.edu.tr
Öğretim Elemanı
Doç. Dr. Hakan Acet
Yardımcı Öğretim Elemanları
Arş. Gör. Ayşen EDİRNELİGİL
Dersin Amacı İktisadi hayatın kavranması, günlük hayatta kullanılan iktisadi kavramların anlaşılması ve iktisadi karar süreçlerindeki rasyonelliğin öğrenilmesi Milli Gelir, Para, Uluslararası İktisadi Faaliyetler, Büyüme, İktisadi Düşünce ve Sistemler hakkında genel bilgi sahibi olunmasıdır.
Temel Bilimler Mühendislik Bilimleri Sosyal Bilimler Eğitim Bilimleri Sanat Bilimleri Sağlık Bilimleri Tarım Bilimleri
40 0 60 0 0 0 0
DERS YÖNTEM VE TEKNİKLERİ
Anlatım, Soru-cevap
HAFTA DERS İÇERİĞİ KAYNAK
1 İktisadi Hayata Toplu Bakış, Genel Kavramlar, İktisadi Olay ve Tarafları, Kıtlık (Nedret Kanunu), İktisadi Adam Davranışı ve Tarafların Davranış Biçimleri Zeynel DİNLER, İktisada Giriş, Ekin Kitabevi Yayınları
2 Piyasa, Talep ve Talebi Etkileyen Unsurlar, Arz ve Arzı Etkileyen Unsurlar, Piyasa Dengesi, Piyasa Dengesinde Meydana Gelen Değişmeler Zeynel DİNLER, İktisada Giriş, Ekin Kitabevi Yayınları
3 Esneklik (Elastiklik): Talep ve Arz Esneklikleri, Hesaplama Şekilleri ve Yorumları Zeynel DİNLER, İktisada Giriş, Ekin Kitabevi Yayınları
4 Arz ve Talep Uygulamaları: Vergi, Teşvik, Taban ve Tavan Fiyatlamaları Zeynel DİNLER, İktisada Giriş, Ekin Kitabevi Yayınları
5 Tüketici Dengesi: Fayda Analizi, Eş-Fayda ve Bütçe fonksiyonları ile tüketici dengesinin belirlenmesi Zeynel DİNLER, İktisada Giriş, Ekin Kitabevi Yayınları
6 Üretim Teorisi (Üretici Dengesi): Azalan Verim Kanunu, Eş-Ürün ve Maliyet Doğrusu Fonksiyonları, Uzu Dönem Üretim Maliyetlerinin Belirlenmesi Zeynel DİNLER, İktisada Giriş, Ekin Kitabevi Yayınları
7 Piyasalar: Tam Rekabet ve Eksik Rekabet Piyasaları Zeynel DİNLER, İktisada Giriş, Ekin Kitabevi Yayınları
8 Ara Sınav
9 Makro İktisada Giriş: Milli Gelir, Büyüme, İşsizlik ve Enflasyonun Hesaplanması ve Yorumlanması Zeynel DİNLER, İktisada Giriş, Ekin Kitabevi Yayınları
10 Harcama Yöntemine Göre Milli Gelir Dengesi: Çarpan ve Hızlandıran Mekanizmalarının İşleyişi Zeynel DİNLER, İktisada Giriş, Ekin Kitabevi Yayınları
11 Açık ve Kapalı Ekonomilerde Maliye Politikaları Zeynel DİNLER, İktisada Giriş, Ekin Kitabevi Yayınları
12 Para, Bankacılık Sistemi, Para Teorisi ve Para Politikası Zeynel DİNLER, İktisada Giriş, Ekin Kitabevi Yayınları
13 AS-AD Analizi Zeynel DİNLER, İktisada Giriş, Ekin Kitabevi Yayınları
14 AS-AD Analizi Zeynel DİNLER, İktisada Giriş, Ekin Kitabevi Yayınları
15 Uluslararası Ekonomi: Ticaret Teorisi ve Politikaları Zeynel DİNLER, İktisada Giriş, Ekin Kitabevi Yayınları
