İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ
SİYASET BİLİMİ VE KAMU YÖNETİMİ
 
 Adı Soyadı: PROF.DR. ALİ ŞAHİN
Fakülte Adı:  İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ SİYASET BİLİMİ VE KAMU YÖNETİMİ BÖLÜMÜ YÖNETİM BİLİMLERİ A.B.D.
Ana Bilim Dalı:  YÖNETİM BİLİMLERİ
E-Mail :  alisahin selcuk.edu.tr
Telefon :
Adres : Selçuk Üniversitesi İİBF Kamu Yönetimi Bölümü, Kampüs/Konya
Url :
 
  Kurum :
KurumBaşlangıç TarihiBitiş Tarihi
Şanlıurfa Akmeşhet İlköğretim Okulu 19971998
Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü 19981998
Selçuk Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi1998 

  Akademik Yayınlar:
1. Ali Şahin ve İsmail Sevinç, " e-Devletin Gelişim Aşamalarına Yönelik Karaman İlinde Bir Araştırma ", Türk İdare Dergisi, 476, , , ,( Kurum Dergisi )
2. Ali Şahin and Taşpınar, Yasin , " Trust of Public Instıtutions in the Comunity: A Filed Study ", International Instıtute of Administrative Sciences, IIAS International Congress, , , , 2015,( Diğer )
3. Ali Şahin and Taşpınar, Yasin , " Citizens Trust in Public Instıtutions: A Filed Study ", International Instıtute of Administrative Sciences, IIAS International Congress, , , , 2015,( Diğer )
4. Ali Şahin ve İbrahim Erkış, " Avrupa Birliği Üyelik Sürecinde ve Sonrasında Sloven Kamu Yönetimi Reformları: Kurumsal Kuram Açısından Bir Değerlendirme ", Akdeniz Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 13, , , 2014,( Üniversite Dersgisi )
5. Ali Şahin ve Taşpınar, Yasin , " Trust Climate and Trust Elements in Public Institutions: A Field Study ", International Conference on Economic and Social Studies, , , , 2014,( Diğer )
6. Ali Şahin, ve Taşpinar Yasin , " The Relationship between Ethical Climate and Ethic Positions in Public Institutions: A Field Study ", West East Institute, International Academic Conference, , , , 2014,( Diğer )
7. Ali Şahin ve Taşpınar, Yasin, " Administrative Styles of Mayors and Citizens Perception of Satisfaction with Local Government Services: The Case of Selçuklu Sub-Provincial Municipality ", West East Institute, International Academic Conference, , , , 2014,( Diğer )
8. Ali Şahin, Sevinç, İsmail Bayrakçı, Erdal ve Erkış, İbrahim Uğur, " E-Government Implementations and its Effects on Public Services from the Perspective of Public Officials ", International Institute of Social and Economic Sciences 6th International Academic Conference, , , , 2013,( Diğer )
9. Ali Şahin,Taşpinar Yasin Göküş, Mehmet , " The Relationship between Trust Prsity, Trust in Technology and Trust in E-Government Implementations: The Case of Konya ", International Institute of Social and Economic Sciences 6th International Academic Conference, , , , 2013,( Diğer )
10. Bayrakçı, Erdal Şahin, Ali ve Taşpınar, Yasin, " The Relationship between Trust in Government, Trust in E-Government Website and Intention to Continue Using E-Government Implementations ", International Institute of Social and Economic Sciences 6th International Academic Conference, , , , 2013,( Diğer )
11. Ali Şahin, Erkış, İbrahim Uğur ve Taşpınar, Yasin, " Relationship Between Cynicism And Commitment In Organizations: A Field Study ", The Clute Institute International Academic Conference, , , , 2013,( Diğer )
12. Ali Şahin ve Erkış, İbrahim Uğur, " The Transfer of Gold Production by Cyanidation Method from Developed Countries to Developing Countries: An Evaluation of Bergama-Ovacık Sample from an Administrative and Legal Perspective ", International Conference on Environmental Science and Technology, , , , 2013,( Diğer )
13. Ali ŞAHİN ve İsmail Sevinç, " Kamu Çalışanlarının E-Devlet Uygulamalarında Karşılaştıkları Sorunların Belirlenmesine Yönelik Karaman İlinde Bir Araştırma ", Süleyman Demirel Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi , , , , 2013,( Üniversite Dersgisi )
14. Alkan, Alper Tunga Şahin, Ali ve Ceran, Yunus, " E-Government Applications in SSI: an Evaluation of the Application´ Benefits to Citizens and Accountants ", International Institute of Social and Economic Sciences 6th International Academic Conference, , , , 2013,( Diğer )
15. İsmail Sevinç, Şahin, Ali Ertaş, Handan ve Kutlu, Önder, " Expectations From E-Government In Turkey and In Europe: Perception of E-Government of The Public Employees ", International Turgut Ozal Congress on Business Economics and Political Science, , , , 2013,( Diğer )
16. Ali Şahin, Tekin, Ömer Faruk Göküş, Mehmet , " Civil-Military Relationship between 2000 and 2012 in Turkey in the Context of Modern State ", International Institute of Social and Economic Sciences 6th International Academic Conference, , , , 2013,( Diğer )
17. Ali Şahin, Mehmet Göküş ve Yasin Taşpınar, " The Perception of Citizens in the Implementation of Basic Principles of Public Services ", ASBBS Proceedings of the 15th International Conference, American Society of Business and Behavioral Sciences, , , , 2012,( Diğer )
18. Ali Şahin, vd., " E- Government Application in Turkey: An Evaluation from the Perspective of Public Administrators ", ASBBS Proceedings of the 15th International Conference, American Society of Business and Behavioral Sciences, , , , 2012,( Diğer )
