İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ
SİYASET BİLİMİ VE KAMU YÖNETİMİ
 
 Adı Soyadı: ARŞ.GÖR. FIRAT HARUN YİLMAZ
Fakülte Adı:  İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ SİYASET BİLİMİ VE KAMU YÖNETİMİ BÖLÜMÜ KENTLEŞME VE ÇEVRE SORUNLARI A.B.D.
Ana Bilim Dalı:  KENTLEŞME VE ÇEVRE SORUNLARI
E-Mail :  firatyilmaz selcuk.edu.tr
Telefon : 03322233047
Adres : Selçuk Üniversitesi İ.İ.B.F Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Bölümü
Url :
 
  Kurum :
KurumBaşlangıç TarihiBitiş Tarihi
T.C. Selçuk Üniversitesi / İİBF - Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Bölümü2016 

  Akademik Yayınlar:

ULUSAL HAKEMLİ DERGİLERDE YAYINLANAN MAKALELER

Ø Yılmaz, Fırat Harun ve Şahin, Ali (2018). Kentsel Yıkımın Bosna ve Filistin Örnekleri Üzerinden Kentkırım Kapsamında Değerlendirilmesi. Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu Dergisi Cilt 21 Sayı 1, s. 92-106

ULUSLARARASI BİLİMSEL TOPLANTILARDA SUNULAN VE BİLDİRİ KİTAPLARINDA TAM METİN YAYINLANAN BİLDİRİLER

Ø Yılmaz, Fırat Harun, Yalçın, Enes ve Şahin Ali (2017). Kentsel Biyolojik Çeşitliliğin Korunmasında Yerel Yönetimlerin Rolü: Barselona Örneği, Büyükçekmece I. Uluslararası Yerel Yönetimler Kongresi – Belediyelerin Geleceği ve Yeni Yaklaşımlar – III.Cilt, s.61-71, 15-16 Mayıs, İstanbul / Türkiye.

 

Ø  Navruz, Mücahit, Yılmaz, Fırat Harun ve Şahin, Ali (2018). Küresel Isınmaya Dayanıklı Kentler Hollanda Kentleri Üzerinden Bir Değerlendirme. Ed. Hasan Yaylı,Türkiye'de Toplum Yerleşim ve Yönetim Tartışmaları. 12. Kaysem E-Bildiriler Kitabı, Kırıkkale. ss. 1-11

 

Ø Yılmaz,Fırat Harun ve Şahin, Ali (2018). Sürdürülebilir Çevre İçin Yeşil Altyapı:Ermenek Özelinde Bir Değerlendirme. Ed. Hüseyin Muşmal-Erol Yüksel-Mehmet Ali Kapar-Ömer Çeçen. Geçmişten Günümüze Ermenek ve Çevresi Sempozyumu. Ermenek Araştırmaları-II, Karaman, ss. 325-335

ULUSLARARASI BİLİMSEL TOPLANTILARDA SUNULAN VE BİLDİRİ KİTAPLARINDA ÖZET METİN YAYINLANAN BİLDİRİLER

Ø Yılmaz, Fırat Harun ve Şahin, Ali (2018). TheEvaluatıon Of Green Infrastructure Practıces In Turkey For Sustaınable Cıty Vıa The Example Of Amsterdam. 4. ICSD (4. International Conference on SustainableDevelopment) Book of Abstracts, p.2, 11-15 April, Athens /Greece.

 

TAMAMLANAN TEZLER

Ø Yılmaz,Fırat Harun (2019). Sürdürülebilirlik Bağlamında Yeşil Kent Yönetimi: Avrupa Yeşil Başkentleri Üzerinden Bir Değerlendirme. Yüksek Lisans Tezi. Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü. Konya  Yönetilen Tezler

  Yöneticilik Görevleri:

 Kurum İçi Yöneticilik Görevleri:

 Ek Bilgi

 Dersler