DEĞERLENDİRME SİSTEMİ   Ara Sınav Final
  Sayı Katkı Payı Sayı Katkı Payı  
Yarıyıl İçi Çalışmaları : - - - -
Devam/Katılım : - - - -
Uygulamalı Sınav : - - - -
Derse Özgü Staj : - - - -
Küçük Sınav : - - - -
Ödev : - - - -
Sunum ve Seminer : - - - -
Projeler : - - - -
Atölye/Laboratuvar Uygulamaları : - - - -
Vaka Çalışmaları : - - - -
Arazi Çalışmaları : - - - -
Klinik Çalışmaları : - - - -
Diğer Çalışmaları : - - - -
Ara Sınav   1 40 - -
Final   - - 1 60
AKTS İŞ YÜKÜ TABLOSU   Sayı Süre
Ders Süresi : 14 3
Sınav Dışı Ders Çalışma Süresi : 15 1
Sunum ve Seminer Hazırlama : - -
Derse Özgü Staj : - -
Atölye/Laboratuvar Uygulamaları : - -
Arazi Çalışmaları : - -
Vaka Çalışmaları : - -
Projeler : - -
Ödev : - -
Küçük Sınavlar : - -
Ara Sınav : 1 28
Final : 1 35
DERSİN AKTS KREDİSİ 4
No DERS ÖĞRENİM ÇIKTISI KATKISI (*)
D.Ö.Ç. 1 Kıtlık, fırsat maliyeti, elastikiyet, ekonomik kâr ve marjinal analiz gibi temel ekonomi kavramlarını tanımlar. 4
D.Ö.Ç. 2 Arz ve talebi belirleyen unsurları açıklar. 4
D.Ö.Ç. 3 Arz veya talepteki bir değişime bağlı olarak piyasa çıktılarındaki değişimleri gösterebilir. 4
D.Ö.Ç. 4 Piyasa dengesi kavramını açıklar. 3
D.Ö.Ç. 5 Tam rekabetçi ve tam rakabetçi olmayan piyasalar arasındaki farkları ortaya koyar. 3
D.Ö.Ç. 6 Üretici ve tüketici davranışı teorilerini karşılaştırır. 4
D.Ö.Ç. 7 Kar amacı gütmenin neden verimli sonuçlar doğurduğunu açıklar. 4
D.Ö.Ç. 8 Üretim, kar ve maliyet gibi temel kavramaları açıklar. 4
D.Ö.Ç. 9 Temel makroekonomi ilkelerini açıklar. 4
D.Ö.Ç. 10 Anahtar makroekonomik değişkenleri ve bu değişkenlerin ölçümlerini açıklar. 3
D.Ö.Ç. 11 Milli gelir, işsizlik, bütçe açığı, para arzı, faiz oranı ve ticaret açığı gibi değişkenler arasındaki temel ilişkileri açıklar. 4
D.Ö.Ç. 12 Para ve maliye politikalarının ekonomiyi ne şekilde etkilediğini açıklar. 4
D.Ö.Ç. 13 Paranın fonksiyonlarını ve para arzı ölçümlerini açıklar. 3
D.Ö.Ç. 14 Para piyasasında, faiz oranının para arzı ve para talebi yoluyla nasıl belirlendiğini gösterir. 4
D.Ö.Ç. 15 Bankaların ve diğer finansal aracıların temel fonksiyonunu ve bankaların nasıl para yarattıklarını açıklar. 4
D.Ö.Ç. 16 Toplam talep ve toplam arza dayalı basit bir makroekonomik modeli açıklar. 3
* 1: Zayıf - 2: Orta - 3: İyi - 4: Çok İyi
PROGRAM ÇIKTISI VE DERS ÖĞRENİM ÇIKTISI İLİŞKİ MATRİSİ

DÖÇ1DÖÇ2DÖÇ3DÖÇ4DÖÇ5DÖÇ6DÖÇ7DÖÇ8DÖÇ9DÖÇ10DÖÇ11DÖÇ12DÖÇ13DÖÇ14DÖÇ15DÖÇ16DÖÇ17DÖÇ18DÖÇ19DÖÇ20
PÇ1
PÇ2
PÇ3
PÇ4
PÇ5
PÇ6
PÇ7
PÇ8
PÇ9
PÇ10
PÇ11
PÇ12
PÇ13
PÇ14
PÇ15
PÇ16
PÇ17
PÇ18
PÇ19
PÇ20