19. Ali Şahin ve İsmail Sevinç, " Kamu Çalışanlarının Örgütsel Bağlılığı: Karşılaştırmalı Bir Çalışma ", Maliye Dergisi, 162, , , 2012,( Kurum Dergisi )
20. Ali Şahin, vd., " E-Municipality Practices and Trust in Municipalities (Case of Konya/Turkey) ", ASBBS Proceedings of the 15th International Conference, American Society of Business and Behavioral Sciences, , , , 2012,( Diğer )
21. Ali Şahin ve Erhan Örselli, " A Fıeld Study On E-Munıcıpalıty Applıcatıons: Technıcal Infrastructure Works And Expectatıons ", ASBBS Proceedings of the 14th International Conference, , American Society of Business and Behavioral Sciences, , , , 2011,( Diğer )
22. Ali Şahin ve Erdal Bayrakçı, " A Research On Mobbing In Public Administration And Its Effect On Performance Of Civil Servants ", ASBBS Proceedings of the 14th International Conference, American Society of Business and Behavioral Sciences, , , , 2011,( Diğer )
23. Ali Şahin ve Erhan Örselli, " Citizens Perspectives towards E-Government Applications and Public Confidence in Public Institutions ", ASBBS Proceedings of the 14th International Conference, , American Society of Business and Behavioral Sciences, , , , 2011,( Diğer )
24. Gülise Gökçe, Ali Şahin ve Yasin Bulduklu, " Herzbergin Çift Faktör Kuramı ve Alt Gelir Gruplarında Bir Uygulama: Meram Tıp Fakültesi Örnegi ", Selçuk Üniversitesi İ.İ.B. F. Sosyal ve Ekonomik Araştırmalar Dergisi, 20, , , 2010,( Üniversite Dersgisi )
25. Erhan Örselli ve Ali Şahin, " Social Responsibility and Ethics in Local Government: The Case of Konya ", Tenth International Conference on Current Issues of Sustainable Development-Governance and Istitutional Change, Abstract Book, , , , 2010,( Diğer )
26. Ali Şahin ve Erhan Örselli, " Institutional Change, E-Government and E-Municipality: The Case of Konya ", Tenth International Conference on Current Issues of Sustainable Development-Governance and Institutional Change, Abstract Book, , , , 2010,( Diğer )
27. Ali Şahin ve Erhan Örselli, " Devlet Hastanelerinde Örgütsel Çatışma Nedenleri Bir Anket Uygulaması ", Selçuk Üniversitesi İ.İ.B. F. Sosyal ve Ekonomik Araştırmalar Dergisi, 19, , , 2010,( Üniversite Dersgisi )
28. Orhan Gökçe, Ali Şahin, vd, " Voter Behavior: Who Elects Who and Why ", International Conference on Social Sciences organized by Social Siences Research Society (SoSReS, , , , 2009,( Diğer )
29. Ali ŞAHİN, " Problems Faced in the use ofInformation Technologies in Public Instıtutions: The Case of DistrictGovernates of Konya Province ", TODAİEs Review of Public Administration, 1, , , 2008,( SCI )
30. Ali ŞAHİN, " Türk Kamu Yönetiminde Reform Çabaları ve Uluslararası Kurumsal Çevrenin Etkisi ", Selçuk Üniversitesi İ.İ.B. Fakültesi Sosyal ve Ekonomik Araştırmalar Dergisi, , , , 2008,( Üniversite Dersgisi )
31. Ali ŞAHİN, " Türkiyede E-Belediye Uygulamaları ve Konya Örneği ", Erciyes Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, , , , 2007,( Üniversite Dersgisi )
32. ALİ ŞAHİN ve HANDAN TEMİZEL, " Bilgi Toplumunun Örgütsel ve Yönetsel Yapılar Üzerine Etkileri Bağlamında Türk Kamu Yönetiminde Liderlik Anlayışı: Bir Anket Çalışması ", Maliye Dergisi, 153, , , 2007,( Kurum Dergisi )
33. Ali ŞAHİN, " Türk Kamu Yönetiminde Yönetsel İletişim ve Bu Konuda Düzenlenen Bir Anket Çalışmasının Sonuçları ", Maliye Dergisi, , , , 2007,( Kurum Dergisi )
34. Ali ŞAHİN ve Filiz Tufan Emini, " Kamu Yönetiminde Değişim Sürecinde Karşılaşılan Sorunlar ve Çözüm Yöntemleri: Konya Büyükşehir Belediyesinde Bir Uygulama ", Süleyman Demirel Üniversitesi İ.İ.B.F. Dergisi, , , , 2006,( Üniversite Dersgisi )
35. Ali ŞAHİN, vd., " Çatışma Yönetimi Yöntemleri ve Hastane Örgütlerinde Bir Uygulama ", S.Ü. Sosyal Bilimler Enstitüsü, Dergisi, , , , 2006,( Üniversite Dersgisi )
36. Ali ŞAHİN, " Kültürel Niteliklerimizin Türk Yönetsel Değerlerine Etkisi ve Japon Z Teorisiyle Karşılaştırması? ", Gazi Üniversitesi İ.İ.B.F. Dergisi, , , , 2005,( Üniversite Dersgisi )
37. Ali ŞAHİN ve Süleyman KARAÇOR, " Örgütsel İletişim Kurma Yöntemleri ve Karşılaşılan İletişim Sorunlarına Yönelik Bir Araştırma ", Selçuk Üniversitesi İ.İ.B.F. Sosyal ve Ekonomik Araştırmalar Dergisi, , , , , 2004,( Üniversite Dersgisi )
38. Ali ŞAHİN, " Yönetim Kuramları ve Motivasyon İlişkisi ", Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi,, , , , 2004,( Üniversite Dersgisi )
39. Ali ŞAHİN, " Yöneticilerin İş Tatmini ve Memnuniyeti ", ? Selçuk Üniversitesi İ.İ.B. F. Sosyal ve Ekonomik Araştırmalar Dergisi, , 5, , , 2003,( Üniversite Dersgisi )
40. ALİ ŞAHİN ve ERHAN ÖRSELLİ, " E-Devlet Anlayışı Sürecinde Türkiye ", S.Ü. Sosyal Bilimler Enstitüsü, Dergisi,, 9, , , 2003,( Üniversite Dersgisi )
41. ORHAN GÖKÇE ve ALİ ŞAHİN, " Yönetimde Rol Kavramı ve Yönetsel Roller ", Selçuk Üniversitesi İ.İ.B. Fakültesi Sosyal ve Ekonomik Araştırmalar Dergisi, 6, , , 2003,( Üniversite Dersgisi )
42. Orhan GÖKÇE ve Ali ŞAHİN, " 21. Yüzyılda Türk Bürokrasisinin Sorunları ve Çözüm Önerileri ", Selçuk Üniversitesi İ.İ.B. F. Sosyal ve Ekonomik Araştırmalar Dergisi, , , , 2002,( Üniversite Dersgisi )
43. GÜLİSE GÖKÇE, ALİ ŞAHİN ve ERHAN ÖRSELLİ, " Türkiyede Siyasetin Bürokrasi Üzerindeki Etkisi: Siyasallaşma? ", Sosyal ve Ekonomik Araştırmalar Dergisi, 4, , , 2002,( Üniversite Dersgisi )

