İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ
SİYASET BİLİMİ VE KAMU YÖNETİMİ
Dersin Adı  
Dönemi Dersin Kodu Teorik Saat / Uygulama Saati AKTS
Dersin Düzeyi Lisans
Dersin Dili Türkçe
Dersin Veriliş Biçimi Yüz Yüze
Dersin Koordinatörü Yrd. Doç Dr. Vahap GÖKSU
Koordinator E-mail vahapgoksu selcuk.edu.tr
Öğretim Elemanı
Yardımcı Öğretim Elemanları
Dersin Amacı Bu dersin amacı iktidar, meşruiyet, otorite, devlet, siyasal rejimler, ideolojiler ve demokrasi kavramlarının analiz edilmesi ve siyaset biliminin temel kavram ve kuramlarının siyasal sistemin bütününde mevcut konumlarını ve siyasal kurum ve süreçlerin işleyişini resmetmektir. Bu dersin temelinde siyasal toplumla ilgili üst düzey kararların alınmasından, bu kararların uygulanması ve sonuçların denetlenmesine kadar giden sürecin aktörleri, yöntemleri ve kavramları yer almaktadır.
Temel Bilimler Mühendislik Bilimleri Sosyal Bilimler Eğitim Bilimleri Sanat Bilimleri Sağlık Bilimleri Tarım Bilimleri
0 0 100 0 0 0 0
DERS YÖNTEM VE TEKNİKLERİ
Anlatım,sınav ve ödev
HAFTA DERS İÇERİĞİ KAYNAK
1 Siyaset Teorisi
2 İktidar, Otorite, Meşruiyet
3 Egemenlik Kavramı
4 Devlet Teorileri
5 Siyasal İdeolojiler 1
6 Siyasal İdeolojiler 2
7 Demokrasi
8 Ara Sınav
9 Küresel Siyaset
10 Küresel Siyasetin Sorun Alanları ve Çözüm Arayışları
11 Yasama, Yürütme ve Yargı
12 Siyasal Temsil, Partiler ve Seçim Sistemleri
13 Baskı ve Çıkar Grupları
14 Kamu Politikası
15 Genel değerlendirme
DEĞERLENDİRME SİSTEMİ   Ara Sınav Final
  Sayı Katkı Payı Sayı Katkı Payı  
Yarıyıl İçi Çalışmaları : - - - -
Devam/Katılım : - - - -
Uygulamalı Sınav : - - - -
Derse Özgü Staj : - - - -
Küçük Sınav : - - - -
Ödev : - - - -
Sunum ve Seminer : - - - -
Projeler : - - - -
Atölye/Laboratuvar Uygulamaları : - - - -
Vaka Çalışmaları : - - - -
Arazi Çalışmaları : - - - -
Klinik Çalışmaları : - - - -
Diğer Çalışmaları : - - - -
Ara Sınav   1 40 - -
Final   - - 1 60
AKTS İŞ YÜKÜ TABLOSU   Sayı Süre
Ders Süresi : 14 3
Sınav Dışı Ders Çalışma Süresi : 10 3
Sunum ve Seminer Hazırlama : - -
Derse Özgü Staj : - -
Atölye/Laboratuvar Uygulamaları : - -
Arazi Çalışmaları : - -
Vaka Çalışmaları : - -
Projeler : - -
Ödev : - -
Küçük Sınavlar : - -
Ara Sınav : 1 33
Final : 1 45
DERSİN AKTS KREDİSİ 5
No DERS ÖĞRENİM ÇIKTISI KATKISI (*)
D.Ö.Ç. 1 Siyaset Biliminin temel kavramlarına vakıf olur. 4
D.Ö.Ç. 2 Öğrenilen kavramları ve teorileri siyasal hayatta karşılaşılan problemleri ve olayları anlamada, incelemede ve çözümlemede kullanır. 3
D.Ö.Ç. 3 Küreselleşme, devlet, ekonomi, insan hakları kavramlarını tanımlar. 4
D.Ö.Ç. 4 Yasama, yürütme, yargı ve bürokrasiyi tanımlar ve aralarındaki etkileşimi açıklar. 4
D.Ö.Ç. 5 Yönetim biçimi, siyasal aktörler ve devlet arasındaki ilişkileri tanımlar. 4
D.Ö.Ç. 6 Siyaset biliminin kurum, yaklaşım ve teorilerine vakıf olur. 4
D.Ö.Ç. 7 Siyaset biliminin temel kavramları arasındaki ilişkileri hem teorik hem uygulama boyutuyla açıklar. 4
D.Ö.Ç. 8 Çağdaş siyasal ideolojileri ve bunların birbiri ile olan benzerliklerini, farklılıklarını tanımlar. 3
D.Ö.Ç. 9 Uluslararası ilişkilerin temel aktörlerinden devletin tanımını, ögelerini ve farklı devlet türlerini açıklar. 4
D.Ö.Ç. 10 Kamu politikasını tanımlayarak mevcut politikaları analiz eder ve natifler üretir. 4
* 1: Zayıf - 2: Orta - 3: İyi - 4: Çok İyi
PROGRAM ÇIKTISI VE DERS ÖĞRENİM ÇIKTISI İLİŞKİ MATRİSİ

DÖÇ1DÖÇ2DÖÇ3DÖÇ4DÖÇ5DÖÇ6DÖÇ7DÖÇ8DÖÇ9DÖÇ10DÖÇ11DÖÇ12DÖÇ13DÖÇ14DÖÇ15DÖÇ16DÖÇ17DÖÇ18DÖÇ19DÖÇ20
PÇ1
PÇ2
PÇ3
PÇ4
PÇ5
PÇ6
PÇ7
PÇ8
PÇ9
PÇ10
PÇ11
PÇ12
PÇ13
PÇ14
PÇ15
PÇ16
PÇ17
PÇ18
PÇ19
PÇ20