Yayınlar Bekleniyor
  Yönetilen Tezler
1. Yasin TAŞPINAR, " E-Devlet Güven İlişkisi Üzerine Bir Alan Araştırması ", Selçuk Üniversitesi, Sosyal Bilimleri Enstitüsü, Yüksek Lisans, Kamu Yönetimi, - 2012, Tamamlandı
2. Burcu BOZKUŞ, " Türk Kamu Yönetiminde Yönetişim Tartışmaları Ve Yönetişimin Kamu Yönetiminde Uygulanabilirliği ", Selçuk Üniversitesi, Sosyal Bilimleri Enstitüsü, Yüksek Lisans, , - 2009, Tamamlandı
3. Emine SARI, " Gençlik Politikası Bağlamında, Türk Gençliğinin Devleti Algılama Biçimi ve Devletten Beklentileri ", Selçuk Üniversitesi, Sosyal Bilimleri Enstitüsü, Yüksek Lisans, Kamu Yönetimi, - 2008, Tamamlandı
4. Muhammed Sami BELET, " Türk Kamu Yönetiminde Bürokrasi Siyaset İlişkisi: Üst Kurullar Bürokrasisi ", Selçuk Üniversitesi, Sosyal Bilimleri Enstitüsü, Yüksek Lisans, , - 2005, Tamamlandı
5. İbrahim Uğur ERKIŞ, " Kamu Kurumlarında Performans Yönetiminin Uygulanabilirliği,360 Derece Performans Değerleme Tekniği (Antalya Örneği) ", Selçuk Üniversitesi, Sosyal Bilimleri Enstitüsü, Doktora, Kamu Yönetimi, - 2014, Tamamlandı
6. Alper GÜNEŞ, " Bilişim Suçları ve İdarenin Hukuki Sorumluluğu ", Selçuk Üniversitesi, Sosyal Bilimleri Enstitüsü, Yüksek Lisans, Kamu Yönetimi, - 2015, Tamamlandı
7. Mehmet Doğan, " Karizmatik Liderlik Bağlamında Türk Siyasetçilerinin Değerlendirilmesi ", Selçuk Üniversitesi, Sosyal Bilimleri Enstitüsü, Yüksek Lisans, Kamu Yönetimi, - 2014, Tamamlandı
8. Hakan VARKİ, " Yerel Yönetişimin Türkiyede Uygulanabilirliği: Konya Örneği ", Selçuk Üniversitesi, Sosyal Bilimleri Enstitüsü, Yüksek Lisans, Kamu Yönetimi, - 2008, Tamamlandı

  Yöneticilik Görevleri:
KurumBaşlangıç TarihiBitiş Tarihi
Okul Müdürü/Şanlıurfa19971998
Kamu Yönetimi, Farabi Bölüm Koodinatörlüğü 20102013
Kamu Yönetimi, Erasmus Bölüm Koodinatörlüğü 20102013
Kamu Yönetimi Bölüm Başkan Yardımcılığı 20102012
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Mevlana Değişim Programı Koordinatörlüğü20122014
Kamu Yönetimi Hukuk Ana Bilim Dalı Başkanlığı20122015
Dekan Yardımcılığı20122014
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Kalite Yönetim Temsilcisi20122014
Kamu Yönetimi Mevlana Değişim Programı Koordinatörlüğü 2015 
Kamu Yönetimi Bölüm Başkan Yardımcılığı2016 
Kentleşme ve Çevre Sorunları Ana Bilim Dalı Başkanlığı2016 

 Kurum İçi Yöneticilik Görevleri:
BirimGörevBaşlangıç TarihiBitiş Tarihi
S.Ü. İktisadi Ve İdari Bilimler FakültesiDekan Yrd.04/01/201218/12/2014
S.Ü. İktisadi Ve İdari Bilimler Fakültesi Kamu Yönetimi Bölümü Hukuk Bilimleri A.B.D.Anabilim Dali Bşk.15/06/201215/06/2015

 Ek Bilgi

 Dersler
Dersin Adı
BİLGİ İLETİŞİM TEKNOLOJİLERİ VE E-DEVLET
BİLGİ İLETİŞİM TEKNOLOJİLERİ VE E-DEVLET
KAMUDA ETİK YÖNETİMİ
LİSANS BİTİRME PROJESİ-I
LİSANS BİTİRME PROJESİ-II
Yazışma Teknikleri ve Protokolleri
Yazışma Teknikleri ve Protokolleri
YÖNETİM PSİKOLOJİSİ